7 điều nên biết về NFT

7 điều nên biết về NFT

NFT (token không thể thay thế) là các vật phẩm được token hóa, có thể sưu tầm được, có giá trị vì tính độc nhất và độ hiếm của chính chúng,

NFT (token không thể thay thế) là các vật phẩm được token hóa, có thể sưu tầm được, có giá trị vì tính độc nhất và độ hiếm của chính chúng, phổ biến trên Binance Smart Chain (BSC) và Ethereum. Giá trị của NFT dựa trên tính xác thực và tính khan hiếm, vì vậy có thể phân tích hoặc kiểm tra token trên trình xác thực blockchain.

Không chỉ là nghệ thuật tiền điện tử, NFT còn có nhiều trường hợp sử dụng khác. Do NFT rất phổ biến gần đây trên các kênh tin tức và giá bán “khủng” nên có thể dễ dàng nhận thấy nó có nhiều điểm tương đồng với cơn sốt ICO năm 2017. Tuy nhiên trên thực tế, cả hai rất khác nhau.

Để hiểu thêm, bài viết sẽ đề cập đến những điều cơ bản về NFT dựa trên những quan niệm sai lầm phổ biến và những câu hỏi thường gặp.

nft

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

NFT Development Platform | NFT Development Solutions & Services | NFT Development Experts

The Infinite Block Tech has professional experts to build investors' NFT Development Platform since the value of Non-fungible token is high in the marketplace.

NFT Token | NFT Token Creation Services | NFT Token Platform | NFT Development Platform

The Infinite Block Tech has professional experts to build investors' NFT Development Platform since the value of Non-fungible token is high in the marketplace.

How to create an NFT marketplace ?

Get a free demo for cryptocurrency exchange software, decentralized exchange, cryptocurrency wallet and more. Hire our blockchain developers to get the best possible outcomes. Call us now!!

How to build an NFT marketplace ASAP?

We offer mission-driven NFT marketplace development services. If you want to create own NFT marketplace, we align our services with your needs to build NFT marketplace as per your requirements. Additionally, we can guide you on how much does it cost to create an NFT.

How to make an NFT marketplace like a pro?

We offer mission-driven NFT marketplace development services. If you want to create own NFT marketplace, we align our services with your needs to build NFT marketplace as per your requirements. Additionally, we can guide you on how much does it cost to create an NFT.