Hoang  Lan

Hoang Lan

1626977760

Styling Cho Component Trong Nuxt.js, Có Trick Nhỏ

Hey, chào các bợn. Đây là video nằm trong danh mục Vue JS cơ bản mà mình chia sẻ ở kênh RHP Team cũ, vì lý do mất kênh nên mình backup sang kênh này, để tránh mọi người đang xem dở bị mất nguồn xem ạ. Vue JS hiện tại đang là framework nổi lên như hiện tượng ở Việt Nam, ace trang bị kiến thức này là vô cùng ổn nhé. (Updated - 15/02/2020)

Thank You

#rhpteam #rhp #laptrinh

#nuxtjs

Styling Cho Component Trong Nuxt.js, Có Trick Nhỏ