Phân tích on-chain BTC: SSR cho thấy sức mua tăng lên đối với stablecoin

Bài viết sẽ xem xét các chỉ số on-chain, cụ thể hơn là Tỷ lệ cung stablecoin (SSR) để xác định tình trạng của thị trường đối với Bitcoin.

Mặc dù giá BTC liên tục tăng nhưng SSR giảm rất nhiều. Điều này cho thấy stablecoin có sức mua đáng kể.

Định nghĩa SSR
SSR được định nghĩa là tỷ lệ giữa nguồn cung BTC và nguồn cung stablecoin. Do đó, nó có thể được sử dụng để đo cung và/hoặc cầu của BTC và USD.

Chỉ số di chuyển khi thay đổi một trong hai sự kiện sau:

Thay đổi giá Bitcoin.
Thay đổi nguồn cung stablecoin.
Giá trị thấp có nghĩa là các stablecoin có sức mua cao hơn BTC. Ví dụ: giá trị 50 cho thấy stablecoin có thể mua 2% (1/50) nguồn cung BTC. Giá trị 10 có nghĩa là stablecoin có thể mua 10% nguồn cung (1/10).

Mặt khác, giá trị cao chứng tỏ stablecoin có sức mua thấp. Điều này có nghĩa là khó có thể gây ra sự thay đổi đáng kể về giá của tài sản.

SSR của Bitcoin
Chỉ có dữ liệu về SSR từ tháng 3/2018. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2018, SSR dao động trong khoảng từ 50 đến 80. Như đã nêu ở trên, điều này có nghĩa là sẽ khó có thể đẩy giá BTC lên.

Tuy nhiên, SSR đã giảm xuống 25 trong mức giá đáy tháng 12/2018. Điều này không có gì là lạ, vì ngay cả khi nguồn cung stablecoin không đổi, động thái giảm giá của BTC sẽ khiến nó tăng lên.

Sau một đợt tăng SSR khác trong khi giá BTC tăng lên, chỉ báo này giảm xuống mức 20 một lần nữa vào ngày 20/3.

Kể từ đó, SSR giảm liên tục, mặc dù giá BTC tăng. Vào tháng 9/2020, nó đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 9,55.

Thông thường, BTC tăng giá sẽ cho thấy các stablecoin có sức mua ít hơn. Tuy nhiên, để bù đắp cho điều này, tiền fiat mới gia nhập thị trường và nguồn cung stablecoin tăng lên.

Do đó, mặc dù giá BTC tăng đáng kể, nhưng giá trị SSR thấp chứng tỏ khả năng đẩy giá lên vẫn tương đối dễ dàng. Ngược lại, việc làm như vậy khó hơn nhiều vào tháng 4/2018, mặc dù giá BTC ở mức khoảng 8.000 đô la.

Các stablecoin được sử dụng để tính SSR gồm: USDT, USDC, TUSD, GUSD, PAX, SAI, DAI và BUSD.

bitcoin

Biểu đồ SSR của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

#bitcoin

What is GEEK

Buddha Community

Phân tích on-chain BTC: SSR cho thấy sức mua tăng lên đối với stablecoin

Phân tích on-chain BTC: SSR cho thấy sức mua tăng lên đối với stablecoin

Bài viết sẽ xem xét các chỉ số on-chain, cụ thể hơn là Tỷ lệ cung stablecoin (SSR) để xác định tình trạng của thị trường đối với Bitcoin.

Mặc dù giá BTC liên tục tăng nhưng SSR giảm rất nhiều. Điều này cho thấy stablecoin có sức mua đáng kể.

Định nghĩa SSR
SSR được định nghĩa là tỷ lệ giữa nguồn cung BTC và nguồn cung stablecoin. Do đó, nó có thể được sử dụng để đo cung và/hoặc cầu của BTC và USD.

Chỉ số di chuyển khi thay đổi một trong hai sự kiện sau:

Thay đổi giá Bitcoin.
Thay đổi nguồn cung stablecoin.
Giá trị thấp có nghĩa là các stablecoin có sức mua cao hơn BTC. Ví dụ: giá trị 50 cho thấy stablecoin có thể mua 2% (1/50) nguồn cung BTC. Giá trị 10 có nghĩa là stablecoin có thể mua 10% nguồn cung (1/10).

Mặt khác, giá trị cao chứng tỏ stablecoin có sức mua thấp. Điều này có nghĩa là khó có thể gây ra sự thay đổi đáng kể về giá của tài sản.

SSR của Bitcoin
Chỉ có dữ liệu về SSR từ tháng 3/2018. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2018, SSR dao động trong khoảng từ 50 đến 80. Như đã nêu ở trên, điều này có nghĩa là sẽ khó có thể đẩy giá BTC lên.

Tuy nhiên, SSR đã giảm xuống 25 trong mức giá đáy tháng 12/2018. Điều này không có gì là lạ, vì ngay cả khi nguồn cung stablecoin không đổi, động thái giảm giá của BTC sẽ khiến nó tăng lên.

Sau một đợt tăng SSR khác trong khi giá BTC tăng lên, chỉ báo này giảm xuống mức 20 một lần nữa vào ngày 20/3.

Kể từ đó, SSR giảm liên tục, mặc dù giá BTC tăng. Vào tháng 9/2020, nó đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 9,55.

Thông thường, BTC tăng giá sẽ cho thấy các stablecoin có sức mua ít hơn. Tuy nhiên, để bù đắp cho điều này, tiền fiat mới gia nhập thị trường và nguồn cung stablecoin tăng lên.

Do đó, mặc dù giá BTC tăng đáng kể, nhưng giá trị SSR thấp chứng tỏ khả năng đẩy giá lên vẫn tương đối dễ dàng. Ngược lại, việc làm như vậy khó hơn nhiều vào tháng 4/2018, mặc dù giá BTC ở mức khoảng 8.000 đô la.

Các stablecoin được sử dụng để tính SSR gồm: USDT, USDC, TUSD, GUSD, PAX, SAI, DAI và BUSD.

bitcoin

Biểu đồ SSR của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

#bitcoin

Koire phili

Koire phili

1624237200

BITCOIN ON CHAIN METRICS (URGENT BTC SIGNAL)! CARDANO NEEDS TO BREAK THIS AREA!

Intro 00:00
Bitcoin on chain metrics (panic sellers) 1:00
Why I do not think the bitcoin bull market is over 3:00
Bitcoin holders buying BTC 3:50
Healthy BTC consolidation 5:25
Bitcoin price hit target 6:00
BTC price resistance - bullish reversal 7:30
Bitcoin momentum ready to pump? 8:30
Cardano on the weekly 11:00
ADA price prediction 12:50
$1.80 ranger support? 13:40
The area Cardano price needs to break 15:30
ADA dips all the time 16:30
Bitcoin dominance 17:20
Prepare for extreme scenarios 18:40
Attention Cardano delegators! 20:00

Bitcoin and Cardano test areas of key resistance as really important BTC on chain metrics give first hint of beginning of bear market. Could it be true? Is the bitcoin and crypto bull market over? As BTC tries to climb out of this dip, Cardano price consolidates within a broad rang offering a lot of volatility to ADA holders.
📺 The video in this post was made by Crypto Capital Venture
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=UYNCyjZXhvg
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #cardano #urgent btc #bitcoin on chain metrics (urgent btc signal)! cardano needs to break this area! #bitcoin on chain metrics

Ray  Patel

Ray Patel

1623429540

Python's itertools – count(), cycle() and chain()

Introduction

Python has a lot of built-in tools that allow us to iterate and transform data. A great example is the itertools module, which offers several convenient iteration functions. Each of these iterator-building functions (they generate iterators) can be used on their own, or combined.

The module was inspired by functional languages such as APLHaskell and SPL and the elements within itertools form Python’s iterator algebra.

Iterable vs Iterator

The count() Function

The cycle() Function

The chain() Function

#python #python's itertools #count() #count(), cycle() and chain() #python's itertools – count(), cycle() and chain() #chain()

John Garcia

John Garcia

1624207020

El Salvador's New Bitcoin Citizenship By Investment Program + Passport - CBI for 3 BTC?

Today we discuss El Salvador’s recent moves to adopt bitcoin as legal tender and implement a new citizenship by investment program where investors will be able to acquire the passport with just 3 BTC. I explain my thoughts on this move from a global perspective with other countries looking for safe havens against the continued decline in fiat currencies and how Bitcoin can provide a first mover advantage opportunity for those willing to take on some of the political and economic risk it may bring in the short term. We also review the passport, geographical location, history of the old currency & some important things to keep in mind as far as safety goes in El Salvador. Enjoy!
📺 The video in this post was made by Invest Global
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=tgTYSuzbzQE
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #btc #el salvador's new bitcoin citizenship #cbi for 3 btc #el salvador's new bitcoin citizenship by investment program + passport analysis - cbi for 3 btc?

John Garcia

John Garcia

1624237200

Bitcoin Price Targets & Trade Setups l BTC Technical: Open Interest & Key Fibonacci Levels

Following the recent price action in the BTCUSD chart I thought it would be fitting to update everyone on my view on the market. Taking a look at some key levels to watch for potential trade setups using technical analysis. We also discuss gauging the strength in market trends using volume and open interest along with a few other useful tools when it comes to charting.
Timestamps:
0:00 Intro
0:30 Trend Shifts & Open Interest
2:30 Short Term Trade Setups
5:15 Symmetrical Triangle Macro Trend Breakout
5:50 Potential Swing Trade Setup
8:30 Contemplating the Downside
9:25 Analyzing Moving Averages
11:35 Closing Thoughts
📺 The video in this post was made by Invest Global
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=fDxS1_1vPr8
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #bitcoin price targets #btc #bitcoin price targets & trade setups l btc technical: open interest & key fibonacci levels #btc technical analysis