Ambert Lency

Ambert Lency

1652046060

Spread a Slippage v obchodování s kryptoměnami

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je rozdíl mezi cenou poptávky (nejnižší cena, za kterou jsou prodávající ochotni prodat) a cenou nabídky (nejvyšší cena, za kterou jsou kupující připraveni koupit). Skluz je rozdíl mezi cenou, za kterou očekáváte nákup nebo prodej kryptoaktiva, a skutečnou cenou, za kterou je obchod nakonec proveden.

Pro obchodníka je skluz zásadním faktorem, protože může ovlivnit váš konečný výsledek. Nebezpečí skluzu je riziko ztráty, zvláště když je objednávka značné velikosti. Riziko skluzu je výraznější na turbulentních trzích.

1. Pochopení likvidity

Likvidita měří, jak snadno lze kryptoměnu koupit nebo prodat na trhu, aniž by to významně ovlivnilo její tržní hodnotu. Coin nebo token se silnou likviditou bude mít mnoho prodejců a kupujících a poměrně hlubokou knihu objednávek čekajících na objednávky. 

Toto množství kupujících a prodávajících zužuje spread mezi nabídkou a poptávkou. V důsledku toho je rozpětí mezi nabídkou a poptávkou dobrým měřítkem likvidity. Čím menší je spread mezi nabídkou a poptávkou, tím silnější je likvidita kryptoměnového aktiva. Stejně tak s nižší likviditou přichází větší potenciál pro volatilitu a skluz.

Některé běžné pojmy 

 • Kniha objednávek: 

Kniha, která zobrazuje všechny pokyny k nákupu a prodeji (příkazy) z trhu. Kniha objednávek zobrazuje aktuální trh nebo hloubku objednávky.

K provedení obchodu se nabídky a poptávky spárují, jakmile jsou splněny jejich požadavky. Existují dva hlavní typy objednávek:

Tržní příkaz Týká se okamžitého provedení příkazu za nejlepší dostupnou cenu. Tyto objednávky nejprve vyplní kupující a prodávající s objednávkami, které jsou aktuálně v knihách.

Limitní příkaz Limitní příkaz je pokyn obchodníka k nákupu nebo prodeji pevného počtu aktiv za určitou cenu nebo lepší. Prodejní limitní příkaz lze provést pouze za tuto cenu nebo za vyšší. Podobně by limitní příkaz k nákupu byl proveden pouze za limitní cenu nebo nižší. Pokud se aktivum neobchoduje za limitní cenu nebo lepší, nebude proveden žádný obchod.

 • Hloubka objednávky:

Celkový počet limitních příkazů v knize příkazů. Hloubku objednávky lze vypočítat sečtením objemu zadaných limitních objednávek. 

Například hloubka objednávky na obrázku níže ukazuje v reálném čase počet kupujících a prodejců s objednávkami čekajícími na provedení v knize objednávek. 

Ve sloupci „Cena“ jsou ceny červeně prodejní ceny a ceny zeleně nákupní ceny.

Sloupec „Množství“ zobrazuje počet jednotek za stanovenou cenu, zatímco sloupec „Celkem“ představuje odpovídající akumulovaný počet smluv.

Na tomto obrázku je aktuální nejlepší prodejní cena „Sell“ 31 985,50 $ a nejlepší nabídková cena je „Nabídka“ 31 985,00 $. Aby bitcoiny vzrostly na 31 986,00 USD, musí kupující využít všech 2 806 583 kontraktů za 31 985,50 USD.

Čím větší je hloubka knihy objednávek, tím lepší je její likvidita. Hluboký trh nabízí možnost udržovat ceny při provádění velkých transakcí. Větší hloubka objednávky také znamená menší šanci na manipulaci s cenou.

 • Skluz: 

Rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a skutečnou cenou, za kterou se obchod provádí. Nemusí být dostatečný zájem nebo objem pro splnění objednávky za očekávanou cenu, zejména při provádění velkých objednávek. Když k tomu dojde, část objednávky může být vyplněna za nejbližší dostupnou cenu. Ke skluzu dochází také v době vysoké volatility trhu.

V takových okamžicích se může rozpětí nabídky a poptávky změnit mezi okamžikem, kdy obchodník zadá tržní příkaz, a okamžikem, kdy tvůrce trhu nebo burza tento pokyn provede. Skluz pak negativně koreluje s likviditou. Likvidita a skluz mají inverzní vztah: když je likvidita vysoká, skluz je nízký a s nízkou likviditou je skluz vysoký.

Význam likvidity

Špatná likvidita vede k cenové nestabilitě aktiva, což znamená, že se pravděpodobně zvýší prokluz a cenové manipulace. Nižší likvidita znamená také delší čekací doby, což by mohlo nepříznivě ovlivnit obchodníky, zejména při výkyvech trhu. Dobrý obchodník rozumí tomu, jak likvidita ovlivňuje jeho transakce, a vyvíjí strategie pro výběr aktiv s vhodnou likviditou.

2. Co je to Bid-Ask Spread?

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je rozdíl mezi nejvyšší nabídkovou cenou a nejnižší poptávkovou cenou knihy objednávek. Na tradičních trzích je spread často vytvářen tvůrci trhu nebo poskytovateli likvidity brokerů. Na krypto trzích je spread výsledkem rozdílu mezi limitními objednávkami od kupujících a prodávajících.

Pokud chcete provést okamžitý nákup za tržní cenu, musíte od prodejce přijmout nejnižší požadovanou cenu. Pokud byste chtěli provést okamžitý prodej, převezmete nejvyšší nabídkovou cenu od kupujícího. Likvidnější aktiva (jako forex) mají užší rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, což znamená, že kupující a prodávající mohou provádět své příkazy, aniž by způsobili významné změny v ceně aktiva. Je to způsobeno velkým objemem objednávek v knize objednávek. Širší rozpětí mezi nabídkou a poptávkou bude mít výraznější cenové výkyvy při uzavírání velkých objemů objednávek.

Nabídka vs. Ask: Nabídková cena je cena, kterou je obchodník ochoten zaplatit za aktivum. Když zadáte nákupní objednávku, nabídnete aktivum. Mezitím je požadovaná cena prodejní cenou kryptoaktiva, které uzavírá obchod.

Jak spread ovlivňuje mé krypto konverze?

Spread se aplikuje na směnný kurz při převodu mezi dvěma kryptoměnami. Když převádíte mezi dvěma kryptoměnami, převod je založen na směnném kurzu mezi těmito aktivy – nikoli na peněžní hodnotě. Směnný kurz je určen trhem a zobrazí se na potvrzovací obrazovce před potvrzením převodu. 

Pokud byste například obchodovali BTC za ETH a směnný kurz je 1 BTC = 10 ETH, ale BTC má hodnotu 1 000 USD, zatímco ETH má hodnotu 95 USD, obdrželi byste 950 USD mínus příslušné rozpětí pro transakci.   

Výpočet procentuálního rozpětí nabídky a poptávky

Porovnání rozpětí mezi nabídkou a poptávkou u různých kryptoaktiv se nejlépe provádí pomocí procent. Vzorec pro výpočet procenta nabídky a poptávky je jednoduchý: 

Procento rozpětí nabídky a poptávky = [(požadovaná cena – cena nabídky) ÷ cena poptávky] × 100

Například mince obchodující za 3,95 USD/4,05 USD znamená, že nabídková cena je 3,95 USD a požadovaná cena je 4,05 USD. Procento rozpětí nabídky a poptávky můžete vypočítat pomocí uvedeného vzorce: 

[(4,05 − 3,95) ÷ 4,05] × 100 = 2,5 % (zaokrouhleno nahoru na nejbližší desetinu)

Čím menší je procento rozpětí mezi nabídkou a poptávkou u krypto aktiva, tím likvidnější bývá. Pokud provádíte významné tržní příkazy, budete mít nižší riziko, že zaplatíte neočekávanou cenu. To znamená, že váš prokluz je minimální. 

Nejlepší burzy pro obchodování s tokeny a coiny. Postupujte podle pokynů a vydělávejte neomezené peníze

BinancePoloniexBitfinexHuobiMXCProBITGate.ioCoinbase

3. Co je to Bid-Ask Slippage?

Skluz je běžný jev na trzích s vysokou volatilitou nebo nízkou likviditou. Ke skluzu dochází, když se obchod spokojí s jinou cenou, než se očekávalo nebo požadovalo. 

Předpokládejme například, že chcete zadat velký tržní nákupní příkaz za 100 USD, ale trh nemá potřebnou likviditu, aby mohl za tuto cenu objednávku splnit. V důsledku toho budete muset přijímat následující objednávky (nad 100 $), dokud nebude vaše objednávka zcela vyplněna. To způsobí, že průměrná cena vašeho nákupu bude vyšší než 100 USD a tomu říkáme skluz.

Jinými slovy, když vytvoříte tržní příkaz, burza automaticky spáruje váš nákup nebo prodej, aby se omezily objednávky v knize objednávek. Kniha objednávek vám přiřadí nejlepší cenu, ale v případě nedostatečného objemu pro požadovanou cenu začnete postupovat dále v řetězci objednávek. Tento proces vede k tomu, že trh vyplní vaši objednávku za neočekávané, odlišné ceny.

V kryptoměnách je skluz běžným jevem u automatických tvůrců trhu a decentralizovaných burz. Skluz může být více než 10 % očekávané ceny u volatilních nebo málo likvidních altcoinů.

Jak dochází ke skluzu 

Slippage nastane, když vytvoříte tržní příkaz a výměna porovná váš požadavek na nákup nebo prodej s limitními příkazy v knize příkazů. Kniha objednávek se pokusí vyřídit vaši objednávku za nejlepší cenu. Pokud je však za vámi požadovanou cenu nedostatečný objem, kniha objednávek postoupí v řetězci objednávek za další nejlepší cenu. Nakonec může být váš příkaz proveden za méně žádoucí cenu, než se očekávalo.

Pokud chcete rychle koupit 1 000 jednotek aktiva, které se aktuálně obchoduje za 100 USD, ale trh nemá dostatek likvidity k provedení vašeho příkazu, bude vaše cena za provedení jiná. Dokud nebude vaše objednávka dokončena, budete muset přijímat objednávky nad nabídkovou cenou 100 USD. Vaše průměrná nákupní cena tak bude vyšší než zamýšlených 100 USD. 

Skluz může být na decentralizovaných burzách běžný, zejména bez specializovaných tvůrců trhu. Je pravděpodobnější, že k němu dojde na trzích s vysokou volatilitou a nízkou likviditou. 

Pozitivní skluz‍

Skluz nemusí nutně znamenat, že skončíte s cenou horší, než se očekávalo. Pozitivní skluz může nastat, pokud se cena sníží během zadávání nákupního příkazu nebo se zvýší, pokud zadáte prodejní příkaz. I když je to neobvyklé, na některých vysoce volatilních trzích může dojít k pozitivnímu skluzu.

Tolerance prokluzu‍

Některé burzy vám umožňují nastavit úroveň tolerance prokluzu ručně, abyste omezili jakýkoli prokluz, který byste mohli zaznamenat. Tuto možnost uvidíte u automatických tvůrců trhu, jako je PancakeSwap na Binance Smart Chain a Uniswap společnosti Ethereum.

Velikost prokluzu, kterou nastavíte, může mít dominový efekt na dobu, kterou trvá vyřízení vaší objednávky. Pokud nastavíte nízký skluz, může vyřízení vaší objednávky trvat dlouho nebo se nevyplní vůbec. Pokud ji nastavíte příliš vysoko, může váš čekající příkaz vidět jiný obchodník nebo robot a spustit vás. 

V tomto případě k front runningu dojde, když jiný obchodník stanoví vyšší poplatek za plyn než vy, aby aktivum koupil jako první. Přední hráč poté vloží další obchod, aby vám jej prodal za nejvyšší cenu, kterou jste ochotni přijmout na základě vaší tolerance prokluzu.

Přečtěte si více: Co je to DCA (průměrování dolarových nákladů) v kryptoměnách | Použít to nejlépe?

Minimalizace negativního skluzu

I když se skluzu nemůžete vždy vyhnout, existuje několik strategií, které můžete použít, abyste se jej pokusili minimalizovat.

1. Místo velké objednávky ji zkuste rozdělit na menší bloky. Pečlivě sledujte knihu objednávek, abyste své objednávky rozložili, dávejte pozor, abyste nezadávali objednávky, které jsou větší než dostupný objem.

2. Pokud používáte decentralizovanou burzu, nezapomeňte započítat transakční poplatky. Některé sítě mají vysoké poplatky v závislosti na provozu blockchainu, což může negovat jakékoli zisky, které dosáhnete, a vyhnout se tak prokluzu.

3. Pokud máte co do činění s aktivy s nízkou likviditou, jako je malá skupina likvidity, vaše obchodní aktivita může výrazně ovlivnit cenu aktiva. U jedné transakce může dojít k malému skluzu, ale mnoho menších ovlivní cenu dalšího bloku transakcí, které provedete.

4. Použijte limitní příkazy. Tyto příkazy zajistí, že při obchodování dostanete cenu, kterou chcete nebo lepší. I když obětujete rychlost tržního příkazu, můžete si být jisti, že nezaznamenáte žádný negativní skluz.

Obchodování s kryptoměnami může být vysoce ziskové, ale nese s sebou rizika. Kromě inherentní volatility trhu existuje také potenciál pro ztráty z obchodování v důsledku rozpětí nabídky a poptávky a skluzu. I když se těmto obchodním nákladům nemůžete vždy vyhnout, vyplatí se je zohlednit při rozhodování o obchodu. To platí zejména pro obchody s větším objemem, kde průměrná cena za kryptoměnu může skončit vyšší nebo nižší, než se očekávalo.

Finanční trhy jsou strukturovány tak, aby obchodníkům poskytovaly co nejvíce obchodních možností, ale účastníci trhu stále určují, zda dojde ke skluzu, stejně jako jeho konečný dopad. Informovaní obchodníci věnují velkou pozornost omezením likvidity, aby maximalizovali zisky z obchodování. 

Doufám, že vám tento příspěvek pomůže. Nezapomeňte zanechat like, komentář a sdílení s ostatními. Děkuji!

What is GEEK

Buddha Community

Mike Kozey

Mike Kozey

1656151740

Test_cov_console: Flutter Console Coverage Test

Flutter Console Coverage Test

This small dart tools is used to generate Flutter Coverage Test report to console

How to install

Add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit flutter pub get):

dev_dependencies:
 test_cov_console: ^0.2.2

How to run

run the following command to make sure all flutter library is up-to-date

flutter pub get
Running "flutter pub get" in coverage...              0.5s

run the following command to generate lcov.info on coverage directory

flutter test --coverage
00:02 +1: All tests passed!

run the tool to generate report from lcov.info

flutter pub run test_cov_console
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File                     |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
 print_cov_constants.dart          |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|

Optional parameter

If not given a FILE, "coverage/lcov.info" will be used.
-f, --file=<FILE>           The target lcov.info file to be reported
-e, --exclude=<STRING1,STRING2,...>  A list of contains string for files without unit testing
                    to be excluded from report
-l, --line               It will print Lines & Uncovered Lines only
                    Branch & Functions coverage percentage will not be printed
-i, --ignore              It will not print any file without unit testing
-m, --multi              Report from multiple lcov.info files
-c, --csv               Output to CSV file
-o, --output=<CSV-FILE>        Full path of output CSV file
                    If not given, "coverage/test_cov_console.csv" will be used
-t, --total              Print only the total coverage
                    Note: it will ignore all other option (if any), except -m
-p, --pass=<MINIMUM>          Print only the whether total coverage is passed MINIMUM value or not
                    If the value >= MINIMUM, it will print PASSED, otherwise FAILED
                    Note: it will ignore all other option (if any), except -m
-h, --help               Show this help

example run the tool with parameters

flutter pub run test_cov_console --file=coverage/lcov.info --exclude=_constants,_mock
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File                     |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|

report for multiple lcov.info files (-m, --multi)

It support to run for multiple lcov.info files with the followings directory structures:
1. No root module
<root>/<module_a>
<root>/<module_a>/coverage/lcov.info
<root>/<module_a>/lib/src
<root>/<module_b>
<root>/<module_b>/coverage/lcov.info
<root>/<module_b>/lib/src
...
2. With root module
<root>/coverage/lcov.info
<root>/lib/src
<root>/<module_a>
<root>/<module_a>/coverage/lcov.info
<root>/<module_a>/lib/src
<root>/<module_b>
<root>/<module_b>/coverage/lcov.info
<root>/<module_b>/lib/src
...
You must run test_cov_console on <root> dir, and the report would be grouped by module, here is
the sample output for directory structure 'with root module':
flutter pub run test_cov_console --file=coverage/lcov.info --exclude=_constants,_mock --multi
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File                     |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File - module_a -              |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File - module_b -              |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|

Output to CSV file (-c, --csv, -o, --output)

flutter pub run test_cov_console -c --output=coverage/test_coverage.csv

#### sample CSV output file:
File,% Branch,% Funcs,% Lines,Uncovered Line #s
lib/,,,,
test_cov_console.dart,0.00,0.00,0.00,no unit testing
lib/src/,,,,
parser.dart,100.00,100.00,97.22,"97"
parser_constants.dart,100.00,100.00,100.00,""
print_cov.dart,100.00,100.00,82.91,"29,49,51,52,171,174,177,180,183,184,185,186,187,188,279,324,325,387,388,389,390,391,392,393,394,395,398"
print_cov_constants.dart,0.00,0.00,0.00,no unit testing
All files with unit testing,100.00,100.00,86.07,""

Installing

Use this package as an executable

Install it

You can install the package from the command line:

dart pub global activate test_cov_console

Use it

The package has the following executables:

$ test_cov_console

Use this package as a library

Depend on it

Run this command:

With Dart:

 $ dart pub add test_cov_console

With Flutter:

 $ flutter pub add test_cov_console

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit dart pub get):

dependencies:
 test_cov_console: ^0.2.2

Alternatively, your editor might support dart pub get or flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

Import it

Now in your Dart code, you can use:

import 'package:test_cov_console/test_cov_console.dart';

example/lib/main.dart

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    // This is the theme of your application.
    //
    // Try running your application with "flutter run". You'll see the
    // application has a blue toolbar. Then, without quitting the app, try
    // changing the primarySwatch below to Colors.green and then invoke
    // "hot reload" (press "r" in the console where you ran "flutter run",
    // or simply save your changes to "hot reload" in a Flutter IDE).
    // Notice that the counter didn't reset back to zero; the application
    // is not restarted.
    primarySwatch: Colors.blue,
    // This makes the visual density adapt to the platform that you run
    // the app on. For desktop platforms, the controls will be smaller and
    // closer together (more dense) than on mobile platforms.
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key: key);

 // This widget is the home page of your application. It is stateful, meaning
 // that it has a State object (defined below) that contains fields that affect
 // how it looks.

 // This class is the configuration for the state. It holds the values (in this
 // case the title) provided by the parent (in this case the App widget) and
 // used by the build method of the State. Fields in a Widget subclass are
 // always marked "final".

 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   // This call to setState tells the Flutter framework that something has
   // changed in this State, which causes it to rerun the build method below
   // so that the display can reflect the updated values. If we changed
   // _counter without calling setState(), then the build method would not be
   // called again, and so nothing would appear to happen.
   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // This method is rerun every time setState is called, for instance as done
  // by the _incrementCounter method above.
  //
  // The Flutter framework has been optimized to make rerunning build methods
  // fast, so that you can just rebuild anything that needs updating rather
  // than having to individually change instances of widgets.
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    // Here we take the value from the MyHomePage object that was created by
    // the App.build method, and use it to set our appbar title.
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    // Center is a layout widget. It takes a single child and positions it
    // in the middle of the parent.
    child: Column(
     // Column is also a layout widget. It takes a list of children and
     // arranges them vertically. By default, it sizes itself to fit its
     // children horizontally, and tries to be as tall as its parent.
     //
     // Invoke "debug painting" (press "p" in the console, choose the
     // "Toggle Debug Paint" action from the Flutter Inspector in Android
     // Studio, or the "Toggle Debug Paint" command in Visual Studio Code)
     // to see the wireframe for each widget.
     //
     // Column has various properties to control how it sizes itself and
     // how it positions its children. Here we use mainAxisAlignment to
     // center the children vertically; the main axis here is the vertical
     // axis because Columns are vertical (the cross axis would be
     // horizontal).
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'You have pushed the button this many times:',
      ),
      Text(
       '$_counter',
       style: Theme.of(context).textTheme.headline4,
      ),
     ],
    ),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: _incrementCounter,
    tooltip: 'Increment',
    child: Icon(Icons.add),
   ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.
  );
 }
}

Author: DigitalKatalis
Source Code: https://github.com/DigitalKatalis/test_cov_console 
License: BSD-3-Clause license

#flutter #dart #test 

Ambert Lency

Ambert Lency

1652046060

Spread a Slippage v obchodování s kryptoměnami

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je rozdíl mezi cenou poptávky (nejnižší cena, za kterou jsou prodávající ochotni prodat) a cenou nabídky (nejvyšší cena, za kterou jsou kupující připraveni koupit). Skluz je rozdíl mezi cenou, za kterou očekáváte nákup nebo prodej kryptoaktiva, a skutečnou cenou, za kterou je obchod nakonec proveden.

Pro obchodníka je skluz zásadním faktorem, protože může ovlivnit váš konečný výsledek. Nebezpečí skluzu je riziko ztráty, zvláště když je objednávka značné velikosti. Riziko skluzu je výraznější na turbulentních trzích.

1. Pochopení likvidity

Likvidita měří, jak snadno lze kryptoměnu koupit nebo prodat na trhu, aniž by to významně ovlivnilo její tržní hodnotu. Coin nebo token se silnou likviditou bude mít mnoho prodejců a kupujících a poměrně hlubokou knihu objednávek čekajících na objednávky. 

Toto množství kupujících a prodávajících zužuje spread mezi nabídkou a poptávkou. V důsledku toho je rozpětí mezi nabídkou a poptávkou dobrým měřítkem likvidity. Čím menší je spread mezi nabídkou a poptávkou, tím silnější je likvidita kryptoměnového aktiva. Stejně tak s nižší likviditou přichází větší potenciál pro volatilitu a skluz.

Některé běžné pojmy 

 • Kniha objednávek: 

Kniha, která zobrazuje všechny pokyny k nákupu a prodeji (příkazy) z trhu. Kniha objednávek zobrazuje aktuální trh nebo hloubku objednávky.

K provedení obchodu se nabídky a poptávky spárují, jakmile jsou splněny jejich požadavky. Existují dva hlavní typy objednávek:

Tržní příkaz Týká se okamžitého provedení příkazu za nejlepší dostupnou cenu. Tyto objednávky nejprve vyplní kupující a prodávající s objednávkami, které jsou aktuálně v knihách.

Limitní příkaz Limitní příkaz je pokyn obchodníka k nákupu nebo prodeji pevného počtu aktiv za určitou cenu nebo lepší. Prodejní limitní příkaz lze provést pouze za tuto cenu nebo za vyšší. Podobně by limitní příkaz k nákupu byl proveden pouze za limitní cenu nebo nižší. Pokud se aktivum neobchoduje za limitní cenu nebo lepší, nebude proveden žádný obchod.

 • Hloubka objednávky:

Celkový počet limitních příkazů v knize příkazů. Hloubku objednávky lze vypočítat sečtením objemu zadaných limitních objednávek. 

Například hloubka objednávky na obrázku níže ukazuje v reálném čase počet kupujících a prodejců s objednávkami čekajícími na provedení v knize objednávek. 

Ve sloupci „Cena“ jsou ceny červeně prodejní ceny a ceny zeleně nákupní ceny.

Sloupec „Množství“ zobrazuje počet jednotek za stanovenou cenu, zatímco sloupec „Celkem“ představuje odpovídající akumulovaný počet smluv.

Na tomto obrázku je aktuální nejlepší prodejní cena „Sell“ 31 985,50 $ a nejlepší nabídková cena je „Nabídka“ 31 985,00 $. Aby bitcoiny vzrostly na 31 986,00 USD, musí kupující využít všech 2 806 583 kontraktů za 31 985,50 USD.

Čím větší je hloubka knihy objednávek, tím lepší je její likvidita. Hluboký trh nabízí možnost udržovat ceny při provádění velkých transakcí. Větší hloubka objednávky také znamená menší šanci na manipulaci s cenou.

 • Skluz: 

Rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a skutečnou cenou, za kterou se obchod provádí. Nemusí být dostatečný zájem nebo objem pro splnění objednávky za očekávanou cenu, zejména při provádění velkých objednávek. Když k tomu dojde, část objednávky může být vyplněna za nejbližší dostupnou cenu. Ke skluzu dochází také v době vysoké volatility trhu.

V takových okamžicích se může rozpětí nabídky a poptávky změnit mezi okamžikem, kdy obchodník zadá tržní příkaz, a okamžikem, kdy tvůrce trhu nebo burza tento pokyn provede. Skluz pak negativně koreluje s likviditou. Likvidita a skluz mají inverzní vztah: když je likvidita vysoká, skluz je nízký a s nízkou likviditou je skluz vysoký.

Význam likvidity

Špatná likvidita vede k cenové nestabilitě aktiva, což znamená, že se pravděpodobně zvýší prokluz a cenové manipulace. Nižší likvidita znamená také delší čekací doby, což by mohlo nepříznivě ovlivnit obchodníky, zejména při výkyvech trhu. Dobrý obchodník rozumí tomu, jak likvidita ovlivňuje jeho transakce, a vyvíjí strategie pro výběr aktiv s vhodnou likviditou.

2. Co je to Bid-Ask Spread?

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je rozdíl mezi nejvyšší nabídkovou cenou a nejnižší poptávkovou cenou knihy objednávek. Na tradičních trzích je spread často vytvářen tvůrci trhu nebo poskytovateli likvidity brokerů. Na krypto trzích je spread výsledkem rozdílu mezi limitními objednávkami od kupujících a prodávajících.

Pokud chcete provést okamžitý nákup za tržní cenu, musíte od prodejce přijmout nejnižší požadovanou cenu. Pokud byste chtěli provést okamžitý prodej, převezmete nejvyšší nabídkovou cenu od kupujícího. Likvidnější aktiva (jako forex) mají užší rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, což znamená, že kupující a prodávající mohou provádět své příkazy, aniž by způsobili významné změny v ceně aktiva. Je to způsobeno velkým objemem objednávek v knize objednávek. Širší rozpětí mezi nabídkou a poptávkou bude mít výraznější cenové výkyvy při uzavírání velkých objemů objednávek.

Nabídka vs. Ask: Nabídková cena je cena, kterou je obchodník ochoten zaplatit za aktivum. Když zadáte nákupní objednávku, nabídnete aktivum. Mezitím je požadovaná cena prodejní cenou kryptoaktiva, které uzavírá obchod.

Jak spread ovlivňuje mé krypto konverze?

Spread se aplikuje na směnný kurz při převodu mezi dvěma kryptoměnami. Když převádíte mezi dvěma kryptoměnami, převod je založen na směnném kurzu mezi těmito aktivy – nikoli na peněžní hodnotě. Směnný kurz je určen trhem a zobrazí se na potvrzovací obrazovce před potvrzením převodu. 

Pokud byste například obchodovali BTC za ETH a směnný kurz je 1 BTC = 10 ETH, ale BTC má hodnotu 1 000 USD, zatímco ETH má hodnotu 95 USD, obdrželi byste 950 USD mínus příslušné rozpětí pro transakci.   

Výpočet procentuálního rozpětí nabídky a poptávky

Porovnání rozpětí mezi nabídkou a poptávkou u různých kryptoaktiv se nejlépe provádí pomocí procent. Vzorec pro výpočet procenta nabídky a poptávky je jednoduchý: 

Procento rozpětí nabídky a poptávky = [(požadovaná cena – cena nabídky) ÷ cena poptávky] × 100

Například mince obchodující za 3,95 USD/4,05 USD znamená, že nabídková cena je 3,95 USD a požadovaná cena je 4,05 USD. Procento rozpětí nabídky a poptávky můžete vypočítat pomocí uvedeného vzorce: 

[(4,05 − 3,95) ÷ 4,05] × 100 = 2,5 % (zaokrouhleno nahoru na nejbližší desetinu)

Čím menší je procento rozpětí mezi nabídkou a poptávkou u krypto aktiva, tím likvidnější bývá. Pokud provádíte významné tržní příkazy, budete mít nižší riziko, že zaplatíte neočekávanou cenu. To znamená, že váš prokluz je minimální. 

Nejlepší burzy pro obchodování s tokeny a coiny. Postupujte podle pokynů a vydělávejte neomezené peníze

BinancePoloniexBitfinexHuobiMXCProBITGate.ioCoinbase

3. Co je to Bid-Ask Slippage?

Skluz je běžný jev na trzích s vysokou volatilitou nebo nízkou likviditou. Ke skluzu dochází, když se obchod spokojí s jinou cenou, než se očekávalo nebo požadovalo. 

Předpokládejme například, že chcete zadat velký tržní nákupní příkaz za 100 USD, ale trh nemá potřebnou likviditu, aby mohl za tuto cenu objednávku splnit. V důsledku toho budete muset přijímat následující objednávky (nad 100 $), dokud nebude vaše objednávka zcela vyplněna. To způsobí, že průměrná cena vašeho nákupu bude vyšší než 100 USD a tomu říkáme skluz.

Jinými slovy, když vytvoříte tržní příkaz, burza automaticky spáruje váš nákup nebo prodej, aby se omezily objednávky v knize objednávek. Kniha objednávek vám přiřadí nejlepší cenu, ale v případě nedostatečného objemu pro požadovanou cenu začnete postupovat dále v řetězci objednávek. Tento proces vede k tomu, že trh vyplní vaši objednávku za neočekávané, odlišné ceny.

V kryptoměnách je skluz běžným jevem u automatických tvůrců trhu a decentralizovaných burz. Skluz může být více než 10 % očekávané ceny u volatilních nebo málo likvidních altcoinů.

Jak dochází ke skluzu 

Slippage nastane, když vytvoříte tržní příkaz a výměna porovná váš požadavek na nákup nebo prodej s limitními příkazy v knize příkazů. Kniha objednávek se pokusí vyřídit vaši objednávku za nejlepší cenu. Pokud je však za vámi požadovanou cenu nedostatečný objem, kniha objednávek postoupí v řetězci objednávek za další nejlepší cenu. Nakonec může být váš příkaz proveden za méně žádoucí cenu, než se očekávalo.

Pokud chcete rychle koupit 1 000 jednotek aktiva, které se aktuálně obchoduje za 100 USD, ale trh nemá dostatek likvidity k provedení vašeho příkazu, bude vaše cena za provedení jiná. Dokud nebude vaše objednávka dokončena, budete muset přijímat objednávky nad nabídkovou cenou 100 USD. Vaše průměrná nákupní cena tak bude vyšší než zamýšlených 100 USD. 

Skluz může být na decentralizovaných burzách běžný, zejména bez specializovaných tvůrců trhu. Je pravděpodobnější, že k němu dojde na trzích s vysokou volatilitou a nízkou likviditou. 

Pozitivní skluz‍

Skluz nemusí nutně znamenat, že skončíte s cenou horší, než se očekávalo. Pozitivní skluz může nastat, pokud se cena sníží během zadávání nákupního příkazu nebo se zvýší, pokud zadáte prodejní příkaz. I když je to neobvyklé, na některých vysoce volatilních trzích může dojít k pozitivnímu skluzu.

Tolerance prokluzu‍

Některé burzy vám umožňují nastavit úroveň tolerance prokluzu ručně, abyste omezili jakýkoli prokluz, který byste mohli zaznamenat. Tuto možnost uvidíte u automatických tvůrců trhu, jako je PancakeSwap na Binance Smart Chain a Uniswap společnosti Ethereum.

Velikost prokluzu, kterou nastavíte, může mít dominový efekt na dobu, kterou trvá vyřízení vaší objednávky. Pokud nastavíte nízký skluz, může vyřízení vaší objednávky trvat dlouho nebo se nevyplní vůbec. Pokud ji nastavíte příliš vysoko, může váš čekající příkaz vidět jiný obchodník nebo robot a spustit vás. 

V tomto případě k front runningu dojde, když jiný obchodník stanoví vyšší poplatek za plyn než vy, aby aktivum koupil jako první. Přední hráč poté vloží další obchod, aby vám jej prodal za nejvyšší cenu, kterou jste ochotni přijmout na základě vaší tolerance prokluzu.

Přečtěte si více: Co je to DCA (průměrování dolarových nákladů) v kryptoměnách | Použít to nejlépe?

Minimalizace negativního skluzu

I když se skluzu nemůžete vždy vyhnout, existuje několik strategií, které můžete použít, abyste se jej pokusili minimalizovat.

1. Místo velké objednávky ji zkuste rozdělit na menší bloky. Pečlivě sledujte knihu objednávek, abyste své objednávky rozložili, dávejte pozor, abyste nezadávali objednávky, které jsou větší než dostupný objem.

2. Pokud používáte decentralizovanou burzu, nezapomeňte započítat transakční poplatky. Některé sítě mají vysoké poplatky v závislosti na provozu blockchainu, což může negovat jakékoli zisky, které dosáhnete, a vyhnout se tak prokluzu.

3. Pokud máte co do činění s aktivy s nízkou likviditou, jako je malá skupina likvidity, vaše obchodní aktivita může výrazně ovlivnit cenu aktiva. U jedné transakce může dojít k malému skluzu, ale mnoho menších ovlivní cenu dalšího bloku transakcí, které provedete.

4. Použijte limitní příkazy. Tyto příkazy zajistí, že při obchodování dostanete cenu, kterou chcete nebo lepší. I když obětujete rychlost tržního příkazu, můžete si být jisti, že nezaznamenáte žádný negativní skluz.

Obchodování s kryptoměnami může být vysoce ziskové, ale nese s sebou rizika. Kromě inherentní volatility trhu existuje také potenciál pro ztráty z obchodování v důsledku rozpětí nabídky a poptávky a skluzu. I když se těmto obchodním nákladům nemůžete vždy vyhnout, vyplatí se je zohlednit při rozhodování o obchodu. To platí zejména pro obchody s větším objemem, kde průměrná cena za kryptoměnu může skončit vyšší nebo nižší, než se očekávalo.

Finanční trhy jsou strukturovány tak, aby obchodníkům poskytovaly co nejvíce obchodních možností, ale účastníci trhu stále určují, zda dojde ke skluzu, stejně jako jeho konečný dopad. Informovaní obchodníci věnují velkou pozornost omezením likvidity, aby maximalizovali zisky z obchodování. 

Doufám, že vám tento příspěvek pomůže. Nezapomeňte zanechat like, komentář a sdílení s ostatními. Děkuji!

Rust Language

Rust Language

1640144506

Strings - The Rust Programming Language

Rust For Beginners Tutorial - Strings

In this video we're taking a look at the String, &String and &str types in Rust!

Exercise solutions: https://github.com/PascalPrecht/rustlings/commits/solutions 

---
0:00 Intro
0:09 Exercise 1
4:47 Exercise 2
10:38 Outro


Strings

There are two types of strings in Rust: String and &str.

A String is stored as a vector of bytes (Vec<u8>), but guaranteed to always be a valid UTF-8 sequence. String is heap allocated, growable and not null terminated.

&str is a slice (&[u8]) that always points to a valid UTF-8 sequence, and can be used to view into a String, just like &[T] is a view into Vec<T>.

fn main() {
  // (all the type annotations are superfluous)
  // A reference to a string allocated in read only memory
  let pangram: &'static str = "the quick brown fox jumps over the lazy dog";
  println!("Pangram: {}", pangram);

  // Iterate over words in reverse, no new string is allocated
  println!("Words in reverse");
  for word in pangram.split_whitespace().rev() {
    println!("> {}", word);
  }

  // Copy chars into a vector, sort and remove duplicates
  let mut chars: Vec<char> = pangram.chars().collect();
  chars.sort();
  chars.dedup();

  // Create an empty and growable `String`
  let mut string = String::new();
  for c in chars {
    // Insert a char at the end of string
    string.push(c);
    // Insert a string at the end of string
    string.push_str(", ");
  }

  // The trimmed string is a slice to the original string, hence no new
  // allocation is performed
  let chars_to_trim: &[char] = &[' ', ','];
  let trimmed_str: &str = string.trim_matches(chars_to_trim);
  println!("Used characters: {}", trimmed_str);

  // Heap allocate a string
  let alice = String::from("I like dogs");
  // Allocate new memory and store the modified string there
  let bob: String = alice.replace("dog", "cat");

  println!("Alice says: {}", alice);
  println!("Bob says: {}", bob);
}

More str/String methods can be found under the std::str and std::string modules

Literals and escapes

There are multiple ways to write string literals with special characters in them. All result in a similar &str so it's best to use the form that is the most convenient to write. Similarly there are multiple ways to write byte string literals, which all result in &[u8; N].

Generally special characters are escaped with a backslash character: \. This way you can add any character to your string, even unprintable ones and ones that you don't know how to type. If you want a literal backslash, escape it with another one: \\

String or character literal delimiters occuring within a literal must be escaped: "\"", '\''.

fn main() {
  // You can use escapes to write bytes by their hexadecimal values...
  let byte_escape = "I'm writing \x52\x75\x73\x74!";
  println!("What are you doing\x3F (\\x3F means ?) {}", byte_escape);

  // ...or Unicode code points.
  let unicode_codepoint = "\u{211D}";
  let character_name = "\"DOUBLE-STRUCK CAPITAL R\"";

  println!("Unicode character {} (U+211D) is called {}",
        unicode_codepoint, character_name );


  let long_string = "String literals
            can span multiple lines.
            The linebreak and indentation here ->\
            <- can be escaped too!";
  println!("{}", long_string);
}

Sometimes there are just too many characters that need to be escaped or it's just much more convenient to write a string out as-is. This is where raw string literals come into play.

fn main() {
  let raw_str = r"Escapes don't work here: \x3F \u{211D}";
  println!("{}", raw_str);

  // If you need quotes in a raw string, add a pair of #s
  let quotes = r#"And then I said: "There is no escape!""#;
  println!("{}", quotes);

  // If you need "# in your string, just use more #s in the delimiter.
  // There is no limit for the number of #s you can use.
  let longer_delimiter = r###"A string with "# in it. And even "##!"###;
  println!("{}", longer_delimiter);
}

Want a string that's not UTF-8? (Remember, str and String must be valid UTF-8). Or maybe you want an array of bytes that's mostly text? Byte strings to the rescue!

use std::str;

fn main() {
  // Note that this is not actually a `&str`
  let bytestring: &[u8; 21] = b"this is a byte string";

  // Byte arrays don't have the `Display` trait, so printing them is a bit limited
  println!("A byte string: {:?}", bytestring);

  // Byte strings can have byte escapes...
  let escaped = b"\x52\x75\x73\x74 as bytes";
  // ...but no unicode escapes
  // let escaped = b"\u{211D} is not allowed";
  println!("Some escaped bytes: {:?}", escaped);


  // Raw byte strings work just like raw strings
  let raw_bytestring = br"\u{211D} is not escaped here";
  println!("{:?}", raw_bytestring);

  // Converting a byte array to `str` can fail
  if let Ok(my_str) = str::from_utf8(raw_bytestring) {
    println!("And the same as text: '{}'", my_str);
  }

  let _quotes = br#"You can also use "fancier" formatting, \
          like with normal raw strings"#;

  // Byte strings don't have to be UTF-8
  let shift_jis = b"\x82\xe6\x82\xa8\x82\xb1\x82\xbb"; // "ようこそ" in SHIFT-JIS

  // But then they can't always be converted to `str`
  match str::from_utf8(shift_jis) {
    Ok(my_str) => println!("Conversion successful: '{}'", my_str),
    Err(e) => println!("Conversion failed: {:?}", e),
  };
}

For conversions between character encodings check out the encoding crate.

A more detailed listing of the ways to write string literals and escape characters is given in the 'Tokens' chapter of the Rust Reference.

#rust #programming #developer 

Rust Language

Rust Language

1636360749

Std Library Types in Rust - The Rust Programming Language

Std Library Types - Rust By Example

The std library provides many custom types which expands drastically on the primitives. Some of these include:

 • growable Strings like: "hello world"
 • growable vectors: [1, 2, 3]
 • optional types: Option<i32>
 • error handling types: Result<i32, i32>
 • heap allocated pointers: Box<i32>

Box, stack and heap

All values in Rust are stack allocated by default. Values can be boxed (allocated on the heap) by creating a Box<T>. A box is a smart pointer to a heap allocated value of type T. When a box goes out of scope, its destructor is called, the inner object is destroyed, and the memory on the heap is freed.

Boxed values can be dereferenced using the * operator; this removes one layer of indirection.

use std::mem;

#[allow(dead_code)]
#[derive(Debug, Clone, Copy)]
struct Point {
  x: f64,
  y: f64,
}

// A Rectangle can be specified by where its top left and bottom right 
// corners are in space
#[allow(dead_code)]
struct Rectangle {
  top_left: Point,
  bottom_right: Point,
}

fn origin() -> Point {
  Point { x: 0.0, y: 0.0 }
}

fn boxed_origin() -> Box<Point> {
  // Allocate this point on the heap, and return a pointer to it
  Box::new(Point { x: 0.0, y: 0.0 })
}

fn main() {
  // (all the type annotations are superfluous)
  // Stack allocated variables
  let point: Point = origin();
  let rectangle: Rectangle = Rectangle {
    top_left: origin(),
    bottom_right: Point { x: 3.0, y: -4.0 }
  };

  // Heap allocated rectangle
  let boxed_rectangle: Box<Rectangle> = Box::new(Rectangle {
    top_left: origin(),
    bottom_right: Point { x: 3.0, y: -4.0 },
  });

  // The output of functions can be boxed
  let boxed_point: Box<Point> = Box::new(origin());

  // Double indirection
  let box_in_a_box: Box<Box<Point>> = Box::new(boxed_origin());

  println!("Point occupies {} bytes on the stack",
       mem::size_of_val(&point));
  println!("Rectangle occupies {} bytes on the stack",
       mem::size_of_val(&rectangle));

  // box size == pointer size
  println!("Boxed point occupies {} bytes on the stack",
       mem::size_of_val(&boxed_point));
  println!("Boxed rectangle occupies {} bytes on the stack",
       mem::size_of_val(&boxed_rectangle));
  println!("Boxed box occupies {} bytes on the stack",
       mem::size_of_val(&box_in_a_box));

  // Copy the data contained in `boxed_point` into `unboxed_point`
  let unboxed_point: Point = *boxed_point;
  println!("Unboxed point occupies {} bytes on the stack",
       mem::size_of_val(&unboxed_point));
}

Vectors

Vectors are re-sizable arrays. Like slices, their size is not known at compile time, but they can grow or shrink at any time. A vector is represented using 3 parameters:

 • pointer to the data
 • length
 • capacity

The capacity indicates how much memory is reserved for the vector. The vector can grow as long as the length is smaller than the capacity. When this threshold needs to be surpassed, the vector is reallocated with a larger capacity.

fn main() {
  // Iterators can be collected into vectors
  let collected_iterator: Vec<i32> = (0..10).collect();
  println!("Collected (0..10) into: {:?}", collected_iterator);

  // The `vec!` macro can be used to initialize a vector
  let mut xs = vec![1i32, 2, 3];
  println!("Initial vector: {:?}", xs);

  // Insert new element at the end of the vector
  println!("Push 4 into the vector");
  xs.push(4);
  println!("Vector: {:?}", xs);

  // Error! Immutable vectors can't grow
  collected_iterator.push(0);
  // FIXME ^ Comment out this line

  // The `len` method yields the number of elements currently stored in a vector
  println!("Vector length: {}", xs.len());

  // Indexing is done using the square brackets (indexing starts at 0)
  println!("Second element: {}", xs[1]);

  // `pop` removes the last element from the vector and returns it
  println!("Pop last element: {:?}", xs.pop());

  // Out of bounds indexing yields a panic
  println!("Fourth element: {}", xs[3]);
  // FIXME ^ Comment out this line

  // `Vector`s can be easily iterated over
  println!("Contents of xs:");
  for x in xs.iter() {
    println!("> {}", x);
  }

  // A `Vector` can also be iterated over while the iteration
  // count is enumerated in a separate variable (`i`)
  for (i, x) in xs.iter().enumerate() {
    println!("In position {} we have value {}", i, x);
  }

  // Thanks to `iter_mut`, mutable `Vector`s can also be iterated
  // over in a way that allows modifying each value
  for x in xs.iter_mut() {
    *x *= 3;
  }
  println!("Updated vector: {:?}", xs);
}

More Vec methods can be found under the std::vec module


Strings

There are two types of strings in Rust: String and &str.

A String is stored as a vector of bytes (Vec<u8>), but guaranteed to always be a valid UTF-8 sequence. String is heap allocated, growable and not null terminated.

&str is a slice (&[u8]) that always points to a valid UTF-8 sequence, and can be used to view into a String, just like &[T] is a view into Vec<T>.

fn main() {
  // (all the type annotations are superfluous)
  // A reference to a string allocated in read only memory
  let pangram: &'static str = "the quick brown fox jumps over the lazy dog";
  println!("Pangram: {}", pangram);

  // Iterate over words in reverse, no new string is allocated
  println!("Words in reverse");
  for word in pangram.split_whitespace().rev() {
    println!("> {}", word);
  }

  // Copy chars into a vector, sort and remove duplicates
  let mut chars: Vec<char> = pangram.chars().collect();
  chars.sort();
  chars.dedup();

  // Create an empty and growable `String`
  let mut string = String::new();
  for c in chars {
    // Insert a char at the end of string
    string.push(c);
    // Insert a string at the end of string
    string.push_str(", ");
  }

  // The trimmed string is a slice to the original string, hence no new
  // allocation is performed
  let chars_to_trim: &[char] = &[' ', ','];
  let trimmed_str: &str = string.trim_matches(chars_to_trim);
  println!("Used characters: {}", trimmed_str);

  // Heap allocate a string
  let alice = String::from("I like dogs");
  // Allocate new memory and store the modified string there
  let bob: String = alice.replace("dog", "cat");

  println!("Alice says: {}", alice);
  println!("Bob says: {}", bob);
}

More str/String methods can be found under the std::str and std::string modules

Literals and escapes

There are multiple ways to write string literals with special characters in them. All result in a similar &str so it's best to use the form that is the most convenient to write. Similarly there are multiple ways to write byte string literals, which all result in &[u8; N].

Generally special characters are escaped with a backslash character: \. This way you can add any character to your string, even unprintable ones and ones that you don't know how to type. If you want a literal backslash, escape it with another one: \\

String or character literal delimiters occuring within a literal must be escaped: "\"", '\''.

fn main() {
  // You can use escapes to write bytes by their hexadecimal values...
  let byte_escape = "I'm writing \x52\x75\x73\x74!";
  println!("What are you doing\x3F (\\x3F means ?) {}", byte_escape);

  // ...or Unicode code points.
  let unicode_codepoint = "\u{211D}";
  let character_name = "\"DOUBLE-STRUCK CAPITAL R\"";

  println!("Unicode character {} (U+211D) is called {}",
        unicode_codepoint, character_name );


  let long_string = "String literals
            can span multiple lines.
            The linebreak and indentation here ->\
            <- can be escaped too!";
  println!("{}", long_string);
}

Sometimes there are just too many characters that need to be escaped or it's just much more convenient to write a string out as-is. This is where raw string literals come into play.

fn main() {
  let raw_str = r"Escapes don't work here: \x3F \u{211D}";
  println!("{}", raw_str);

  // If you need quotes in a raw string, add a pair of #s
  let quotes = r#"And then I said: "There is no escape!""#;
  println!("{}", quotes);

  // If you need "# in your string, just use more #s in the delimiter.
  // There is no limit for the number of #s you can use.
  let longer_delimiter = r###"A string with "# in it. And even "##!"###;
  println!("{}", longer_delimiter);
}

Want a string that's not UTF-8? (Remember, str and String must be valid UTF-8). Or maybe you want an array of bytes that's mostly text? Byte strings to the rescue!

use std::str;

fn main() {
  // Note that this is not actually a `&str`
  let bytestring: &[u8; 21] = b"this is a byte string";

  // Byte arrays don't have the `Display` trait, so printing them is a bit limited
  println!("A byte string: {:?}", bytestring);

  // Byte strings can have byte escapes...
  let escaped = b"\x52\x75\x73\x74 as bytes";
  // ...but no unicode escapes
  // let escaped = b"\u{211D} is not allowed";
  println!("Some escaped bytes: {:?}", escaped);


  // Raw byte strings work just like raw strings
  let raw_bytestring = br"\u{211D} is not escaped here";
  println!("{:?}", raw_bytestring);

  // Converting a byte array to `str` can fail
  if let Ok(my_str) = str::from_utf8(raw_bytestring) {
    println!("And the same as text: '{}'", my_str);
  }

  let _quotes = br#"You can also use "fancier" formatting, \
          like with normal raw strings"#;

  // Byte strings don't have to be UTF-8
  let shift_jis = b"\x82\xe6\x82\xa8\x82\xb1\x82\xbb"; // "ようこそ" in SHIFT-JIS

  // But then they can't always be converted to `str`
  match str::from_utf8(shift_jis) {
    Ok(my_str) => println!("Conversion successful: '{}'", my_str),
    Err(e) => println!("Conversion failed: {:?}", e),
  };
}

For conversions between character encodings check out the encoding crate.

A more detailed listing of the ways to write string literals and escape characters is given in the 'Tokens' chapter of the Rust Reference.


Option

Sometimes it's desirable to catch the failure of some parts of a program instead of calling panic!; this can be accomplished using the Option enum.

The Option<T> enum has two variants:

 • None, to indicate failure or lack of value, and
 • Some(value), a tuple struct that wraps a value with type T.
// An integer division that doesn't `panic!`
fn checked_division(dividend: i32, divisor: i32) -> Option<i32> {
  if divisor == 0 {
    // Failure is represented as the `None` variant
    None
  } else {
    // Result is wrapped in a `Some` variant
    Some(dividend / divisor)
  }
}

// This function handles a division that may not succeed
fn try_division(dividend: i32, divisor: i32) {
  // `Option` values can be pattern matched, just like other enums
  match checked_division(dividend, divisor) {
    None => println!("{} / {} failed!", dividend, divisor),
    Some(quotient) => {
      println!("{} / {} = {}", dividend, divisor, quotient)
    },
  }
}

fn main() {
  try_division(4, 2);
  try_division(1, 0);

  // Binding `None` to a variable needs to be type annotated
  let none: Option<i32> = None;
  let _equivalent_none = None::<i32>;

  let optional_float = Some(0f32);

  // Unwrapping a `Some` variant will extract the value wrapped.
  println!("{:?} unwraps to {:?}", optional_float, optional_float.unwrap());

  // Unwrapping a `None` variant will `panic!`
  println!("{:?} unwraps to {:?}", none, none.unwrap());
}

Result

We've seen that the Option enum can be used as a return value from functions that may fail, where None can be returned to indicate failure. However, sometimes it is important to express why an operation failed. To do this we have the Result enum.

The Result<T, E> enum has two variants:

 • Ok(value) which indicates that the operation succeeded, and wraps the value returned by the operation. (value has type T)
 • Err(why), which indicates that the operation failed, and wraps why, which (hopefully) explains the cause of the failure. (why has type E)
mod checked {
  // Mathematical "errors" we want to catch
  #[derive(Debug)]
  pub enum MathError {
    DivisionByZero,
    NonPositiveLogarithm,
    NegativeSquareRoot,
  }

  pub type MathResult = Result<f64, MathError>;

  pub fn div(x: f64, y: f64) -> MathResult {
    if y == 0.0 {
      // This operation would `fail`, instead let's return the reason of
      // the failure wrapped in `Err`
      Err(MathError::DivisionByZero)
    } else {
      // This operation is valid, return the result wrapped in `Ok`
      Ok(x / y)
    }
  }

  pub fn sqrt(x: f64) -> MathResult {
    if x < 0.0 {
      Err(MathError::NegativeSquareRoot)
    } else {
      Ok(x.sqrt())
    }
  }

  pub fn ln(x: f64) -> MathResult {
    if x <= 0.0 {
      Err(MathError::NonPositiveLogarithm)
    } else {
      Ok(x.ln())
    }
  }
}

// `op(x, y)` === `sqrt(ln(x / y))`
fn op(x: f64, y: f64) -> f64 {
  // This is a three level match pyramid!
  match checked::div(x, y) {
    Err(why) => panic!("{:?}", why),
    Ok(ratio) => match checked::ln(ratio) {
      Err(why) => panic!("{:?}", why),
      Ok(ln) => match checked::sqrt(ln) {
        Err(why) => panic!("{:?}", why),
        Ok(sqrt) => sqrt,
      },
    },
  }
}

fn main() {
  // Will this fail?
  println!("{}", op(1.0, 10.0));
}

?

Chaining results using match can get pretty untidy; luckily, the ? operator can be used to make things pretty again. ? is used at the end of an expression returning a Result, and is equivalent to a match expression, where the Err(err) branch expands to an early Err(From::from(err)), and the Ok(ok) branch expands to an ok expression.

mod checked {
  #[derive(Debug)]
  enum MathError {
    DivisionByZero,
    NonPositiveLogarithm,
    NegativeSquareRoot,
  }

  type MathResult = Result<f64, MathError>;

  fn div(x: f64, y: f64) -> MathResult {
    if y == 0.0 {
      Err(MathError::DivisionByZero)
    } else {
      Ok(x / y)
    }
  }

  fn sqrt(x: f64) -> MathResult {
    if x < 0.0 {
      Err(MathError::NegativeSquareRoot)
    } else {
      Ok(x.sqrt())
    }
  }

  fn ln(x: f64) -> MathResult {
    if x <= 0.0 {
      Err(MathError::NonPositiveLogarithm)
    } else {
      Ok(x.ln())
    }
  }

  // Intermediate function
  fn op_(x: f64, y: f64) -> MathResult {
    // if `div` "fails", then `DivisionByZero` will be `return`ed
    let ratio = div(x, y)?;

    // if `ln` "fails", then `NonPositiveLogarithm` will be `return`ed
    let ln = ln(ratio)?;

    sqrt(ln)
  }

  pub fn op(x: f64, y: f64) {
    match op_(x, y) {
      Err(why) => panic!("{}", match why {
        MathError::NonPositiveLogarithm
          => "logarithm of non-positive number",
        MathError::DivisionByZero
          => "division by zero",
        MathError::NegativeSquareRoot
          => "square root of negative number",
      }),
      Ok(value) => println!("{}", value),
    }
  }
}

fn main() {
  checked::op(1.0, 10.0);
}

Be sure to check the documentation, as there are many methods to map/compose Result.


panic!

The panic! macro can be used to generate a panic and start unwinding its stack. While unwinding, the runtime will take care of freeing all the resources owned by the thread by calling the destructor of all its objects.

Since we are dealing with programs with only one thread, panic! will cause the program to report the panic message and exit.

// Re-implementation of integer division (/)
fn division(dividend: i32, divisor: i32) -> i32 {
  if divisor == 0 {
    // Division by zero triggers a panic
    panic!("division by zero");
  } else {
    dividend / divisor
  }
}

// The `main` task
fn main() {
  // Heap allocated integer
  let _x = Box::new(0i32);

  // This operation will trigger a task failure
  division(3, 0);

  println!("This point won't be reached!");

  // `_x` should get destroyed at this point
}

Let's check that panic! doesn't leak memory.

$ rustc panic.rs && valgrind ./panic
==4401== Memcheck, a memory error detector
==4401== Copyright (C) 2002-2013, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==4401== Using Valgrind-3.10.0.SVN and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==4401== Command: ./panic
==4401== 
thread '<main>' panicked at 'division by zero', panic.rs:5
==4401== 
==4401== HEAP SUMMARY:
==4401==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==4401==  total heap usage: 18 allocs, 18 frees, 1,648 bytes allocated
==4401== 
==4401== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==4401== 
==4401== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==4401== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)

HashMap

Where vectors store values by an integer index, HashMaps store values by key. HashMap keys can be booleans, integers, strings, or any other type that implements the Eq and Hash traits. More on this in the next section.

Like vectors, HashMaps are growable, but HashMaps can also shrink themselves when they have excess space. You can create a HashMap with a certain starting capacity using HashMap::with_capacity(uint), or use HashMap::new() to get a HashMap with a default initial capacity (recommended).

use std::collections::HashMap;

fn call(number: &str) -> &str {
  match number {
    "798-1364" => "We're sorry, the call cannot be completed as dialed. 
      Please hang up and try again.",
    "645-7689" => "Hello, this is Mr. Awesome's Pizza. My name is Fred.
      What can I get for you today?",
    _ => "Hi! Who is this again?"
  }
}

fn main() { 
  let mut contacts = HashMap::new();

  contacts.insert("Daniel", "798-1364");
  contacts.insert("Ashley", "645-7689");
  contacts.insert("Katie", "435-8291");
  contacts.insert("Robert", "956-1745");

  // Takes a reference and returns Option<&V>
  match contacts.get(&"Daniel") {
    Some(&number) => println!("Calling Daniel: {}", call(number)),
    _ => println!("Don't have Daniel's number."),
  }

  // `HashMap::insert()` returns `None`
  // if the inserted value is new, `Some(value)` otherwise
  contacts.insert("Daniel", "164-6743");

  match contacts.get(&"Ashley") {
    Some(&number) => println!("Calling Ashley: {}", call(number)),
    _ => println!("Don't have Ashley's number."),
  }

  contacts.remove(&"Ashley"); 

  // `HashMap::iter()` returns an iterator that yields 
  // (&'a key, &'a value) pairs in arbitrary order.
  for (contact, &number) in contacts.iter() {
    println!("Calling {}: {}", contact, call(number)); 
  }
}

For more information on how hashing and hash maps (sometimes called hash tables) work, have a look at Hash Table Wikipedia

Alternate/custom key types

Any type that implements the Eq and Hash traits can be a key in HashMap. This includes:

 • bool (though not very useful since there is only two possible keys)
 • int, uint, and all variations thereof
 • String and &str (protip: you can have a HashMap keyed by String and call .get() with an &str)

Note that f32 and f64 do not implement Hash, likely because floating-point precision errors would make using them as hashmap keys horribly error-prone.

All collection classes implement Eq and Hash if their contained type also respectively implements Eq and Hash. For example, Vec<T> will implement Hash if T implements Hash.

You can easily implement Eq and Hash for a custom type with just one line: #[derive(PartialEq, Eq, Hash)]

The compiler will do the rest. If you want more control over the details, you can implement Eq and/or Hash yourself. This guide will not cover the specifics of implementing Hash.

To play around with using a struct in HashMap, let's try making a very simple user logon system:

use std::collections::HashMap;

// Eq requires that you derive PartialEq on the type.
#[derive(PartialEq, Eq, Hash)]
struct Account<'a>{
  username: &'a str,
  password: &'a str,
}

struct AccountInfo<'a>{
  name: &'a str,
  email: &'a str,
}

type Accounts<'a> = HashMap<Account<'a>, AccountInfo<'a>>;

fn try_logon<'a>(accounts: &Accounts<'a>,
    username: &'a str, password: &'a str){
  println!("Username: {}", username);
  println!("Password: {}", password);
  println!("Attempting logon...");

  let logon = Account {
    username,
    password,
  };

  match accounts.get(&logon) {
    Some(account_info) => {
      println!("Successful logon!");
      println!("Name: {}", account_info.name);
      println!("Email: {}", account_info.email);
    },
    _ => println!("Login failed!"),
  }
}

fn main(){
  let mut accounts: Accounts = HashMap::new();

  let account = Account {
    username: "j.everyman",
    password: "password123",
  };

  let account_info = AccountInfo {
    name: "John Everyman",
    email: "j.everyman@email.com",
  };

  accounts.insert(account, account_info);

  try_logon(&accounts, "j.everyman", "psasword123");

  try_logon(&accounts, "j.everyman", "password123");
}

HashSet

Consider a HashSet as a HashMap where we just care about the keys ( HashSet<T> is, in actuality, just a wrapper around HashMap<T, ()>).

"What's the point of that?" you ask. "I could just store the keys in a Vec."

A HashSet's unique feature is that it is guaranteed to not have duplicate elements. That's the contract that any set collection fulfills. HashSet is just one implementation. (see also: BTreeSet)

If you insert a value that is already present in the HashSet, (i.e. the new value is equal to the existing and they both have the same hash), then the new value will replace the old.

This is great for when you never want more than one of something, or when you want to know if you've already got something.

But sets can do more than that.

Sets have 4 primary operations (all of the following calls return an iterator):

union: get all the unique elements in both sets.

difference: get all the elements that are in the first set but not the second.

intersection: get all the elements that are only in both sets.

symmetric_difference: get all the elements that are in one set or the other, but not both.

Try all of these in the following example:

use std::collections::HashSet;

fn main() {
  let mut a: HashSet<i32> = vec![1i32, 2, 3].into_iter().collect();
  let mut b: HashSet<i32> = vec![2i32, 3, 4].into_iter().collect();

  assert!(a.insert(4));
  assert!(a.contains(&4));

  // `HashSet::insert()` returns false if
  // there was a value already present.
  assert!(b.insert(4), "Value 4 is already in set B!");
  // FIXME ^ Comment out this line

  b.insert(5);

  // If a collection's element type implements `Debug`,
  // then the collection implements `Debug`.
  // It usually prints its elements in the format `[elem1, elem2, ...]`
  println!("A: {:?}", a);
  println!("B: {:?}", b);

  // Print [1, 2, 3, 4, 5] in arbitrary order
  println!("Union: {:?}", a.union(&b).collect::<Vec<&i32>>());

  // This should print [1]
  println!("Difference: {:?}", a.difference(&b).collect::<Vec<&i32>>());

  // Print [2, 3, 4] in arbitrary order.
  println!("Intersection: {:?}", a.intersection(&b).collect::<Vec<&i32>>());

  // Print [1, 5]
  println!("Symmetric Difference: {:?}",
       a.symmetric_difference(&b).collect::<Vec<&i32>>());
}

(Examples are adapted from the documentation.)


Rc

When multiple ownership is needed, Rc(Reference Counting) can be used. Rc keeps track of the number of the references which means the number of owners of the value wrapped inside an Rc.

Reference count of an Rc increases by 1 whenever an Rc is cloned, and decreases by 1 whenever one cloned Rc is dropped out of the scope. When an Rc's reference count becomes zero, which means there are no owners remained, both the Rc and the value are all dropped.

Cloning an Rc never performs a deep copy. Cloning creates just another pointer to the wrapped value, and increments the count.

use std::rc::Rc;

fn main() {
  let rc_examples = "Rc examples".to_string();
  {
    println!("--- rc_a is created ---");
    
    let rc_a: Rc<String> = Rc::new(rc_examples);
    println!("Reference Count of rc_a: {}", Rc::strong_count(&rc_a));
    
    {
      println!("--- rc_a is cloned to rc_b ---");
      
      let rc_b: Rc<String> = Rc::clone(&rc_a);
      println!("Reference Count of rc_b: {}", Rc::strong_count(&rc_b));
      println!("Reference Count of rc_a: {}", Rc::strong_count(&rc_a));
      
      // Two `Rc`s are equal if their inner values are equal
      println!("rc_a and rc_b are equal: {}", rc_a.eq(&rc_b));
      
      // We can use methods of a value directly
      println!("Length of the value inside rc_a: {}", rc_a.len());
      println!("Value of rc_b: {}", rc_b);
      
      println!("--- rc_b is dropped out of scope ---");
    }
    
    println!("Reference Count of rc_a: {}", Rc::strong_count(&rc_a));
    
    println!("--- rc_a is dropped out of scope ---");
  }
  
  // Error! `rc_examples` already moved into `rc_a`
  // And when `rc_a` is dropped, `rc_examples` is dropped together
  // println!("rc_examples: {}", rc_examples);
  // TODO ^ Try uncommenting this line
}

Arc

When shared ownership between threads is needed, Arc(Atomic Reference Counted) can be used. This struct, via the Clone implementation can create a reference pointer for the location of a value in the memory heap while increasing the reference counter. As it shares ownership between threads, when the last reference pointer to a value is out of scope, the variable is dropped.


fn main() {
use std::sync::Arc;
use std::thread;

// This variable declaration is where its value is specified.
let apple = Arc::new("the same apple");

for _ in 0..10 {
  // Here there is no value specification as it is a pointer to a reference
  // in the memory heap.
  let apple = Arc::clone(&apple);

  thread::spawn(move || {
    // As Arc was used, threads can be spawned using the value allocated
    // in the Arc variable pointer's location.
    println!("{:?}", apple);
  });
}
}

Original article source at https://doc.rust-lang.org

#rust #programming #developer 

Ambert Lency

Ambert Lency

1660718100

NFT analýza a sledování portfolia v obchodování s kryptoměnami

NFT analytické nástroje jsou nejlepším přítelem NFT nadšenců. Tyto nástroje, které se používají denně, vám umožňují využít nákupy NFT založené na datech a další rozhodování.

Neexistuje žádný univerzální standard pro stanovení hodnoty nezaměnitelného tokenu (NFT). Povědomí o značce, obhajoba projektů a marketing přispívají k úspěchu zahájení projektu NFT. Nejdůležitějším faktorem je však vzácnost.

Vzácnost NFT přidává významnou hodnotu, a proto zvyšuje poptávku. Vzácnost NFT může zvýšit cenu na závratné hodnoty nebo umožnit komunitě vlastnit několik duplikátů. Nabídka NFT není diktována rostoucí poptávkou; spíše tvůrci NFT mají plnou pravomoc při určování množství a základní ceny konkrétního NFT.

Výpočet vzácnosti NFT

Omezená dostupnost NFT z dané kolekce dělá sbírání ještě více vzrušující. Je však mylná představa, že jediným určujícím faktorem pro vzácnost je množství. NFT zahrnuje několik charakteristik sdílených napříč sbírkou. 

Slavná kolekce Bored Ape Yacht Club například obsahuje více než 10 000 položek s různými atributy NFT a odpovídající dostupností. Tyto elegantní lidoopy mají různé vlastnosti, jako jsou pokrývky hlavy, brýle, výrazy obličeje a značkové oblečení. Bored Unshaven Pizza Mouth se v poměrně rozsáhlé sbírce objevuje pouze 26krát, takže jeho vzácnost je 0,26 %.

Čím vzácnější je NFT, tím vyšší je jeho tržní hodnota. Ceny jsou tlačeny vysoko a poptávka se stává konkurenceschopnější. Naštěstí lze získat mnoho NFT. Nemají stejnou hodnotu jako jejich velmi žádané protějšky ze stejné kolekce, ale jsou skvělým doplňkem vašeho portfolia za nižší cenu.

Kontrola vzácnosti NFT

Pokud uvažujete o investování do kolekce NFT, zvažte analýzu vzácnosti a cen každého dostupného NFT. Kontrola vzácnosti ručním hodnocením vlastností NFT je téměř nemožná, ale nezlobte se. Analytické nástroje jsou dostupné a vybavené funkcemi, které vám pomohou odhadnout tržní hodnotu, dostupnost a ceny.

Pokud se ptáte sami sebe: „Jak najdu nejlepší NFT projekty?“, jste ve správném článku. Ukážu vám nejlepší nástroje NFT, které by měl sběratel/flipper NFT používat, aby mohl lépe zkoumat a zlepšovat svá investiční rozhodnutí.

10 nejlepších analýz a sledování portfolia NFT

Pochopení toho, jak trh funguje každý den, je zásadní pro proces rozhodování sběratele NFT. Analytické nástroje NFT vás informují o aukcích, spouštění projektů a statistikách trhu. Zde je našich 15 výběrů nejlepších analytických nástrojů NFT na trhu.

1. Dapp Radar

 • Zde najdete Top NFT kolekce, Top NFT Sales a Top NFT Marketplaces.
 • Ačkoli to není stránka, která nabízí mnoho dat jako ostatní, rozhraní a způsob, jakým je prezentují, staví Dapp Radar na první místo v seznamu.


Funkce: 

 • Sledování portfolia
 • Statistiky trhu a prodeje v reálném čase

Navštivte: https://dappradar.com/nft


2. NFTGo

Získejte přehled o prodeji NFT a aktivitě na trhu pouhými několika kliknutími na NFTGo. Tento analytický nástroj září v objevování a sledování slibných projektů NFT, nadcházejících verzí a vlivu velryb na trh. 

Konkurence v komunitě NFT je silná, ale NFTGo může posílit vaše portfolio tím, že vám ukáže ideální sbírky, do kterých můžete investovat. Někdy jsou ty nejlepší projekty ty nejvzácnější a zároveň je těžké je najít. NFTGO provozuje jedinečný model vzácnosti, který uživatelům pomáhá při hodnocení skóre vzácnosti a ziskovosti konkrétního NFT.

Funkce:

 • Údaje v reálném čase o výpisech projektů NFT, minimální ceně a objemu
 • Hodnocení kolekce NFT
 • NFT objev rarity a hodnocení
 • Sledování velryb
 • Sledování transakcí z více než 15 tržišť

Navštivte: https://nftgo.io/


3. Analýza Dune

Dune je skvělý analytický nástroj, který vám poskytuje data z pohodlí řídicího panelu. Přizpůsobte si řídicí panel pomocí dat z blockchainů, které používáte, a transformujte data do krásných grafů. 

Dune je oblíbeným davem, protože její funkce není uzamčena za paywall. Je to bezplatný nástroj, který může kdokoli využít při sledování minimálních cen, dostupnosti a podobně. V Dune je k dispozici bezpočet řídicích panelů, které může kdokoli použít, ale pokud nemáte zájem o nastavení vlastního řídicího panelu, můžete jednoduše procházet širokou sbírkou. Je pravděpodobné, že projekt NFT, do kterého investujete, již má uživatelskou základnu na Dune.

Funkce: 

 • Analýza a podpora pro více blockchainových platforem (Ethereum, Polygon Gnosis Chain atd.)
 • Analýza klíčových metrik pro decentralizované finance (DeFi), NFT atd.
 • Inteligentní podpora smluvních dat
 • Okamžitá vizualizace dat

Navštivte: https://dune.com/home


4. Ninjalerts

Ninjalerts se ukazuje slibně jako změna hry ve sbírání a obchodování NFT. Tento šikovný nástroj zasílá uživatelům v reálném čase upozornění na nejnovější poklesy NFT, ražby a probíhající aukce. Získejte nejnovější aktivitu nebo investice klíčových hráčů nebo zůstaňte o pár kroků napřed tím, že vsadíte svůj nárok na vysoce očekávaný sběratelský předmět.

Ninjalerts také sleduje zůstatek tokenů a aktivitu peněženky. Kdykoli je transakce dokončena, uživatelé jsou upozorněni na nedávné změny v jejich peněženkách. Oznámení se odesílají prostřednictvím telefonu nebo webového prohlížeče, protože aplikace je k dispozici ke stažení pro iOS, Chrome a Android. Jako aplikace pro chytré telefony je Ninjalerts ideální pro nadšence NFT, kteří jsou příliš zaneprázdněni na to, aby nechali své počítače nebo notebooky v pohotovostním režimu.

Abyste si mohli užívat doživotní přístup ke svým funkcím, nabízí Ninjalerts jednorázovou licenci k prodeji jako NFT. Zájemci o koupi mohou přejít na oficiální účet Ninjalerts OpenSea a získat licenci.

Funkce: 

 • Obchodní upozornění NFT v reálném čase
 • Sledování aktivity peněženky
 • Náhledy projektů NFT

Navštivte: https://www.ninjalerts.com/


5. Icy Tools

Icy Tools se může pochlubit robustní platformou pro zjišťování a analýzu dat o nejžhavějších NFT na trhu. Má jedno z nejrychlejších rozhraní pro analýzu dat, které v reálném čase hlásí změny minimální ceny, prodejů a údajů o objemu. 

Icy Tools je doporučená alternativa pro sběratele a obchodníky, kteří prostě nemají rozpočet na to, aby si mohli dovolit Nansena. Icy Tools také nabízí levnější týdenní vstupenky; pokud se platforma prokáže jako přínosná pro vaše investice do NFT, můžete si také zakoupit ICY Founders Club NFT pro doživotní přístup.

Icy Tools se snadno orientují jak pro začátečníky, tak pro veterány v ražbě NFT. Trendy kolekce NFT jsou seřazeny vzestupně, což vám dává přehled o významných číslech, jako je minimální cena a objem. Chcete-li si prohlédnout historické záznamy, můžete přepínat pořadí podle hodiny, dne nebo měsíce. 

Možná hledáte nejlepší smlouvu, do které byste mohli investovat a diverzifikovat své portfolio. Icy Tools si vedou dobře v tom, že vám poskytují přehled o výkonu projektů v jejich databázi. Platforma také hlásí podrobnou historii transakcí vaší peněženky. Jednoduše připojte svou peněženku a můžete vyrazit.

Funkce: 

 • Analýza prodeje v reálném čase
 • Historie transakcí peněženky
 • Odstřelování rarity NFT
 • Vizuální transformace dat
 • Upozornění na upozornění

Navštivte: https://icy.tools/


6. Compass

Compass je skvělý nástroj pro přeměnu nadšenců NFT v odborníky na NFT s moudřejšími rozhodnutími a ziskovými investicemi. NFT jsou nad rámec jedinečných digitálních sběratelských předmětů, což se rovná vzácným cennostem, které mohou vybudovat vaše investiční portfolio. Proto je důležité investovat do úspěšného zahájení projektů a předvídat příchod hodnotnějších kolekcí.

Compass umožňuje uživatelům sledovat svá portfolia a co je nejdůležitější, získat živý přístup k peněženkám a raženým tokenům. Buďte svědky toho, jak nejlepší investoři NFT plánují svůj další krok podle fluktuací trhu v reálném čase. Tímto způsobem získáte některé cenné techniky při investování do nejideálnějšího projektu.

Funkce:

 • Objevování sbírek a časný přístup k nadcházející kolekci NFT
 • Vzácné odstřelování NFT
 • Sledování portfolia
 • Přehledné zprávy o prodeji a obchodování
 • Oznámení v reálném čase

Navštivte: https://compass.art/


7. CryptoSlam

CryptoSlam je zavedený datový agregátor pro všechny věci NFT. CryptoSlam, uznávaný obchodním magnátem Markem Cubanem, poskytuje sběratelům a obchodníkům NFT transparentní informace o aktivitě na trhu. 

Pokud hledáte efektivitu při porovnávání kolekcí NFT, CryptoSlam je nástroj pro vás. Databáze jejich projektů je pravidelně aktualizována, takže se můžete jednoduše obrátit na CryptoSlam a sledovat a porovnávat minimální ceny. Vzhledem k tomu, že trh se neustále vyvíjí, tento nástroj vám také umožňuje sledovat změny v prodejích a cenách do 24 hodin, za 7 dní, za měsíc a od počátku času. 

Pokud byste raději sledovali nadcházející vydání NFT, CryptoSlam vás také pokryje. Seznam sbírek, které v blízké budoucnosti vypadnou, je k dispozici k nahlédnutí. Zainteresovaní sběratelé si mohou nastavit své časovače předem, protože každá očekávaná kolekce je podrobně popsána s příslušným datem a časem vydání.

Funkce: 

 • Denní statistiky blockchainů podle prodejů NFT
 • Hodnocení sbírek NFT
 • Žebříček prodejů NFT

Navštivte: https://cryptoslam.io/


8. Nástroje NFSea

 • Minimální ceny v reálném čase

NFSea je silným kandidátem na všestranný nástroj pro sledování, analýzu a odstřelování NFT. Vyznačuje se silnou sadou funkcí, které pomáhají nadšencům NFT podporovat ziskové projekty, bedlivě sledovat poklesy cen a připojit se k nadšení pro nadcházející kolekce NFT.

Obchodování a ražba NFT není dětská hra; Chcete-li překonat drahé ceny plynu a další poplatky, musíte věnovat velkou pozornost změnám v objemu prodeje, dodávce a minimální ceně. NFSea vám umožňuje zůstat před hrou a získat ziskové výhry. Posouzení hodnoty a vzácnosti NFT je také možné pomocí klasifikace vzácnosti; čím vzácnější je sběratelský předmět, tím vyšší je jeho cena.

Funkce:

 • Seznam sledovaných NFT
 • Náhledy kolekce NFT
 • Žebříček rarity NFT
 • Vlastní upozornění na upozornění

Navštivte: https://nfsea.tools/


9. NFT OnChained

Umělá inteligence prosvítá díky NFT OnChained. Tento revoluční analytický nástroj využívá umělou inteligenci k analýze, kontrole a vykazování statistických údajů na trhu NFT. Zatímco jiné nástroje hlásí žebříčky nejvýkonnějších kolekcí, NFT OnChained se zaměřuje na sledování trhu za nejlepší nabídky. Řadí podhodnocené NFT z různých sbírek, z nichž všechny čekají na vlastnictví.

Pro začátečníky je tato jedinečná funkce NFT OnChained užitečná při snižování nákladů bez obětování vzácnosti NFT. Platforma podporuje hodnocení rarity a skóre NFT, aby pomohla sběratelům a obchodníkům činit moudrá rozhodnutí před nákupem.  

Kromě toho můžete své volby dále zvážit vyhodnocením klíčových metrik výkonu. Jak dobře tržiště sbírku přijalo? Probíhá diskuse o této kolekci na sociálních kanálech? Kolik sběratelů draží tuto kolekci? Tyto otázky vám mohou pomoci dospět k solidnímu a dobře informovanému závěru. 

Funkce:

 • Analýza trhu NFT založená na umělé inteligenci
 • Řízení portfolia
 • Hodnocení rarity NFT a bodování
 • Podceněný seznam NFT pro výhodné smlouvy
 • Analýza klíčových metrik pro hodnotu kolekce NFT a expozici značky

Navštivte: https://nft.onchained.com/


10. BitDegree

BitDegree je první vzdělávací platforma na světě hostovaná na technologii blockchain. S BitDegree se studenti mohou zapsat do online kurzů a žádat o stipendia založená na blockchainu. To znamená, že pobídky jsou ve formě kryptoměny.

BitDegree dnes také obohacuje životy sběratelů a obchodníků NFT svým komplexním nástrojem pro analýzu a sledování. BitDegree se může pochlubit adresářem 352 kolekcí NFT ze 3 různých protokolů. Uživatelé mohou zaručit, že existuje alespoň jeden úspěšný projekt, o který se mohou zajímat. 

Jak již bylo řečeno, k dispozici je také analýza klíčových metrik, která vám pomůže prověřit úspěšnost projektu. Moudrý sběratel NFT nehledí pouze na estetickou kvalitu NFT; je třeba vzít v úvahu další faktory, jako je frekvence ražby, prodej a procento tokenů ražených pro NFT.

Funkce:

 • Analýza špičkových kolekcí NFT
 • Sledování více než 350 sbírek NFT
 • Analýza klíčových metrik pro hodnocení tržní hodnoty a ziskovosti NFT
 • Sledování portfolia

Navštivte: https://www.bitdegree.org/crypto-tracker/nft-collections

Jako nadšenec NFT rozšiřování portfolia zvyšuje čisté jmění vaší peněženky a posiluje vaši reputaci v odvětví NFT. Držte krok s rychlým vývojem a nikdy nezmeškejte příležitost objevit nebo investovat do vzácných, populárních a nejnovějších poklesů NFT pomocí analytických nástrojů NFT.

Přečtěte si více: Co je DappRadar | Jak používat DappRadar | Světový obchod Dapp Store

Doufám, že vám tento příspěvek pomůže. Nezapomeňte zanechat like, komentář a sdílet to s ostatními. Děkuji!