Maddox Bill

1643607360

przekonwertować PST na udostępnione skrzynki pocztowe Office 365

Plik PST programu Outlook to plik obsługiwany przez program Microsoft Outlook. Zawiera wszystkie informacje, w tym e-maile, wiadomości, kalendarze, notatki, kontakty i wiele więcej. Wprowadzanie dużych ilości informacji może czasami powodować problemy w plikach PST programu Outlook, dlatego użytkownicy muszą przekonwertować swoje pliki PST na konta Office 365.

POBIERZ TERAZ

Po co konwertować plik PST na konto Office 365?

Format pliku Office 365 jest duży, dlatego użytkownicy często konwertują plik Outlook PST do formatu Office 365. Wypróbuj teraz narzędzie Softaken PST do Office 365 Converter.

Ręczny sposób konwertowania plików PST

Postępuj zgodnie z podaną poniżej procedurą konwertowania plików PST w formacie Office 365:

Krok 1- Najpierw otwórz panel sterowania, a następnie wybierz opcję Poczta
Krok 2- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Pokaż profil
Krok 3 – Teraz kliknij przycisk Dodaj i utwórz konto Office 365.
Krok 4- Wypełnij niezbędne dane, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk „Dalej”
Krok 5- W oknie dialogowym Poczta kliknij prawym przyciskiem myszy profil Office 365, a następnie wybierz opcję „Zawsze używaj tego profilu”. Następnie z listy wybierz opcję „Office 365”, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk „Zastosuj” i kliknij OK.
Krok 6- Teraz otwórz MS Outlook
Krok 7- Na pasku zadań kliknij kartę „Plik”
Krok 8- Teraz wybierz Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz Importuj/Eksportuj
Krok 9- Pojawi się okno, wybierz opcję „Importuj z innego programu lub pliku”, a następnie kliknij przycisk „Dalej”
Krok 10 Następnie z okna eksportu do pliku wybierz opcję „Plik danych programu Outlook”
Krok 11- Kliknij przycisk „Dalej”
Krok 12 – Teraz kliknij przycisk „Przeglądaj”, wybierz plik programu Outlook, który chcesz zaimportować.
(Wybierz jedną z podanych opcji), a następnie ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk „Dalej”
Krok 13 – Następnie wybierz folder z pliku danych PST, a następnie naciśnij przycisk „Zakończ”

W ten sposób użytkownicy będą mogli ręcznie konwertować pliki PST do formatu Office 365, wykonując powyższe kroki.

Dlaczego nie wybrać podejścia ręcznego?

Użytkownicy nie powinni szukać ręcznego sposobu konwersji plików PST na konto Office 365, takiego jak:

• Użytkownicy napotykają wiele przeszkód
• Narzędzie nie zapewnia natychmiastowego wyniku
• Szanse na utratę lub uszkodzenie danych są wysokie
• Dokładność nie jest podana metodą ręczną

I wiele innych powodów, dla których nie przechodzisz do procesu rozdania.

Profesjonalna metoda konwersji

Aby profesjonalnie przekonwertować pliki PST do formatu Office 365, najpierw pobierz ten plik PST z narzędzia Office 365 Exporter.

Krok 1 – Najpierw zainstaluj ten plik PST w narzędziu Office 365 Converter
Krok 2 – Teraz dodaj pliki Outlook PST, które chcesz przekonwertować
Krok 3 – Uzyskaj podgląd wszystkich wybranych plików
Krok 4- Teraz dodaj lokalizację, aby zapisać przekonwertowane pliki PST
Krok 5 - Teraz w końcu naciśnij przycisk „Konwertuj”.
Wykonując te kroki, użytkownik będzie mógł łatwo i łatwo śledzić transfery plików Outlook PST w formacie Office 365.

Dlaczego warto wybrać to narzędzie do konwersji plików PST na Office 365?

Użytkownicy powinni przejść do tego pliku PST i przejść do narzędzia konwertowania usługi Office 365, ponieważ pomaga ono użytkownikom:

• Łatwa konwersja plików PST programu Outlook
• Zgodna platforma do użycia
• Zawsze dokładny wynik
• Szybko znajdź przekonwertowany wynik
• Użytkownicy nie napotykają żadnych przeszkód podczas procesu konwersji.
• Wykonany jest właściwy podgląd i skanowanie
• Trwa proces bezpośredniej konwersji

Informacje o narzędziu PST do Office 365 Converter

Użytkownicy muszą przejść do tej aplikacji PST do Office 365 Converter podczas konwertowania plików PST do formatu Office 365. Użytkownik nie ma żadnych zobowiązań w trakcie procedury konwersji. Za każdym razem dostarczany jest użytkownikom bezbłędny wynik. Ponadto użytkownicy nie muszą być zależni od jakiejkolwiek innej aplikacji do przeprowadzania konwersji plików PST. Jest to samodzielna aplikacja i zapewnia wszechstronną platformę do konwersji plików PST. Bezproblemowa i wydajna konwersja plików Outlook PST odbywa się do formatu Office 365. Przy odpowiednim podglądzie oraz skanowaniu plików zadanie konwersji jest wykonywane tak, aby integralność plików pozostała taka, jaka jest. Wygodna konwersja plików PST odbywa się do formatu Office 365. Użytkownicy muszą raz wypróbować tę aplikację.

Atrybuty tej aplikacji

Oto niektóre atrybuty udostępniane przez tę aplikację.

• Wygodna konwersja: - Użytkownicy mogą wygodnie konwertować swoje pliki PST do formatu Office 365 bez żadnych przeszkód, ponieważ aplikacja zapewnia niesamowity, przyjazny dla użytkownika interfejs. Wszyscy użytkownicy bez technologii mogą śledzić konwersję plików PST do formatu Office 365. To niesamowite narzędzie zapewnia również odpowiednie zrzuty ekranu kroków.

• Dobra dokładność: — Za każdym razem, gdy Oprogramowanie zapewnia dokładne uderzenie. Użytkownicy nie napotykają błędu podczas konwersji plików PST programu Outlook do formatu Office 365. Użytkownicy nie napotykają żadnego rodzaju błędu podczas konwersji plików Outlook PST do formatu Office 365b.

• Zachowaj strukturę: — Struktura plików jest zachowywana tak, jak podczas całego zadania konwersji. Pliki są zachowywane bez zmian, a zdrowy proces konwersji jest przetwarzany przez narzędzie za każdym razem.

• Brak ograniczeń rozmiaru: - Podczas procesu konwersji nie ma żadnych ograniczeń rozmiaru, dzięki czemu pliki Outlook PST o rozmiarze MB do GB można łatwo przekonwertować do formatu Office 365. Za pomocą tego narzędzia przetwarzany jest łatwy proces konwersji.

• Masowa konwersja plików: — Użytkownicy mogą wybrać dowolną ilość plików Outlook PST do formatu Office 365, ponieważ aplikacja obsługuje masową konwersję plików PST. W ten sposób, oszczędzając dużo czasu dla użytkowników, proces konwersji może być przetwarzany łatwo i niezawodnie.

Końcowe sformułowania

Wybierz to niesamowite narzędzie Konwerter plików PST na Office 365 do konwersji plików PST do formatu Office 365. Dla użytkowników dostępna jest wersja demonstracyjna. Ta wersja demonstracyjna pomaga w konwersji kilku ilości plików PST. Jeśli jesteś zadowolony z tej bezpłatnej wersji demo, mogą kupić licencjonowaną wersję tego niesamowitego narzędzia.

What is GEEK

Buddha Community

przekonwertować PST na udostępnione skrzynki pocztowe Office 365

alina yewagat

1616650736

Como carregar o arquivo PST para o Office 365 sem Outlook?

Os usuários tiveram que carregar arquivos PST para contas do Office 365 várias vezes quando não tinham o MS Outlook com eles, e está se tornando muito difícil para eles fazerem isso sem o Outlook. Os usuários acharão mais fácil migrar agora que fornecemos uma solução simples neste blog para importar arquivos PST para o Office 365 com ou sem download do MS Outlook.

Baixe Agora

Devido à ampla variedade de recursos e funções fornecidas pelas plataformas em nuvem, a migração do Outlook baseado em desktop para o OWA está se tornando mais popular.

O Office 365 é simples e fácil de usar. Ele permite que os usuários operem em uma rede baseada em nuvem. Vejamos as diferentes maneiras de carregar o Outlook PST para o Office 365 Importer.

Existem várias maneiras de importar arquivos PST para a nuvem do Office 365.

A importação de arquivos da área de trabalho do Outlook para o OWA pode ser feita de várias maneiras. Vamos conhecer cada um deles individualmente -

 1. Use o método de upload de rede
 2. Usando um utilitário técnico
 3. Usando o método de envio por unidade (sem Outlook)

Método 1: use o upload da rede para importar um arquivo PST para a metodologia do Office 365

 1. Abra a ferramenta Azure AzCopy e cole a URL do SAS nela.
 2. Agora, carregue o arquivo PST. 3. Visualize o arquivo PST usando o Azure Storage Explorer.
 3. Crie um arquivo CSV para fins de mapeamento.
 4. Faça uma tarefa de importação de PST.
 5. Isso iniciará o processo de importação do arquivo PST para o Office 365.

O segundo método é usar o envio de unidade. Metodologia

 1. Para obter uma chave de armazenamento, execute WAImportExport.exe.
 2. Usando este método, copie o arquivo PST para o seu disco rígido.
 3. Crie um arquivo de mapeamento para transferir seu arquivo PST para o armazenamento do Azure.
 4. Crie um trabalho de importação agora.
 5. Envie o disco rígido para a Microsoft para que o arquivo PST possa ser carregado no espaço de armazenamento do Azure.

Método 3: PST qualificado para solução de importação do Office 365

Para o upload direto de arquivos PST em uma conta do Office 365 sem usar o MS Outlook, pode-se usar uma ferramenta automatizada como o Softaken Mail Importer. O aplicativo leva apenas alguns minutos para importar emails PST e anexos para uma conta do Office 365.

As medidas para fazer upload de arquivos PST para a nuvem do Office 365 são as seguintes:

 1. Baixe e execute o aplicativo PST para importador do Office 365.
 2. Escolha um ou vários arquivos PST para importar.
 3. Tenha informações de login para o Office 365.
 4. Selecione uma pasta de importação PST.
 5. Clique no botão “Carregar agora”.

É assim que as medidas do aplicativo são amigáveis ​​ao usuário. A melhor coisa sobre este programa é que ele não precisa da instalação do Outlook para importar caixas de correio PST para a conta do Office 365.

Qual método é melhor para enviar PST para o O365: manual ou profissional?

Em comparação com os métodos manuais mencionados acima, é óbvio que usar um sistema profissional como o PST para importador do Office 365 é a melhor maneira de carregar emails PST em uma conta do Office 365. Existem muitas explicações para isso -

 1. As soluções manuais são frustrantes e complexas, enquanto as soluções profissionais são fáceis de usar.
 2. Usuários sem experiência tecnológica terão dificuldade em entender os métodos manuais, ao passo que entender as soluções profissionais é simples graças às suas medidas autoexpressivas.
 3. O upload manual de um único arquivo PST é possível, mas as soluções profissionais carregam vários arquivos PST de uma vez para a importação do Office 365.

Conclusão

Nesta postagem, mostramos como importar arquivos PST para o Office 365 com ou sem Outlook. Depois de analisar as deficiências dos métodos de carregamento de rede e envio de unidade, é recomendável usar uma solução profissional, como PST para Office Importer, para importar arquivos do Outlook diretamente, em massa e facilmente para a nuvem do Office 365. Examine a funcionalidade do software primeiro instalando uma versão demo gratuita antes de obter as chaves de licença.

#pst para o office 365 #outlook pst para o office 365 importer #pst para contas do office 365 #pst para a nuvem do office 365

kingston white

1613540747

Jak przywrócić skrzynki pocztowe z PST do Exchange Server?

This is image title
Chcesz przywrócić skrzynki pocztowe z pliku PST na serwer Exchange? Następnie jesteś na właściwej stronie. Tutaj dowiesz się, jak łatwo przywrócić wiadomości i inne elementy z pliku PST do serwera MS Exchange.

Często jest to konieczne, aby użytkownicy przywracali elementy danych PST do programu Exchange Server, ale ze względu na niedostępność niezawodnego rozwiązania użytkownicy nie mogą go uzyskać. Daj nam najpierw znać o pliku PST i serwerze MS Exchange.

Wiedzieć o PST i Exchange Server

PST to format pliku używany przez MS Outlook, klienta poczty e-mail systemu Windows i bardzo popularny wśród użytkowników domowych i biznesowych.

Z drugiej strony Exchange Server to potężny serwer pocztowy, na którym wszystkie dane są przechowywane w pliku EDB. Użytkownicy zazwyczaj zapisują kopie zapasowe skrzynek pocztowych Exchange w pliku PST, ale często wymagają przywrócenia danych pliku PST do Exchange. Aby rozwiązać ten problem, oferujemy profesjonalne rozwiązanie, które omówimy w następnej sekcji tego postu.

Profesjonalna metoda przywracania plików PST do Exchange Server

Nie zalecamy losowego wybierania rozwiązania do przywracania danych PST na serwerze Exchange. Dlatego wykonując kilka badań, mamy tu sprytne i wygodne rozwiązanie, jakim jest oprogramowanie Exchange Restore. Jest zbyt łatwy w obsłudze dla wszystkich użytkowników i wygodnie przywraca wszystkie dane z pliku PST do Exchange Server.

Najważniejsze funkcje oferowane przez oprogramowanie Exchange Restore

Oprogramowanie jest zbyt proste w obsłudze i można je łatwo zainstalować we wszystkich wersjach systemu Windows. Za pomocą kilku kliknięć narzędzie może przywrócić elementy skrzynki pocztowej programu Exchange.

Nie ma potrzeby, aby MS Outlook przywrócił dane PST do Exchange. Wszystkie e-maile, kontakty, notatki, kalendarze itp. Są przywracane z pliku PST do Exchange Server.

Wszystkie wersje Outlooka są obsługiwane przez narzędzie takie jak Outlook 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, itd. Narzędzie udostępnia różne filtry, za pomocą których można przywrócić żądane dane z pliku PST na serwer Exchange. Program można zainstalować na wszystkich wersjach systemu Windows, takich jak Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, Vista itp.

Pobierz wersję demonstracyjną oprogramowania Exchange Restore Software i przeanalizuj działanie oprogramowania, przywracając pierwsze 50 elementów na folder.

Linie końcowe

Nie ma ręcznego rozwiązania przywracania skrzynek pocztowych Exchange z pliku PST. Dlatego wyjaśniliśmy proste i inteligentne rozwiązanie do przywracania danych pliku PST na serwerze Exchange. Możesz po prostu użyć tego oprogramowania i przywrócić wszystkie dane z pliku PST do serwera Exchange.

Więcej informacji:- https://www.datavare.com/software/exchange-restore.html

#przywróć skrzynki pocztowe z pst na serwer exchange #przywróć skrzynki pocztowe wymiany z pliku pst #skrzynki pocztowe do pst

joe biden

1617946972

Konwerter MBOX do PST - Darmowy MBOX na PST do Konwersja pliku MBOX do Outlook PST

Pobierz MBOX do konwertera PST i przekonwertuj pliki MBOX na format PST. Dzięki tej aplikacji pliki są konwertowane z dużą prędkością bez żadnych problemów. Aby dowiedzieć się o aplikacji, użytkownik może zainstalować wersję demonstracyjną tej aplikacji i dowiedzieć się o aplikacji i jej działaniu. Dzięki dużej szybkości zgodności aplikacja konwertuje wszystkie pliki MBOX do formatu PST.

Przycisk pobierania

Dowiedz się o działaniu aplikacji

Ta zaawansowana aplikacja działa w określonej kolejności, aby konwertować pliki MBOX do formatu PST. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka punktów, które mówią o aplikacji i sprawdzają, czy spełnia ona wszystkie oczekiwania użytkownika.

 • Użytkownicy mogą w płynny sposób zbiorczo konwertować pliki MBOX.
 • Dzięki lokalizacji określonej przez użytkownika dane są szybko konwertowane.
 • Aplikacja zapewnia bezpośrednią konwersję.
 • W zaawansowany sposób odbywa się proces konwersji.
 • Aplikacja zapewnia szybką konwersję za pomocą jednego kliknięcia
 • Aplikacja działa na dowolnej aplikacji Windows, w tym XP lub Vista.
 • Wszystkie pliki e-mail MBOX są konwertowane w tym inteligentnym konwerterze.
 • Aplikacja zapisuje plik lokalnie.
 • Dlatego aplikacja obsługuje te zaawansowane funkcje, które wspierają działanie oprogramowania w sposób zaawansowany.

Jak przekonwertować pliki MBOX na PST?

Użytkownicy mogą konwertować plik w kilku krokach bez pomocy technicznej. Wykonaj następujące kroki, aby przekonwertować plik MBOX do formatu PST programu Outlook:

Krok 1 - Pobierz konwerter MBOX na PST
Krok 2 - Uruchom konwerter
Krok 3 - Wybierz pliki MBOX, które chcesz przekonwertować
Krok 4 - Teraz wybierz typ, który chcesz wyeksportować pliki.
Krok 5 - Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik
Krok 6 - Na koniec kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk „Konwertuj teraz”.

Te kroki może wykonać każdy początkujący użytkownik.

Niektóre z atrybutów tego inteligentnego konwertera

Omówmy inteligentne funkcje tego konwertera podane poniżej:

1. Konwertuj dowolne pliki MBOX
To narzędzie konwertuje pliki MBOX dowolnego typu z Thunderbirda do Apple Mail. To jest zaawansowany konwerter.
2. Masowa konwersja plików MBOX
Użytkownicy mogą konwertować dowolną ilość plików danych bez żadnych przeszkód. Konwersja przebiega bez względu na rozmiar pliku MBOX.
3. Konwertowane są tylko wybrane pliki
Pliki wybrane przez użytkownika są konwertowane z plików MBOX do formatu PST programu Outlook. Przekonwertowane wyniki są zgodne z oczekiwaniami użytkowników.
4. Indywidualna lokalizacja
Użytkownik może zapisać plik w dowolnym miejscu, w którym chce go zapisać. Konwertowane dane są zapisywane w odpowiednim miejscu.
5. Dobra kompatybilność
Użytkownik zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs, który pomaga użytkownikowi bezproblemowo konwertować pliki.
6. Doskonała dokładność
Wynik dostarczony przez aplikację jest w 100% dokładny. Jakość wyniku pozostaje bez zarzutu.

Wniosek

Aplikacja daje wszystkie odpowiednie wyniki po konwersji. Dzięki dużej szybkości zgodności zadanie konwersji jest przetwarzane przez aplikację bez żadnego błędu. Pobierz bezpłatną wersję demonstracyjną konwertera MBOX na PST, aby zobaczyć, jak działa.

#konwerter mbox na pst #mbox do eksportera pst #eksportuj mbox do pst #przekonwertować mbox na pst #importuj mbox do pst #mbox do importera pst

Konwerter PST do MBOX - Konwersja plik PST na MBOX dla Thunderbirda i Apple Mail

Konwertuj pliki Outlook PST na pliki Apple Mail MBOX za pomocą konwertera PST na MBOX. Ten konwerter umożliwia szybki dostęp do plików programu Outlook. Aplikacja zapewnia również wiele korzyści podczas konwersji plików programu Outlook. Ponadto aplikacja zapewnia bezbłędną konwersję nawet wtedy, gdy użytkownicy wybiorą zbyt wiele plików PST programu Outlook o dowolnym rozmiarze do konwersji. Możesz niezawodnie używać tej niesamowitej aplikacji w dowolnej wersji systemu Windows. Aplikacja zapewnia wynik z dużą szybkością i 100% dokładnością bez żadnych zobowiązań ani problemów. Szybkość aplikacji nie zależy również od rozmiaru ani liczby plików PST.

Możesz pobrać wersję demonstracyjną tej aplikacji, ta wersja demonstracyjna jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Bez żadnych problemów aplikacja zapewnia szybko przekonwertowane pliki PST. Co więcej, ten niesamowity konwerter PST na MBOX jest profesjonalnie testowany na różnych platformach, aby sprawdzić, czy jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby użytkowników. Użyj tej aplikacji do konwersji plików PST programu Outlook do plików Apple Mail MBOX, ponieważ zapewnia ona najlepszy wynik konwersji.

Kroki, aby przekonwertować pliki programu Outlook

Tylko w kilku krokach konwerter PST na MBOX konwertuje pliki Outlooka do Apple Mail, te kroki są łatwe do wykonania. Przejdźmy teraz do tych kroków:

Krok 1 - Pobierz aplikację na swój system operacyjny Windows.
Krok 2 - Uruchom aplikację.
Krok 3 - Wybiera pliki, które chcesz przekonwertować.
Krok 4 - Dodaj nazwę użytkownika i hasło do konta Apple Mail.
Krok 5 - Wybierz folder lub utwórz nowy folder do zapisywania przekonwertowanych danych.
Krok 6 - Kliknij przycisk Rozpocznij przesyłanie.

Dzięki tym 6 prostym krokom konwersja plików PST programu Outlook do formatu Apple Mail MBOX będzie bardzo łatwa. Nawet osoba bez zaplecza technicznego może łatwo lub prosto przeprowadzić ten proces konwersji.

Funkcje konwertera PST na MBOX

Outlook to Apple Mail Converter ma kilka funkcji, które sprawiają, że jest to jeden z najbardziej wartościowych konwerterów. Pomóżmy niektórym funkcjom konwertera PST na MBOX:

Tylko konwersja PST na MBOX
Konwerter PST na MBOX konwertuje tylko pliki PST programu Outlook do plików Apple Mail MBOX. Aplikacja obsługuje dowolną wersję plików programu Outlook.

Konkretna konwersja
Pliki, które wybierzesz, są jedynymi, które są konwertowane przez aplikację, żadne inne pliki nie są wybierane do procesu konwersji. Dlatego aplikacja obsługuje określony proces konwersji.

Podgląd wybranych plików
Aplikacja umożliwia podgląd plików. Jednak podgląd tylko wybranych plików można wyświetlić tylko w aplikacji. Dzieje się tak, aby żaden użytkownik nie napotkał problemu.

Indywidualne oszczędzanie
Użytkownicy mogą wybrać miejsce, w którym chcą zapisać przekonwertowane pliki. Dlatego zapis dostosowywania jest wykonywany przez aplikację.

Nawrócenie zależy od ciebie
Tylko wybrane pliki są jedynymi konwertowanymi przez aplikację, żadne inne pliki nie są konwertowane. Ponadto Twoje dane pozostają bez zmian.

Bezpieczeństwo i ochrona
Ta profesjonalnie przetestowana aplikacja zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim użytkownikom. Aplikacja nie powoduje utraty ani uszkodzenia danych.

Zdanie ostateczne

Pobierz Datavare konwerter PST na MBOX do konwersji plików Outlook PST do Apple Mail MBOX, aplikacja jest bezpieczna i zabezpiecza wszystkie Twoje dane bez żadnych strat. Ponadto możesz pobrać aplikację w dowolnej wersji systemu Windows. Wszystkie pliki programu Outlook są konwertowane przez aplikację.

Przed zakupem wersji licencjonowanej należy wypróbować wersję demonstracyjną aplikacji, aby lepiej ją zrozumieć. Jeśli napotkasz jakikolwiek problem, możesz skontaktować się z numerem infolinii klienta. Ten numer infolinii jest dostępny w każdej chwili. Ponadto wersja demo zapewnia tylko kilka plików do konwersji, aby przekonwertować nieograniczoną liczbę plików, musisz kupić licencjonowaną wersję aplikacji.

Więcej informacji:- https://www.datavare.com/pl/konwerter-pst-do-mbox.html

#konwerter pst na mbox #pst do eksportera mbox #importuj pst do mbox #eksportuj pst do mbox #przekonwertować pst na mbox

Martin Jilwor

1613372843

Office 365 Backup Software to backup Office 365 mailboxes to PST & others

Esistono vari motivi per eseguire il backup delle e-mail dell’account di Office 365: si desidera salvare i dati per visualizzarli offline, è necessaria una maggiore sicurezza, forse si desidera migrare su un’altra piattaforma e si desidera portare con sé tutti i vecchi dati. Qualunque sia la ragione, qui troverai una soluzione. Attraverso questo blog, abbiamo deciso di rendere gli utenti consapevoli di come eseguire il backup delle e-mail di Office 365 sul desktop di Windows.

Office 365 è uno dei servizi basati sul Web più popolari che offre diverse funzionalità oltre alla posta elettronica. In alcune situazioni, gli utenti devono eseguire il backup dei messaggi di posta elettronica di Office 365 sul proprio sistema locale ed è sempre meglio conservare una copia locale di tutti i file importanti dell’account cloud sul sistema.

Cerchiamo di capire l’argomento con una query:

Ciao, utilizzo Office 365 da alcuni anni ma ora ho deciso di passare all’applicazione desktop di Windows. Ma voglio leggere tutte le mie importanti e-mail di Office 365 sul mio desktop Windows, quindi voglio mantenere un file di backup. Qualcuno può aiutarmi a salvare il backup delle e-mail di Office 365 su Windows in modo da potervi accedere dal desktop di Windows? Grazie in anticipo."

Da questo scenario, hai capito perché gli utenti cercano un backup dell’account di Office 365. Passiamo ora alla soluzione.

Applicazione di backup di Office 365: per eseguire il backup delle e-mail dell’account di Office 365

Con la presente ti offriamo una soluzione professionale: Softaken Office 365 Backup. È una soluzione intelligente e conveniente per eseguire un backup delle e-mail di Office 365 con allegati su Windows. Può funzionare senza problemi su tutte le versioni di Windows.

Utilizzando questa applicazione, gli utenti sono liberi di eseguire il backup dei messaggi di posta elettronica completi dell’account di Office 365 in pochi clic. Nessuna complessità viene affrontata dagli utenti durante il backup dell’account di Office 365. Tutti gli allegati associati ai messaggi di posta elettronica di Office 365 vengono esportati dallo strumento nel sistema locale.

Offre cinque diversi formati di file per archiviare il backup dell’account di Office 365 su Windows e questi sono PST, EML, MSG, EMLX e MBOX. A seconda delle proprie esigenze, gli utenti possono selezionare uno qualsiasi dei formati per salvare il backup delle cassette postali di Office 365 su Windows.

Di seguito sono riportati i passaggi per utilizzare Office 365 Backup:

 1. Scarica e installa semplicemente l’applicazione sul tuo sistema.
 2. Immettere il nome utente e la password dell’account di Office 365.
 3. Seleziona tutte o le cartelle desiderate da Office 365 per il backup.
 4. Scegli un formato per salvare i dati di backup.
 5. Immettere la posizione per il file di output e premere il pulsante Esegui backup ora.

È così facile eseguire il backup delle e-mail di un account Office 365 con allegati in 5 semplici passaggi sul desktop di Windows. Questo non può mai essere possibile con una soluzione manuale. Pertanto, consigliamo strumenti professionali facili da usare e che fanno risparmiare tempo e fatica agli utenti.

Parole finali

Fare il backup delle e-mail dell’account Office 365 su Windows non è un compito facile. Può essere eseguito senza problemi quando gli utenti hanno la soluzione giusta con loro e una di queste soluzioni intelligenti viene offerta agli utenti in questo blog. Gli utenti possono prima testare liberamente l’applicazione e poi richiedere le chiavi di licenza. L’applicazione è completamente sicura da usare e fornisce sempre risultati accurati.

#office 365 #office 365 backup #backup office 365