Nhận lương bằng tiền mã hóa, nhân viên bị công ty đòi lại vì giá tăng gấp 7 lần

Nhận lương bằng tiền mã hóa, nhân viên bị công ty đòi lại vì giá tăng gấp 7 lần

Một trong những rào cản khiến tiền mã hóa khó trở thành phương tiện thanh toán là sự biến động giá trị quá lớn. Câu chuyện của một độc giả trên Market Watch là một ví dụ, khi anh được hứa hẹn trả lương bằng tiền mã hóa, nhưng sau đó lại bị lãnh đạo công ty …

Một trong những rào cản khiến tiền mã hóa khó trở thành phương tiện thanh toán là sự biến động giá trị quá lớn. Câu chuyện của một độc giả trên Market Watch là một ví dụ, khi anh được hứa hẹn trả lương bằng tiền mã hóa, nhưng sau đó lại bị lãnh đạo công ty rút lại thỏa thuận.

Theo chia sẻ của người này (nhân vật giấu tên), anh được tuyển vào một công ty công nghệ vào đầu năm 2020 với vị trí phát triển kinh doanh. Trong hợp đồng ban đầu ký với CEO, phần thu nhập được quy định sẽ trả bằng tiền mã hóa, nhưng kèm điều khoản công ty có thể lựa chọn trả lương bằng USD.

Tuy nhiên, anh này cho rằng nếu đã chấp nhận rủi ro nhận lương bằng tiền mã hóa, anh sẽ không đồng ý nếu công ty đơn phương chuyển khoản thu nhập thành USD. Do đó, điều khoản này đã bị loại ra khỏi hợp đồng.

Từ tháng 8/2020, người này bắt đầu được nhận thu nhập bằng tiền mã hóa. Kể từ thời điểm đó đến tháng 4/2021, giá trị đồng tiền đã tăng đến 7 lần. Tuy nhiên, vào tháng 4 anh nhận được email từ công ty cho rằng vì làm việc không hiệu quả, anh sẽ phải hoàn trả lại khoản lương đã nhận bằng tiền mã hóa, và thu nhập theo giờ sẽ được công ty trả lại bằng USD.

bitcoin

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Savage Bitcoiners Volume 1: Interview with Psychedelic Bart

Name: Psychedelic Bart a.k.a. Psycho Bart

Local Bitcoin Clone launch a trending business in crypto platform

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.

Bitcoin exchange development company | Bitcoin exchange platform | Bitcoin exchange |

Infinite Block Tech offers reliable solutions for cryptocurrency exchange development with unique features and enhanced security integrations. Our platform is highly scalable and customizable according to user preferences.

Public Fascination with Bitcoin Price is Slowing the Adoption of Bitcoin

Few people ask me about the social, political, and economic impact of cryptographically-secure, time-stamped distributed ledgers. Most people ask “should I buy bitcoin?” They seem interested in whether they can make money from its price going up.

Embrace your business revenue with local bitcoin clone

Buy and Sell Bitcoins locally and without any centralized exchange, either for hard cash or other Altcoins with Local Bitcoins. With well-rounded features such as multiple coin support, wallet creation, escrow support to provide amiable service for both buyer and seller. Create your own Bitcoin Advertisement to sell your coins faster than ever.