3 điều mọi nhà đầu tư nên biết về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

3 điều mọi nhà đầu tư nên biết về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin thoạt nhìn trông có vẻ dễ dàng nhưng các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận lớn từ giao dịch đòn bẩy cao có thể

Tìm hiều về tỷ lệ tài trợ Có khá nhiều chi phí ẩn khi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Cơ bản nhất là tỷ lệ tài trợ được tính cho tất cả các hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Những công cụ này còn được gọi là hoán đổi vĩnh viễn và khoản phí như vậy được áp dụng tại mỗi sàn giao dịch.

Tỷ lệ tài trợ có thể không phù hợp với các trader đòn bẩy ngắn hạn vì được tính phí sau mỗi 8 giờ và hiếm khi vượt quá 0,2%.

Đối với một nhà đầu tư dài hạn, con số này chiếm gần 20% mỗi tháng, gây thâm hụt đáng kể lợi nhuận dự kiến. Phí thay đổi khi nhu cầu đòn bẩy chuyển từ người mua long sang người bán short.

bitcoin

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Bitcoin exchange development company | Bitcoin exchange platform | Bitcoin exchange |

Infinite Block Tech offers reliable solutions for cryptocurrency exchange development with unique features and enhanced security integrations. Our platform is highly scalable and customizable according to user preferences.

Public Fascination with Bitcoin Price is Slowing the Adoption of Bitcoin

Few people ask me about the social, political, and economic impact of cryptographically-secure, time-stamped distributed ledgers. Most people ask “should I buy bitcoin?” They seem interested in whether they can make money from its price going up.

Embrace your business revenue with local bitcoin clone

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.