3 altcoin này sẽ kích hoạt một trong những chu kỳ tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử

3 altcoin này sẽ kích hoạt một trong những chu kỳ tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử

Một trader nổi tiếng trong ngành là Flood cho biết ba altcoin sẽ tạo ra một lượng lớn của cải cho các nhà đầu tư. Nhà phân tích nói rằng

Một trader nổi tiếng trong ngành là Flood cho biết ba altcoin sẽ tạo ra một lượng lớn của cải cho các nhà đầu tư.

Nhà phân tích nói rằng ba tài sản tiền điện tử cần theo dõi là FTX Token (FTT), Solana (SOL) và Nerve Finance (NRV).

Flood đặc biệt chú ý đến FTT, token gốc cho nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX.

Khi FTX giảm xuống phạm vi 25 đô la, Flood nói:

“Kiếm được một số FTT ở đây. Tôi nghĩ rằng ở mức vốn hóa thị trường 2,5 tỷ đô la, nó bị định giá khá thấp và tôi chỉ thấy FTX đang phát triển trong việc thống trị thị trường. -60%+ từ mức cao nhất mọi thời đại. Nên đòi lại 40 đô la trong trường hợp bật lên trong tuần này.”

Nguồn: TradingView

SOL, token gốc của blockchain có thể mở rộng Solana, đang giao dịch ở mức 29,34 đô la tại thời điểm viết bài. Nó giảm 6,5% trong ngày và giảm hơn 23% trong tuần.

Nguồn: TradingView

Tài sản gốc của nhà tạo lập thị trường tự động Nerve Finance (NRV) đang giao dịch ở mức 1,69 đô la vào thời điểm viết bài, giảm hơn 15% trong tuần.

solana finance

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

SPORE FINANCE PREDICTION - WHAT IS SPORE FINANCE & SPORE FINANCE ANALYSIS - SPORE FINANCE

In this video, I talk about spore finance coin and give my spore finance prediction. I talk about the latest spore finance analysis & spore finance crypto coin that recently has been hit pretty hard in the last 24 hours. I go over what is spore finance and how many holders are on this new crypto coin spore finance.

NFT ART FINANCE UPDATE - NFT ART FINANCE PREDICTION AND ANALYSIS - NFT ART FINANCE 1000%

NFT ART FINANCE UPDATE - NFT ART FINANCE PREDICTION AND ANALYSIS - NFT ART FINANCE 1000% 💎. This nft art finance updates shows prediction and analysis, nft art finance already ran over 1000% at the all time high, huge gains for this cryptocurrency!

Decentralized Finance (DeFi) Development Company | DeFi Development

Build your own DeFi platform and Upgrade your business with Highly sophisticated features from the top Decentralized Finance (DeFi) Development Company

Decentralized Finance (deFi) Development Solutions For Better Financial Asset Management!

Decentralized finance (DeFi) development solutions unlock the liquidity levels of your business right away by increasing the growth opportunities.

How to launch an DeFi exchange like Goose Finance?

Goose finance clone script helps start DeFi Decentralized Exchange like goose finance on binance smart chain which helps allows people to provide liquidity for other traders to exchange between two coins in DeFi yield farming platform