Hiểu ngay Nguyên tắc SOLID qua 5 ví dụ này!

Hiểu ngay Nguyên tắc SOLID qua 5 ví dụ này!

</> SOLID là một Nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng giúp cho chương trình phần mềm dễ đọc, dễ hiểu, dễ bảo trì và mở rộng. </> Hãy cùng mình thảo luận và tìm hiểu một chút về Nguyên tắc SOLID nhé! #solid #niit #niithanoi #niiticthanoi

SOLID là một Nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng giúp cho chương trình phần mềm dễ đọc, dễ hiểu, dễ bảo trì và mở rộng.

Hôm nay mình muốn cùng bạn thảo luận và tìm hiểu một chút về Nguyên tắc SOLID.

solid niit niithanoi niiticthanoi

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Solidity Guide For Beginners

Because you interact with the internet and the ethereum nodes at the same time, learning JavaScript becomes necessary to understand the data structures of solidity. Even more, ethereum nodes interact with nodeJS. Furthermore, solidity is written in JavaScript and it requires a basic understanding of JavaScript to work with the ethereum environment.

Những Dự án WEB nào nên chọn PHP

Mặc dù PHP chiếm thị phần thống lĩnh trong thị trường Lập trình web này nhưng nó cũng không thể phù hợp với tất cả loại dự án website.

Git là gì? Trên tay Bảng Cửu Chương Git

Git có rất nhiều cách sử dụng nên việc ghi nhớ các lệnh khác nhau của nó có thể khá là khó khăn, đó là lý do tại sao mình đã tạo ra Bảng Cửu Chương Git này.

So Sánh Python với Java Qua Ví dụ

Bạn phân vân không biết nên học Python hay Java? Bạn muốn biết đâu là ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bạn? Đây là câu trả lời!

Solidity Tutorial For Beginners | Solidity Programming Language

This Edureka's Solidity Tutorial video is intended to guide you through the basics of solidity with examples. Solidity Tutorial For Beginners | Solidity Programming Language