Phân tích on-chain BTC: SSR cho thấy sức mua tăng lên đối với stablecoin

Phân tích on-chain BTC: SSR cho thấy sức mua tăng lên đối với stablecoin

Xem xét các chỉ số on-chain, cụ thể hơn là Tỷ lệ cung stablecoin (SSR) để xác định tình trạng của thị trường đối với Bitcoin.

Bài viết sẽ xem xét các chỉ số on-chain, cụ thể hơn là Tỷ lệ cung stablecoin (SSR) để xác định tình trạng của thị trường đối với Bitcoin.

Mặc dù giá BTC liên tục tăng nhưng SSR giảm rất nhiều. Điều này cho thấy stablecoin có sức mua đáng kể.

Định nghĩa SSR SSR được định nghĩa là tỷ lệ giữa nguồn cung BTC và nguồn cung stablecoin. Do đó, nó có thể được sử dụng để đo cung và/hoặc cầu của BTC và USD.

Chỉ số di chuyển khi thay đổi một trong hai sự kiện sau:

Thay đổi giá Bitcoin. Thay đổi nguồn cung stablecoin. Giá trị thấp có nghĩa là các stablecoin có sức mua cao hơn BTC. Ví dụ: giá trị 50 cho thấy stablecoin có thể mua 2% (1/50) nguồn cung BTC. Giá trị 10 có nghĩa là stablecoin có thể mua 10% nguồn cung (1/10).

Mặt khác, giá trị cao chứng tỏ stablecoin có sức mua thấp. Điều này có nghĩa là khó có thể gây ra sự thay đổi đáng kể về giá của tài sản.

SSR của Bitcoin Chỉ có dữ liệu về SSR từ tháng 3/2018. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2018, SSR dao động trong khoảng từ 50 đến 80. Như đã nêu ở trên, điều này có nghĩa là sẽ khó có thể đẩy giá BTC lên.

Tuy nhiên, SSR đã giảm xuống 25 trong mức giá đáy tháng 12/2018. Điều này không có gì là lạ, vì ngay cả khi nguồn cung stablecoin không đổi, động thái giảm giá của BTC sẽ khiến nó tăng lên.

Sau một đợt tăng SSR khác trong khi giá BTC tăng lên, chỉ báo này giảm xuống mức 20 một lần nữa vào ngày 20/3.

Kể từ đó, SSR giảm liên tục, mặc dù giá BTC tăng. Vào tháng 9/2020, nó đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 9,55.

Thông thường, BTC tăng giá sẽ cho thấy các stablecoin có sức mua ít hơn. Tuy nhiên, để bù đắp cho điều này, tiền fiat mới gia nhập thị trường và nguồn cung stablecoin tăng lên.

Do đó, mặc dù giá BTC tăng đáng kể, nhưng giá trị SSR thấp chứng tỏ khả năng đẩy giá lên vẫn tương đối dễ dàng. Ngược lại, việc làm như vậy khó hơn nhiều vào tháng 4/2018, mặc dù giá BTC ở mức khoảng 8.000 đô la.

Các stablecoin được sử dụng để tính SSR gồm: USDT, USDC, TUSD, GUSD, PAX, SAI, DAI và BUSD.

bitcoin

Biểu đồ SSR của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Các bạn có thể xem giá BTC tại đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

bitcoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). (HOT NEWS!!)

In this video tutorial, we'll learn Most EXPLOSIVE Bitcoin Opportunity 2021 (In Depth Bitcoin Mining Analysis). What's special about it? Why are so many people looking forward to it? DO NOT MISS!!!

WOW Bitcoin Just hit $31K// My Top 10 Ways to Get More Bitcoin in 2021

Hey guys, in this video i talk about my top 10 ways to get more Bitcoin with what you currently have in your situation. It's all about making some small sacrifices now and leverage BTC this year. Bitcoin is expected to smash through it's All time high and have a massive bull run in 2021. A sense of urgency on your part is need if you want to take advantage of the current price of BTC now before it goes to $40k and beyond.

Greatest Reason Bitcoin Passes $60,000 (2021 Bitcoin Bull Run Not Over)

In this video tutorial, we'll learn Greatest Reason Bitcoin Passes $60,000 (2021 Bitcoin Bull Run Not Over). What's special about it? Why are so many people looking forward to it? Let's explore it with us now.

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.