Duong Tran

Duong Tran

1630353720

Viết Hello World với ReactJS trong 10 Phút

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau viết/chạy chương trình Hello world với ReactJS. ReactJS chính là 1 framework để xây dựng website, được Facebook hỗ trợ/thực hiện bảo trì và phát triển.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm dùng trong React = việc xây dựng và sử dụng ReactJS, vì nó sẽ dễ cho việc debug/run ứng dựng hơn so với việc chúng ta chạy Expo (ReactNative), trong khi các khái niệm ở 2 framework này là giống nhau (ví dụ components, state, props...)

🧠 Nội dung video:
- Viết chương trình Hello world với ReactJS
- Cài đặt ReactJS với npx

#reactjs 

What is GEEK

Buddha Community

Viết Hello World với ReactJS trong 10 Phút
Duong Tran

Duong Tran

1630353720

Viết Hello World với ReactJS trong 10 Phút

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau viết/chạy chương trình Hello world với ReactJS. ReactJS chính là 1 framework để xây dựng website, được Facebook hỗ trợ/thực hiện bảo trì và phát triển.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm dùng trong React = việc xây dựng và sử dụng ReactJS, vì nó sẽ dễ cho việc debug/run ứng dựng hơn so với việc chúng ta chạy Expo (ReactNative), trong khi các khái niệm ở 2 framework này là giống nhau (ví dụ components, state, props...)

🧠 Nội dung video:
- Viết chương trình Hello world với ReactJS
- Cài đặt ReactJS với npx

#reactjs 

Android Hello World Program - Create Your First App in Android Studio

Android Hello World example in Android Studio – In this tutorial, we’ll show you how to start android development with the very first android project.

As a beginner first of all you must develop the hello world application like we do while learning a new language. This project doesn’t involve any business logic rather it ensures whether our development, as well as the deployment environment, is working. This is indeed a very simple android project and you do not really need to do a lot of coding here.

#android tutorials #android hello world #android project #android studio hello world #first android app #hello world program in android

Byte Cipher

1617110327

ReactJS Development Company USA | ReactJS Web Development Company

ByteCipher is one of the leading React JS app development Companies. We offer innovative, efficient and high performing app solutions. As a ReactJS web development company, ByteCipher is providing services for customized web app development, front end app development services, astonishing react to JS UI/UX development and designing solutions, reactJS app support and maintenance services, etc.

#reactjs development company usa #reactjs web development company #reactjs development company in india #reactjs development company india #reactjs development india

Duong Tran

Duong Tran

1630350000

"Hello world" với Expo trong ReactJS

Chào mừng các bạn đến với hướng dẫn học React-Native cho người mới bắt đầu. Series này là một số chia sẻ, hướng dẫn của mình cho người mới bắt đầu học và tìm hiểu về React-Native. Qua đó nhằm giúp các bạn có cách nhìn tổng quát hơn và dễ dàng tìm hiểu vấn đề khi mới chập chững bước chân vào lập trình với React-Native.

🧠 Nội dung video:
- Giới thiệu về khóa học miễn phí React Native cho người bắt đầu từ sô 0 - React Native cho người mới bắt đầu
- Hướng dẫn cài đặt Expo
- Viết chương trình đầu tiên với "Hello world"

#reactjs 

Trystan  Doyle

Trystan Doyle

1591279980

Django Framework: más allá del "Hello World"

En este live estaremos debatiendo con Eduardo Ismael de Código Facilito sobre la popularidad de este gran framework, revisando lo bueno, lo malo y algunos mi…

#hello world #django #framework #world #django framework #progaming