LaunchX (LNCHX) là gì? Tìm hiểu về nền tảng IDO đa chuỗi LaunchX và L

LaunchX (LNCHX) là gì?
LaunchX là một nền tảng bảng khởi chạy IDO đa chuỗi. LaunchX cho phép thúc đẩy thế hệ dự án tiếp theo khởi chạy theo cách công bằng và phi tập trung trên nhiều blockchain khác nhau

Dự án hướng tới cộng đồng, dựa trên quản trị và minh bạch. Cộng đồng sẽ quản lý LaunchX thông qua một giao thức DAO, vì vậy người dùng thực sự có thể tham gia LaunchX để quyết định cách dự án hoạt động. LaunchX không chỉ được chấp nhận rộng rãi, do hỗ trợ nhiều chuỗi khác nhau, mà còn làm cho quá trình niêm yết trở nên minh bạch và công bằng.

LaunchX sẽ bắt đầu trên Binance Smart Chain & Ethereum, và sau đó mở rộng sang Polkadot & Solana.

Chiến lược xâm nhập thị trường
LaunchX đã phân bổ khoảng 150.000 đô la cho KOL và các vault được tận dụng để mang lại khối lượng giao dịch. Chiến lược tiếp cận thị trường của LaunchX được đưa vào roadmap của dự án thông qua việc đưa ra các vault với khả năng staking, NFT staking sẽ cho phép LaunchX mở rộng quy mô khi tiến hành tích hợp Solana vào Quý 3.

Tính khả thi của sản phẩm
Thị trường dành cho các dự án launchpad đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây, nhưng trên thị trường hiện nay không có nhiều blockchain-agnostic launchpad (nền tảng launchpad cho phép hoạt động trên nhiều chuỗi khác nhau), vì vậy LaunchX có lợi thế là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực này. LaunchX sẽ tung ra các token trên nhiều blockchain. Điều này cho phép các thị trường này có nhiều khách hàng hơn thông qua khả năng tương thích đa chuỗi, được hỗ trợ bởi nhiều quỹ hàng đầu theo cách thức phi tập trung, và sử dụng phí niêm yết để tiếp tục trao quyền cho cộng đồng.

Các hệ sinh thái không phải Ethereum đang phải vật lộn với quy trình giao dịch, mức độ phổ biến và sự tin tưởng. LaunchX có một hệ thống cốt lõi cực kỳ ổn định, điều này sẽ tạo niềm tin vào BSC. Mang lại niềm tin cho một thị trường thiếu sự tin cậy thông qua giao thức DAO tập trung vào cộng đồng.

Thông tin cơ bản về LNCHX token
Token Name: LaunchX
Ticker: LNCHX
Blockchain: Binance Smart Chain
Token Standard: BEP-20
Contract: 0xc43570263e924c8cf721f4b9c72eed1aec4eb7df
Token Type: Utility
Total Supply: 75.000.000 LNCHX
Circulating Supply: 5.953.750 LNCHX
Token Allocation
Token Allocation

Strategic Round : 8%
Private Sale : 9.5%
Public Sale : 4%
Thanh khoản : 17.5%
Hệ sinh thái DAO : 30%
Cố vấn : 8%
Phát triển dự án : 8%
Dự trữ DAO : 15%
Token Release Schedule

#launchx (lnchx

What is GEEK

Buddha Community

LaunchX (LNCHX) là gì? Tìm hiểu về nền tảng IDO đa chuỗi LaunchX và L

LaunchX (LNCHX) là gì? Tìm hiểu về nền tảng IDO đa chuỗi LaunchX và L

LaunchX (LNCHX) là gì?
LaunchX là một nền tảng bảng khởi chạy IDO đa chuỗi. LaunchX cho phép thúc đẩy thế hệ dự án tiếp theo khởi chạy theo cách công bằng và phi tập trung trên nhiều blockchain khác nhau

Dự án hướng tới cộng đồng, dựa trên quản trị và minh bạch. Cộng đồng sẽ quản lý LaunchX thông qua một giao thức DAO, vì vậy người dùng thực sự có thể tham gia LaunchX để quyết định cách dự án hoạt động. LaunchX không chỉ được chấp nhận rộng rãi, do hỗ trợ nhiều chuỗi khác nhau, mà còn làm cho quá trình niêm yết trở nên minh bạch và công bằng.

LaunchX sẽ bắt đầu trên Binance Smart Chain & Ethereum, và sau đó mở rộng sang Polkadot & Solana.

Chiến lược xâm nhập thị trường
LaunchX đã phân bổ khoảng 150.000 đô la cho KOL và các vault được tận dụng để mang lại khối lượng giao dịch. Chiến lược tiếp cận thị trường của LaunchX được đưa vào roadmap của dự án thông qua việc đưa ra các vault với khả năng staking, NFT staking sẽ cho phép LaunchX mở rộng quy mô khi tiến hành tích hợp Solana vào Quý 3.

Tính khả thi của sản phẩm
Thị trường dành cho các dự án launchpad đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây, nhưng trên thị trường hiện nay không có nhiều blockchain-agnostic launchpad (nền tảng launchpad cho phép hoạt động trên nhiều chuỗi khác nhau), vì vậy LaunchX có lợi thế là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực này. LaunchX sẽ tung ra các token trên nhiều blockchain. Điều này cho phép các thị trường này có nhiều khách hàng hơn thông qua khả năng tương thích đa chuỗi, được hỗ trợ bởi nhiều quỹ hàng đầu theo cách thức phi tập trung, và sử dụng phí niêm yết để tiếp tục trao quyền cho cộng đồng.

Các hệ sinh thái không phải Ethereum đang phải vật lộn với quy trình giao dịch, mức độ phổ biến và sự tin tưởng. LaunchX có một hệ thống cốt lõi cực kỳ ổn định, điều này sẽ tạo niềm tin vào BSC. Mang lại niềm tin cho một thị trường thiếu sự tin cậy thông qua giao thức DAO tập trung vào cộng đồng.

Thông tin cơ bản về LNCHX token
Token Name: LaunchX
Ticker: LNCHX
Blockchain: Binance Smart Chain
Token Standard: BEP-20
Contract: 0xc43570263e924c8cf721f4b9c72eed1aec4eb7df
Token Type: Utility
Total Supply: 75.000.000 LNCHX
Circulating Supply: 5.953.750 LNCHX
Token Allocation
Token Allocation

Strategic Round : 8%
Private Sale : 9.5%
Public Sale : 4%
Thanh khoản : 17.5%
Hệ sinh thái DAO : 30%
Cố vấn : 8%
Phát triển dự án : 8%
Dự trữ DAO : 15%
Token Release Schedule

#launchx (lnchx

aaron silva

aaron silva

1620993160

IDO | IDO Development | IDO Development Services | IDO Development Platform

The IDO development services are expanding a wide range of opportunities for upcoming investors and startups to reap profits in less time. The initial DEX offering (IDO) platform is an innovative fundraising model implemented with blockchain technology. The IDOs are obtained from decentralized exchanges and supported with distributed ledger technology for offering efficient security over digital assets. The users can have complete control over their digital assets on IDO platform.

The IDO tokens represent any form of digital asset to be launched on a decentralized exchange (DEX) platform. IDO tokens to be of any forms like cryptocurrency, videos or music albums on the DEX platform. The Initial DEX offering assists investors with business tools to make better decisions over their digital assets for engaging targeted users towards the products and services.
The introduction of IDO helped many investors to raise funds for their business growth and to overcome traditional finance systems.

Attractive benefits offered on IDO platform :

 • The initial DEX offering creates the possibility for participants to enter the crypto markets with less investments to avail blockchain-based projects.
 • IDOs possess an effective strategy for listing specific tokens in the platform for traders to analyze and make investments.
 • The investments towards IDO tokens have great value in the marketplace with minor fluctuations.
 • The IDO platform keeps the traders engaging during the trade for enhancing instant transactions without any delay.
 • It has integrated security protocols in the IDO platform and it is not possible for hacking since users are given private keys to access the platform.
 • It is initialized with distributed ledger technology for issuing or creating of new tokens on the IDO platform.
 • The investors can gain immediate liquidity by investing in IDO token and swapping of tokens is possible in the liquidity pool.
 • The need for a third-party is eliminated on IDO platform for users to experience instant transaction with less gas fee.
 • IDO platform is completely operated by Smart Contracts for managing the transaction flow with less traffic.
 • The IDO tokens are highly interoperable and easy for customization based on the users needs.

The IDO platform is a promising future in the blockchain world that benefitted many investors to raise funds for their business growth. The IDO platform to be merged with various tech stacks like Ethereum, Polkadot, Binance Smart chain and TRON for greater visibility in the marketplace to make efficient investments. Investors can connect with world’s leading IDO development services like Infinite Block Tech to build their dream business cost-effectively.

#ido #ido development #ido development services #ido development platform

aviana farren

aviana farren

1623067115

IDO Development | Initial DEX Offering Development | IDO Development Platform

Initial DEX offering, commonly abbreviated as IDO, is a digital fundraising opportunity for the investors and business developers in a decentralized platform. IDO is the representation of the digital assets, with zero exchange fees being paid. Distributing tokens and fundraising are at ease through the IDO platform. IDO is considered as the combination of both ICO & IEO.

The benefits of IDO are as follows:

 • Fair & open fundraising opportunity
 • Immediate trading
 • Immediate liquidity
 • Safe & faster transaction
 • Affordable price
 • Low exchange fee

The steps involved in the Initial DEX offering development are as follows:

 • Roadmap creation: This step includes analyzing & characterizing the model, for making the model user-friendly and targeting the audience’s needs. It should also be beginner-friendly to make the beginner comfortable with the model…
 • White paper creation: The creation of the White paper should be carefully done as this is the important step. The creation means the features and the functionalities of the product. The features must satisfy the user demands at a convenient price.
 • Token development: The developers will specially design the tokens according to the customer request. The smart contact enabled, and blockchain like Ethereum makes the transaction more secure.
 • Listing tokens & marketing: It is necessary to choose the right decentralized exchange to list the tokens so as to reach the right audience. The marketing technique enables the selling of tokens to the next level.

Infinite Block Tech offers the Initial DEX offering development with a team of highly specialized blockchain engineers, and marketing specialists to deliver the best for the users. The cost of IDO development depends upon the features and functions demanded by the users. Thus, the cost may increase or decrease from one IDO development project to another. So, it’s the right time to step into our IDO development marketplace to raise the funds effectively.

#initial dex offering development #ido development #ido development platform #cost of ido development #ido development project #ido development marketplace

What is LaunchX (LNCHX) | What is LaunchX token | What is LNCHX token

In this article, we’ll discuss information about the LaunchX project and LNCHX token

LaunchX is a multi-chain decentralized IDO launchpad platform. It drives the next generation of projects to launch in an equitable and decentralized manner across multiple blockchains.

LaunchX is community-driven, governance-based, and transparent. Our community runs LaunchX through a first-of-its-kind DAO protocol, so you can actually engage with the projects to dictate how they are launched (and if they will get launched at all). Not only are we unique in the fact that our launchpad allows multiple chains, but we also make the listing process in itself uniquely transparent and fair.

A Blockchain-agnostic Launchpad

LaunchX will bridge the crypto world in a truly novel, innovative way, using full cross-chain integration. We’re starting with our native chain Binance Smart Chain & Ethereum, and are soon expanding to Polkadot & Solana.

Here’s our 2021 plan for advancing the LaunchX platform:

Q3-specifics depend on  Wormhole & Polkadot*

By the end of the year, we will support cross-chain launches for IDOs and staking. At the same time, we’re closely looking at NFT offerings.

Governance

We give users the opportunity to back the projects they want to see on LaunchX. This is how it works:

 1. Projects will have to come along and apply throughout our application process.
 2. We assist those projects with submitting a warm temperature check. We kick off a vote, and the community gets notified the vote is present.
 3. After that first vote gets passed by the majority, an **official proposal **is submitted. We’ll assist the projects again and notify the community. The official proposal voting happens on-chain.
 4. If the official proposal gets passed, the team works with them to set up a launch.

Those projects will also get thoroughly assessed and analyzed by industry-leading specialists in a wide array of industries, from legal to financial to marketing. This process strictly only allows for the strongest and legitimate projects with the highest potential to feature.

As you probably know, most centralized projects charge fees and put those in their own pockets. With our decentralized launchpad, a vast majority of the fees are deposited into a vault and leveraged into passive APY strategies. Governance holders can then delegate their tokens for staking in exchange for a passive APY of the yield. Only a small portion of the fees goes into a development fund, which is on-chain and verifiable. The development costs are transparently presented to the governance in the form of a monthly report.

With LaunchX, we’re creating a paradigm shift in fair and transparent public launches

Get Ready for the Launch

We have already completed our private funding round with a star-studded cast of reputable VCs. Click here to read more about our raise.

How to get your $LNCHX

BurningDrop is a part of KuCoin’s Pool-X program

Today marks the start of LaunchX x BurningDrop. Users are able to mine $LNCHX by staking USDT/KCS/ETH on Pool-X’s platform.

We’re truly excited to see that the enthusiasm for LaunchX is off the charts:

All pools are already filled by now!

If you were too late to participate in this program, chin up; there will be more opportunities to get $LNCHX. If you’re part of the lucky group of early birds, congrats!

Here’s what you have to do next.

 • Log-in to your KuCoin/Pool-X account and head over to the BurningDrop page

TCP is used as an example. In your case, it will say LNCHX

A few hours after the subscription period ends, we enter the Burning Acceleration Period. So, starting 2021/05/13 14:00:00 UTC) you’ll have 24 hours for this next step:

 • You can increase your computing power by burning $DAO (DAO Maker) to get even more $LNCHX. To do so, choose “Go Burn”. Then fill in the burning amount on the pop-up page.

Notice: Users can get the actual amount of rewarded tokens according to the distribution rules, which will be calculated by a certain algorithm of the “Initial Allocation”, “Accelerating Coefficient” and “Final Allocation”

The Burning Acceleration Period will end 2021/05/14 14:00:00 UTC.

Shortly thereafter, the Staking Period begins

— 2021/05/14 16:00:00–2021/06/03 15:59:59

Obviously, you will get your staked tokens back when that period ends.

 • 40% of the $LNCHX tokens will be distributed on May 17, 2021
 • 30% will be distributed after three months from the first distribution, and 30% will be distributed after six months from the first distribution.

To find out how many tokens you’ll receive, you can calculate it this way:

1 User’s Initial Allocation F_ = ∑ (Individual staking amount of the chosen Staking Product * certain Distribution Coefficient * the price of staked assets in USDT at the start of the Subscription Period)_

So, let’s say you only staked 0.5 ETH in the ETH-FOR-LNCHX-20D section. For the sake of this calculation, assume that the price of ETH at the start of the Subscription Period is 4,000 USDT. Thus, your Initial Allocation will be:

0.5 * 1.2 * 4,000 = 2400 tokens.

If you participated in more than one pool, that amount will simply be added.

In case that you’ve also staked 100 KCS in the KCS-FOR-LNCHX-20D section, assuming (for the sake of this calculation) that the price of KCS at the start of the Subscription Period is 13 USDT, this will get you: 100 * 1.5 * 13 = 1950 tokens + the 2400 tokens from the ETH-FOR-LNCHX-20D pool =

4350 tokens in total (over the two pools).

**2)**You can accelerate the coefficient in the equation by burning DAO:

V = 0.18452 * arctan (1500 * ε — 2.08) + 0.207166085, wherein ε = Amount of the DAO user burns / F

3)Single User Final Allocation after burning DAO_ = F’_

4)F’ = (V+1) F

User Final Allocation of LNCHX = (F’/ Overall Final Allocation) * Total Amount of LNCHX

DETAILED TOKEN METRICS

Ticker:LNCHXBlockchain Network:Binance Smart ChainProject Valuation:$7,500,000Token Supply:75,000,000Initial Market Capitalization:$860,625Total Raise (All Rounds):$1,421,250Platform Raise:$170,000Strategic SaleFundraised:$480,000Price:$0.08Lock-up:20% at the TGE, then 20% on quarterly basisPrivate SaleFundraised:$641,250Price:$0.09Lock-up:20% at the TGE, then 20% on quarterly basisPublic SaleKucoin:$40,000Gate.io:$25,000LaunchX:$65,000SEED SHO:$165,000 + $5,000 Community RoundPrice:$0.10Lock-up:40% at the TGE, then 30% on quarterly basisPersonal Allocation:$500

11. TOKEN DISTRIBUTION

12. TOKEN RELEASE SCHEDULE

How and Where to Buy LaunchX (LNCHX)?

LNCHX has been listed on a number of crypto exchanges, unlike other main cryptocurrencies, it cannot be directly purchased with fiats money. However, You can still easily buy this coin by first buying Bitcoin, ETH, USDT, BNB from any large exchanges and then transfer to the exchange that offers to trade this coin, in this guide article we will walk you through in detail the steps to buy LNCHX token.

You will have to first buy one of the major cryptocurrencies, usually either Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance (BNB)…

We will use Binance Exchange here as it is one of the largest crypto exchanges that accept fiat deposits.

Binance is a popular cryptocurrency exchange which was started in China but then moved their headquarters to the crypto-friendly Island of Malta in the EU. Binance is popular for its crypto to crypto exchange services. Binance exploded onto the scene in the mania of 2017 and has since gone on to become the top crypto exchange in the world.

Once you finished the KYC process. You will be asked to add a payment method. Here you can either choose to provide a credit/debit card or use a bank transfer, and buy one of the major cryptocurrencies, usually either Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance (BNB)…

SIGN UP ON BINANCE

Step by Step Guide : What is Binance | How to Create an account on Binance (Updated 2021)

Next step - Transfer your cryptos to an Altcoin Exchange

Once finished you will then need to make a BTC/ETH/USDT/BNB deposit to the exchange from Binance depending on the available market pairs. After the deposit is confirmed you may then purchase LNCHX from the Website: https://daomaker.com/company/launchx.

The top exchange for trading in LNCHX token is currently 

There are a few popular crypto exchanges where they have decent daily trading volumes and a huge user base. This will ensure you will be able to sell your coins at any time and the fees will usually be lower. It is suggested that you also register on these exchanges since once LNCHX gets listed there it will attract a large amount of trading volumes from the users there, that means you will be having some great trading opportunities!

Top exchanges for token-coin trading. Follow instructions and make unlimited money

https://www.binance.com
 ☞ https://www.bittrex.com
 ☞ https://www.poloniex.com
 ☞ https://www.bitfinex.com
 ☞ https://www.huobi.com

Find more information LNCHX

WebsiteSocial ChannelSocial Channel 2Message Board

🔺DISCLAIMER: The Information in the post isn’t financial advice, is intended FOR GENERAL INFORMATION PURPOSES ONLY. Trading Cryptocurrency is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money.

🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you

⭐ ⭐ ⭐ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner ⭐ ⭐ ⭐

Would you like to earn TOKEN right now! ☞ CLICK HERE

I hope this post will help you. Don’t forget to leave a like, comment and sharing it with others. Thank you!

#blockchain #bitcoin #lnchx #launchx

aaron silva

aaron silva

1621227128

IDO Development | IDO Development Services | IDO Development Company | IDO Platform

The IDO development company has brought significant changes to the digital world by benefiting global users to transact funds efficiently without any loss. The Initial DEX offering (IDO) is a fundraising platform that gained users’ attention in less time after its launch in the marketplace. A Smart Contract system powers the IDO platform to manage the entire flow of crypto transactions without delay. The blockchain-based IDO platform is supported with distributed ledger technology for issuing or creating new IDO tokens.

The blockchain-based IDO platform enables users to have control over their digital assets. It is secured with high-end security systems, and there is no possibility for hacking in the IDO platform. The IDO tokens represent digital assets for raising funds for investors’ business growth. A business algorithm governs the IDO tokens to gain immediate liquidity for users in the trade. The investors can earn high ROI as passive income, and investment towards IDO platform development does not go in vain.

Reasons to invest in IDO Development Platform :

 • The IDO token is a blend of the crypto model and completely decentralized for executing transactions at high speed.
 • The IDO platform comes with a well-structured architecture built using the latest blockchain technology to gain users’ attention.
 • It is highly flexible and customizable for investors based on user requirements according to future trends.
 • Investors can generate high profits for their business growth by raising funds on the IDO platform.
 • It has a Smart Contract System in the IDO development platform to handle the flow of crypto transactions without any loss occurring.
 • It has integrated security protocols like the 2F authentication and signature process for accessing the blockchain-based IDO platform to prevent hacks and unwanted activities.
 • The IDO platforms have specific tokens listed for traders’ analysis before investing in the trade.
 • The IDO platform is highly interoperable for using the tokens on various crypto exchange platforms.
 • The IDO platform eliminates the need for central authority permission to execute fast transactions with less fee and wait time.
 • IDO platform keeps the users engaged round the clock for experiencing efficient trading to reap profits.

The Initial DEX offering (IDO) platform is highly trending in the digital world, and millions of users have started to adopt the digital transition for safe and secure transactions. The IDO platform has a lot to offer the upcoming startups and investors from generating high revenue in less time. Investors can approach the leading IDO development company like Infinite Block Tech to build a world-class IDO platform using blockchain technology to top the marketplace.

#ido development #ido development services #ido development company #ido platform