Cách một cá voi "thiên tài" đã bán đỉnh mua đáy 3.000 BTC

Một chú cá voi đã bán đỉnh 3.000 BTC, để rồi mua đáy 3.521 BTC với mức giá thấp hơn rất nhiều. Trường hợp giao dịch điển hình nên học hỏi!