07 Điều cần biết khi mới học Lập trình


	07 Điều cần biết khi mới học Lập trình

Xin chào, mình là Tuấn, mình 20 tuổi, mình đã học lập trình web từ năm 17 tuổi. Còn rất xa để trở thành một lập trình viên xuất sắc, nhưng mình chắc chắn đã học được một số điều mà một lập trình viên thông thường đã được học.


Hồi mới học lập trình mình đã không biết những điều này và đã lãng phí khá nhiều thời gian. Nên mình muốn chia sẻ cho những người mới học lập trình về những điều cần biết để có định hướng tốt hơn với nghề Lập trình viên.


---

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CNTT NIIT - ICT HÀ NỘI

Dạy học Lập trình chất lượng cao (Since 2002). Học làm Lập trình viên. Hành động ngay!

Đc: Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 02435574074 - 0914939543 - 0353655150

Email: [email protected]

Website: https://niithanoi.edu.vn

Fanpage: https://facebook.com/NIIT.ICT/

#niit #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh #khoahoclaptrinh

#hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp

web-development

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Hire Web Developer

Looking for an attractive & user-friendly web developer? HourlyDeveloper.io, a leading web, and mobile app development company, offers web developers for hire through flexible engagement models. You can **[Hire Web...

Why Web Development is Important for your Business

With the rapid development in technology, the old ways to do business have changed completely. A lot more advanced and developed ways are ...

Important Reasons to Hire a Professional Web Development Company

    You name the business and I will tell you how web development can help you promote your business. If it is a startup or you seeking some...

Hire Dedicated eCommerce Web Developers | Top eCommerce Web Designers

Build your eCommerce project by hiring our expert eCommerce Website developers. Our Dedicated Web Designers develop powerful & robust website in a short span of time.

How long does it take to develop/build an app?

This article covers A-Z about the mobile and web app development process and answers your question on how long does it take to develop/build an app.