Deno Developer

Deno Developer

1604527680

Testing and Benchmarking framework for deno

Testing and Benchmarking framework for deno πŸ§™β€β™‚οΈ

Merlin

Merlin is a Jest-inspired testing framework for deno.

Using Matchers

Common Matchers

 • assertEqual(label: string, config)
 • assertNotEqual(label: string, config)
 • evalEquals(testEqual[])
 • stringIncludes(label: string, config)
 • arrayIncludes(label: string, config)
 • beNull(label: string, config)
 • beFalsy(label: string, config)
 • beTruthy(label: string, config)

All Matchers

 • assertEqual(label: string, config) Compare two values and throws an error if the expect and toBe are not equal
 • assertNotEqual(label: string, config) Compare two values and throws an error if the expect and notBe are equal
 • evalEquals(testEqual[]) evaluate multiple equality tests in an array. If the data is not the same it throws an error
 • fetchEqual(label: string, config) evaluate if two values are equal. If the request data is not the same as expected, it throws an error
 • ArrayIncludes(label: string, config) evaluates that the array contains an specific data. if the array does not contain the data it throws an error
 • stringIncludes(label: string, config) evaluates if a string contains an specific word. if the string does not contain the word it throws an error
 • beNull(label: string, config) evaluates if a data is null
 • beFalsy(label: string, config) evaluates if a data is a falsy value
 • beTruthy(label: string, config) evaluates if a data is a truthy value
 • isBigInt(label: string, config) evaluates if a data is a bigInt value type
 • isZero(label: string, config) evaluates if a data is a Zero
 • isNaN(label: string, config) evaluates if a data is NaN value
 • sameLength(label: string, config) evaluates if data has a specific length
 • assertRegExp(label: string, config) evaluates if a regular expression match
 • isFunction(label: string, config) evaluates if a data is a function
 • isSymbol(label: string, config) evaluates if a data is a symbol
 • isUndefined(label: string, config) evaluates if a data is undefined
 • isString(label: string, config) evaluates if a data is string
 • isNumber(label: string, config) evaluates if a data is number
 • assertSame(label: string, config) evaluates if two values are strictly the same
 • assertGreaterOrEqual(label: string, config) evaluates whether the expected data is greater than or equal to another
 • assertGreater(label: string, config) evaluates whether the expected data is greater than another
 • assertLess(label: string, config) evaluates if the expected data is less than another
 • assertLessOrEqual(label: string, config) evaluates if the expected data is less than or equal to another
 • assertInstanceOf(label: string, config) evaluates that one object is an instance of another
 • assertFloat(label: string, config) evaluates if two decimal numbers are equal
 • assertThrows(label: string, config) expect it throws an error
 • assertThrowsSync(label: string, config) expect it throws an async error
 • haveProperty(label: string, config) expect an object to contain the properties in its value
Statics
 • Merlin.Error(msg?: string) force to throw an error
 • Merlin.Unimplemented(msg?: string) Use this to throw a method not implemented error
 • Merlin.Unreachable() Use this to throw an Unreachable method error

Install Merlin

install merlin-cli (optional)

deno install --allow-run -n merlin https://deno.land/x/merlin/cli.ts

Mirrors

you can get Merlin from different url.

 • from deno.land/x
import { Merlin } from "https://deno.land/x/merlin/mod.ts";
 • from nest.land
import { Merlin } from "https://x.nest.land/merlin@1.0.0/mod.ts";
 • from github repo
import { Merlin } from "http://denopkg.com/crewdevio/merlin/mod.ts";

Basic Use

simple assertions.

example.test.ts

import { Merlin } from "https://deno.land/x/merlin/mod.ts";

const test = new Merlin();

test.assertEqual("two plus two is four", {
 expect() {
  return 2 + 2;
 },
 toBe() {
  return 4;
 },
});

run this test in deno.

merlin start

or

deno test

you should see this output on the console.

running 1 tests
test two plus two is four ... ok (17ms)

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out (18ms)

Parameters

all assertions have parameters that they can receive, these parameters can change the behavior of the tests.

 • label add a description to the test.
 • expect() this function returns the data and then tests with its matchmaker.
 • toBe() this function returns the data that we hope is correct.
 • notBe() this function returns the data that we hope it is incorrect.
 • value() returns the data expected to be of that type.
 • ignore (optional) receives a boolean to ignore the test in case the value is true.
 • strict (optional) receives a boolean, it does a strict comparison of the expect() and toBe() values.
 • message (optional) receives a string with the message to display in case the test fails.
 • Ops (optional) receives a boolean, closes all the operations that never end, for example Deno.open("file.txt"). by default is true.
 • Resources (optional) receives a boolean, terminates all asynchronous processes that interact with the system. by default is true.
 • only (optional) receives a boolean, only tests that have only in true will be executed, the rest will not run.

about resources and ops sanitizers

Certain actions in Deno create resources in the resource table . These resources should be closed after you are done using them.

For each test definition, the test runner checks that all resources created in this test have been closed. This is to prevent resource β€˜leaks’. This is enabled by default for all tests, but can be disabled by setting the sanitizeResources boolean to false in the test definition.

The same is true for async operation like interacting with the filesystem. The test runner checks that each operation you start in the test is completed before the end of the test. This is enabled by default for all tests, but can be disabled by setting the sanitizeOps boolean to false in the test definition.

async function writeSomething(): Promise<string> {
 const decoder = new TextDecoder("utf-8");
 Deno.createSync("./texts.txt");
 const Package = await Deno.readFileSync("./text.txt");
 await Deno.writeTextFile("./text.txt", "test");
 return decoder.decode(Package);
}

test.assertEqual("Leak resources test", {
 expect: async () => await writeSomething(),
 toBe: () => "test",
 only: true,
 Ops: false,
 Resources: false,
});
merlin start

test Leak resources test ... ok (5ms)

test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

Multiple tests

example.test.ts

test.evalEquals([
 {
  label: "object assignment",
  expect() {
   const data: any = { one: 1 };
   data["two"] = 2;

   return data;
  },
  toBe() {
   return { one: 1, two: 2 };
  },
 },
 {
  label: "two plus two is four",
  expect() {
   return 2 + 2;
  },
  toBe() {
   return 4;
  },
 },
]);

output

merlin start

running 2 tests
test object assignment ... ok (10ms)
test two plus two is four ... ok (1ms)

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out (13ms)

notEqual

example.test.ts

test.assertNotEqual("two plus two not is five", {
 expect() {
  return 2 + 2;
 },
 notBe() {
  return 4;
 },
});

output

merlin start

running 1 tests
test two plus two not is five ... FAILED (2ms)

failures:

two plus two not is five
AssertionError: actual: 4 expected: 4
  at assertNotEquals (https://deno.land/std/testing/asserts.ts:195:5)
  at fn (merlin.ts:105:9)
  at async asyncOpSanitizer ($deno$/testing.ts:34:5)
  at async Object.resourceSanitizer [as fn] ($deno$/testing.ts:68:5)
  at async TestRunner.[Symbol.asyncIterator] ($deno$/testing.ts:276:11)
  at async Object.runTests ($deno$/testing.ts:364:20)

failures:

    two plus two not is five

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out (2ms)

stringIncludes

example.test.ts

test.stringIncludes("hello world contains world", {
 Contains: () => "world",
 value: () => "Hello World",
});
merlin start

test hello world contains world ... ok (8ms)

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

fetchEqual

test.fetchEqual("fetch data", {
 url: "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1",
 type: "json",
 toBe() {
  return { userId: 1, id: 1, title: "delectus aut autem", completed: false };
 },
});
merlin start

test fetch data ... ok (1440ms)

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

testRegExp

test.assertRegExp("regEx match", {
 expect: () => "https://google.com",
 toBe: () => new RegExp("^https?://[a-z.]+.com$"),
});
merlin start

test regEx match ... ok (6ms)

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out (342ms)

Using async code.

you can use asynchronous code by adding async in expect, toBe and value functions.

example

const test = new Merlin();

test.assertEqual("get error 404", {
 async expect() {
  const response = await fetch("https://deno.land/std/example/examples.ts");

  const data = response.text();

  return data;
 },
 toBe() {
  return "404: Not Found";
 },
});

Note: all the methods of the merlin class support async function since they have top level await

merlin gif

Create benchmarks using Maven

Maven is a benchmark tool for deno included in Merlin.

It’s easy to use. example:

import { Maven } from "https://deno.land/x/merlin/mod.ts";

const benchmark = new Maven();

benchmark.Bench({
 name: "Sorting arrays",
 fn: () => {
  new Array(10000).fill(Math.random()).sort();
 },
 steps: 1000,
});

benchmark.runBench();

this is the terminal output

gif

Parameters

maven receives the following parameters.

 • name: string benchmark name
 • fn(): void function that contains the code
 • steps: number number of times to repeat the benchmark

you can see the details at the end of the benchmark using

import { Maven } from "https://deno.land/x/merlin/mod.ts";

const benchmark = new Maven();

benchmark.Bench({
 name: "Sorting arrays",
 fn: () => {
  new Array(10000).fill(Math.random()).sort();
 },
 steps: 1000,
});

benchmark.runBench().then(benchmark.Result());

It has a table with the detailed values

β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’β–’ Benchmarking finished

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚  Benchmark name: Sorting array                             β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚  Total runs: 1000  β”‚ Total time: 1099.6591 ms  β”‚ Avg time: 1.0997 ms        β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚  min: 0.7768 ms   β”‚ max: 9.9867 ms   β”‚ mean: 5.3817 ms   β”‚ median: 0.8511 ms   β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚  Thresholds: 0 ========== 70 ========== 90 ========== ∞                β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚                β”‚                              β”‚
β”‚  0.7768 ms _[  965][96.5%] β”‚========================================================  β”‚
β”‚  2.6188 ms _[  33][ 3.3%] β”‚==                             β”‚
β”‚  4.4608 ms _[   1][ 0.1%] β”‚=                             β”‚
β”‚  6.3027 ms _[   0][  0%] β”‚                              β”‚
β”‚  8.1447 ms _[   1][ 0.1%] β”‚=                             β”‚
β”‚                β”‚                              β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

Contributing

contributions are welcome, create a pull request and send us your feature, first check the CONTRIBUTING GUIDELINES.

Download Details:

Author: crewdevio

Demo: https://crewdevio.mod.land/projects/merlin

Source Code: https://github.com/crewdevio/merlin

#deno #node #nodejs #javascript

What is GEEK

Buddha Community

Testing and Benchmarking framework for deno
Joseph Murray

Joseph Murray

1621492530

7 Test Frameworks To Follow in 2021 for Java/Fullstack Developers

It is time to learn new test frameworks in 2021 to improve your code quality and decrease the time of your testing phase. Let’s explore 6 options for devs.

It is time to learn new test frameworks to improve your code quality and decrease the time of your testing phase. I have selected six testing frameworks that sound promising. Some have existed for quite a long time but I have not heard about them before.

At the end of the article, please tell me what you think about them and what your favorite ones are.

Robot Framework

Robot Framework is a generic open-source automation framework. It can be used for test automation and robotic process automation (RPA).

Robot Framework is open and extensible and can be integrated with virtually any other tool to create powerful and flexible automation solutions. Being open-source also means that Robot Framework is free to use without licensing costs.

The RoboFramework is a framework** to write test cases and automation processes.** It means that it may replace** your classic combo Selenium + Cucumber + Gherkins**. To be more precise, the Cucumber Gherkins custom implementation you wrote will be handled by RoboFramework and Selenium invoked below.

For the Java developers, this framework can be executed with Maven or Gradle (but less mature for the latter solution).

#java #testing #test #java framework #java frameworks #testing and developing #java testing #robot framework #test framework #2021

Lindsey Koepp

Lindsey Koepp

1598948520

Top 10 Test Automation Frameworks in 2020

We are moving toward a future where everything is going to be autonomous, fast, and highly efficient. To match the pace of this fast-moving ecosystem, application delivery times will have to be accelerated, but not at the cost of quality. Achieving quality at speed is imperative and therefore quality assurance gets a lot of attention. To fulfill the demands for exceptional quality and faster time to market, automation testing will assume priority. It is becoming necessary for micro, small, and medium-sized enterprises (SMEs) to automate their testing processes. But the most crucial aspect is to choose the right test automation framework. So let’s understand what a test automation framework is.

What Is a Test Automation Framework?

A test automation framework is the scaffolding that is laid to provide an execution environment for the automation test scripts. The framework provides the user with various benefits that help them to develop, execute, and report the automation test scripts efficiently. It is more like a system that was created specifically to automate our tests. In a very simple language, we can say that a framework is a constructive blend of various guidelines, coding standards, concepts, processes, practices, project hierarchies, modularity, reporting mechanism, test data injections, etc. to pillar automation testing. Thus, the user can follow these guidelines while automating applications to take advantage of various productive results.

The advantages can be in different forms like the ease of scripting, scalability, modularity, understandability, process definition, re-usability, cost, maintenance, etc. Thus, to be able to grab these benefits, developers are advised to use one or more of the Test Automation Framework. Moreover, the need for a single and standard Test Automation Framework arises when you have a bunch of developers working on the different modules of the same application and when we want to avoid situations where each of the developers implements his/her approach towards automation. So let’s have a look at different types of test automation frameworks.

Types of Automated Testing Frameworks

Now that we have a basic idea about Automation Frameworks, let’s check out the various types of Test Automation Frameworks available in the marketplace. There is a divergent range of Automation Frameworks available nowadays. These frameworks may differ from each other based on their support to different key factors to do automation like reusability, ease of maintenance, etc.

Types of Test Automation Frameworks:

 1. Module Based Testing Framework
 2. Library Architecture Testing Framework
 3. Data-Driven Testing Framework
 4. Keyword Driven Testing Framework
 5. Hybrid Testing Framework
 6. Behavior Driven Development Framework

Benefits of a Test Automation Framework

Apart from the minimal manual intervention required in automation testing, there are many advantages of using a test automation framework. Some of them are listed below:

 1. Faster time-to-market: Using a good test automation framework helps reduce the time-to-market of an application by allowing constant execution of test cases. Once automated, the test library execution is faster and runs longer than manual testing.
 2. Earlier detection of defects: The documentation of software defects becomes considerably easier for the testing teams. It increases the overall development speed while ensuring correct functionality across areas. The earlier a defect is identified, the more cost-effective it is to resolve the issue.
 3. Improved Testing efficiency: Testing takes up a significant portion of the overall development lifecycle. Even the slightest improvement of the overall efficiency can make an enormous difference to the entire timeframe of the project. Although the setup time takes longer initially, automated tests eventually take up a significantly lesser amount of time. They can be run virtually unattended, leaving the results to be monitored toward the end of the process.
 4. Better ROI: while the initial investment may be on the higher side, automated testing saves organizations many a lot of money. This is due to the drop in the amount of time required to run tests, which leads to a higher quality of work. This in turn decreases the necessity for fixing glitches after release, thereby reducing project costs.
 5. Higher test coverage: In test automation, a higher number of tests can be executed about an application. This leads to higher test coverage, which is a manual testing approach that would imply a massive team, limited heavily with their amount of time. An increased test coverage leads to testing more features and a better quality of the application.
 6. Reusability of automated tests: The repetitive nature of test cases in test automation helps software developers to assess program reaction, in addition to the relatively easy configuration of their setup. Automated test cases can be utilized through different approaches as they are reusable.

#devops #testing #software testing #framework #automation testing #mobile app testing #test framework

Tamia Walter

Tamia Walter

1596754901

Testing Microservices Applications

The shift towards microservices and modular applications makes testing more important and more challenging at the same time. You have to make sure that the microservices running in containers perform well and as intended, but you can no longer rely on conventional testing strategies to get the job done.

This is where new testing approaches are needed. Testing your microservices applications require the right approach, a suitable set of tools, and immense attention to details. This article will guide you through the process of testing your microservices and talk about the challenges you will have to overcome along the way. Let’s get started, shall we?

A Brave New World

Traditionally, testing a monolith application meant configuring a test environment and setting up all of the application components in a way that matched the production environment. It took time to set up the testing environment, and there were a lot of complexities around the process.

Testing also requires the application to run in full. It is not possible to test monolith apps on a per-component basis, mainly because there is usually a base code that ties everything together, and the app is designed to run as a complete app to work properly.

Microservices running in containers offer one particular advantage: universal compatibility. You don’t have to match the testing environment with the deployment architecture exactly, and you can get away with testing individual components rather than the full app in some situations.

Of course, you will have to embrace the new cloud-native approach across the pipeline. Rather than creating critical dependencies between microservices, you need to treat each one as a semi-independent module.

The only monolith or centralized portion of the application is the database, but this too is an easy challenge to overcome. As long as you have a persistent database running on your test environment, you can perform tests at any time.

Keep in mind that there are additional things to focus on when testing microservices.

 • Microservices rely on network communications to talk to each other, so network reliability and requirements must be part of the testing.
 • Automation and infrastructure elements are now added as codes, and you have to make sure that they also run properly when microservices are pushed through the pipeline
 • While containerization is universal, you still have to pay attention to specific dependencies and create a testing strategy that allows for those dependencies to be included

Test containers are the method of choice for many developers. Unlike monolith apps, which lets you use stubs and mocks for testing, microservices need to be tested in test containers. Many CI/CD pipelines actually integrate production microservices as part of the testing process.

Contract Testing as an Approach

As mentioned before, there are many ways to test microservices effectively, but the one approach that developers now use reliably is contract testing. Loosely coupled microservices can be tested in an effective and efficient way using contract testing, mainly because this testing approach focuses on contracts; in other words, it focuses on how components or microservices communicate with each other.

Syntax and semantics construct how components communicate with each other. By defining syntax and semantics in a standardized way and testing microservices based on their ability to generate the right message formats and meet behavioral expectations, you can rest assured knowing that the microservices will behave as intended when deployed.

Ways to Test Microservices

It is easy to fall into the trap of making testing microservices complicated, but there are ways to avoid this problem. Testing microservices doesn’t have to be complicated at all when you have the right strategy in place.

There are several ways to test microservices too, including:

 • Unit testing: Which allows developers to test microservices in a granular way. It doesn’t limit testing to individual microservices, but rather allows developers to take a more granular approach such as testing individual features or runtimes.
 • Integration testing: Which handles the testing of microservices in an interactive way. Microservices still need to work with each other when they are deployed, and integration testing is a key process in making sure that they do.
 • End-to-end testing: Which⁠—as the name suggests⁠—tests microservices as a complete app. This type of testing enables the testing of features, UI, communications, and other components that construct the app.

What’s important to note is the fact that these testing approaches allow for asynchronous testing. After all, asynchronous development is what makes developing microservices very appealing in the first place. By allowing for asynchronous testing, you can also make sure that components or microservices can be updated independently to one another.

#blog #microservices #testing #caylent #contract testing #end-to-end testing #hoverfly #integration testing #microservices #microservices architecture #pact #testing #unit testing #vagrant #vcr

Software Testing 101: Regression Tests, Unit Tests, Integration Tests

Automation and segregation can help you build better software
If you write automated tests and deliver them to the customer, he can make sure the software is working properly. And, at the end of the day, he paid for it.

Ok. We can segregate or separate the tests according to some criteria. For example, β€œwhite box” tests are used to measure the internal quality of the software, in addition to the expected results. They are very useful to know the percentage of lines of code executed, the cyclomatic complexity and several other software metrics. Unit tests are white box tests.

#testing #software testing #regression tests #unit tests #integration tests

Dejah Reinger

Dejah Reinger

1599859380

How to Do API Testing?

Nowadays API testing is an integral part of testing. There are a lot of tools like postman, insomnia, etc. There are many articles that ask what is API, What is API testing, but the problem is How to do API testing? What I need to validate.

Note: In this article, I am going to use postman assertions for all the examples since it is the most popular tool. But this article is not intended only for the postman tool.

Let’s directly jump to the topic.

Let’s consider you have an API endpoint example http://dzone.com/getuserDetails/{{username}} when you send the get request to that URL it returns the JSON response.

My API endpoint is http://dzone.com/getuserDetails/{{username}}

The response is in JSON format like below

JSON

{
  "jobTitle": "string",
  "userid": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "password": "string",
  "email": "user@example.com",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "userName": "string",
  "country": "string",
  "region": "string",
  "city": "string",
  "department": "string",
  "userType": 0
}

In the JSON we can see there are properties and associated values.

Now, For example, if we need details of the user with the username β€˜ganeshhegde’ we need to send a **GET **request to **http://dzone.com/getuserDetails/ganeshhegde **

dzone.com

Now there are two scenarios.

1. Valid Usecase: User is available in the database and it returns user details with status code 200

2. Invalid Usecase: User is Unavailable/Invalid user in this case it returns status with code 404 with not found message.

#tutorial #performance #api #test automation #api testing #testing and qa #application programming interface #testing as a service #testing tutorial #api test