Cá voi Bitcoin đã "buy dip" khi BTC giảm xuống 47 nghìn đô la

Cá voi Bitcoin đã "buy dip" khi BTC giảm xuống 47 nghìn đô la

Dữ liệu on-chain cho thấy cá voi Bitcoin đã tận dụng đợt giảm giá vào giữa tháng 4 để tích lũy. Ngoài ra, một số liệu kỹ thuật quan trọng đã chỉ ra tiềm năng “khổng lồ” cho một phong trào tăng giá khác khi BTC thách thức 58.000 đô la. cá voi Bitcoin đã …

CÁ VOI BITCOIN ĐÃ “BUY DIP” Bitcoin đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc kéo dài một tháng vào tháng Tư. Trong lịch sử được coi là một tháng tăng giá đối với tiền điện tử hàng đầu, ban đầu nó đã không gây thất vọng và đã đưa ra mức cao mới mọi thời đại vào ngày 13. Tuy nhiên, vào tuần sau đó, chứng kiến ​​sự hỗn loạn lớn theo hướng ngược lại dẫn đến khoảng 18.000 đô la đã bốc hơi khỏi giá BTC.

Mặc dù tiền điện tử đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ vào cuối tháng 4, nhưng nó thực sự không thể tạo ra tháng thứ 7 liên tiếp trong màu xanh khi đóng cửa với mức giảm khoảng 2% so với tháng 3.

Tuy nhiên, sự biến động tăng cường không ngăn cản cá voi bitcoin tích lũy thêm tiền. Giám đốc điều hành của CryptoQuant, Ki Young Ju, đã đưa ra một số chỉ số cho thấy những người nắm giữ BTC lớn đã tiếp tục mua trong những tuần gần đây.

bitcoin

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Public Fascination with Bitcoin Price is Slowing the Adoption of Bitcoin

Few people ask me about the social, political, and economic impact of cryptographically-secure, time-stamped distributed ledgers. Most people ask “should I buy bitcoin?” They seem interested in whether they can make money from its price going up.

Embrace your business revenue with local bitcoin clone

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Adding Messages On The Bitcoin Blockchain - A How-To Guide

Can I write on a Bitcoin Blockchain? Can I drop down a message? Yes, Luca of course you can! You can leave a message on a Bitcoin blockchain using a particular op code, called OP_RETURN.