Gaming blockchains Volume in Q2 crosses $2.4 billion.

Blockchain gaming analytics #45 
 

Daily Blockchain, NFT, and Web3 gaming analytics by Game Infinity web3 gaming

With $1.1 billion in volume, the Ronin chain contributed 46.6% of the overall gaming volume in Q2. 

Harmony chain has the second highest gaming volume, with $910 million in vol. 

Despite having the second largest number of games (477), BSC had a vol of only $275 million.

 

#GameInfinity #NFT #Web3 #Web3gaming #NFTgames #PlayToEarn #P2E #BSC #ETH #TRX #Avax #Games #bsc 

Markus zusak

Markus zusak

1659335327

Create a IDO Launchpad Like BSCpad

Create an IDO Launchpad Like BSCpad and grow your business

Check: https://www.blockchainappfactory.com/ido-launchpad-like-bscpad

#ido #idotoken #idolaunchpad #buildidolaunchpad #idolaunchpadlikebscpad #bscpad #binance #bsc #idodevelopment #initialdexoffering #idolaunchpads #idotokendevelopment #idos #crypto #cryptocurrency #blockchain

Create a IDO Launchpad Like BSCpad

Hướng dẫn nhanh cách thêm BSC vào Metamask

Ví Metamask là loại ví tiền điện tử tích hợp vào trình duyệt để giao dịch cực nhanh chóng. Vì lẽ đó mà nó có số lượng người dùng cực kỳ lớn. Tuy nhiên đây lại là ví chuyên dụng dành cho blockchain Ethereum và chỉ có thể lưu trữ token chuẩn ERC-20. Tuy nhiên từ khi Binance cho ra mắt blockchain Binance Smart Chain (BSC) thì mọi vấn đề đã được giải quyết. Vì BSC vừa có thể tương thích với Binance chain vừa có thể tương thích vởi Ethereum blockchain cho nên bạn có thể thêm BSC vào ví Metamask và lưu trữ coin tương thích với blockchain này.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm BSC vào Metamask theo 2 cách đơn giản và dễ thực hiện dù là người mới. Tuy nhiên trước khi thêm bạn cần đảm bảo mình có ví Metamask trước.

Cách thêm BSC vào Metamask

Có 2 cách để thêm BSC vào Metamask theo hướng thủ công và tự động. Cách thủ công không có nghĩa là khó hơn nhưng bạn cần có các thông số của mạng BSC mình sẽ cung cấp trong quá trình hướng dẫn. Bạn có thể làm qua cho biết vì nó cũng rất dễ. Thứ 2 là cách tự động cũng khá đơn giản nhưng bạn nên xem 2 cách để cách này không thành công thì làm cách khác.

Cách thêm BSC vào Metamask thủ công

Ví Metamask có mặc định mạng của nó là Ethereum mainet

Đầu tiên bạn vào ví Metamask và mặc định của nó là Ethereum mainet rồi bây giờ bạn chuyển qua Binance smart chain theo các bước sau:

– Nhấp vào biểu tượng hình tròn góc trên cùng bên phải (biểu tượng tài khoản của bạn) rồi chọn mục “Setting”.

Nhấp vào biểu tượng hình tròn góc trên cùng bên phải

– Trong cửa sổ này bạn chọn tab “Networks” cột ngoài cùng bên trái. Tiếp theo bạn chấp vào nút “Add network” bên phải màu xanh.

Chọn tab "Networks" cột ngoài cùng bên trái và chọn Add network

– Tiếp đến bạn điền các thông tin sau vào các ô tương ứng:

 1. Network Name: Binance Smart Chain
 2. New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
 3. ChainID: 56
 4. Currency Symbol (optional): BNB
 5. Block Explorer URL (optional): https://bscscan.com
Cách thêm BSC vào Metamask thủ công

*Lưu ý: Trường hợp bạn thêm BSC testnet Metamask thì bạn điền thông tin là:

 1. Network Name: Binance Smart Chain Testnet
 2. New RPC URL: https://data-seed-prebsc-1-s1.binance.org:8545/
 3. Chain ID: 97
 4. Currency Symbol (optional): BNB
 5. Block Explorer URL (optional): https://testnet.bscscan.com

Khi mà kết nối với BNB testnet các bạn có thể nhận thêm 1 BNB để hỗ trợ mình test dự án trên chuỗi khối. Để nhận 1 BNB thì sau khi kết nối BSC testnet với ví Metamask xong. Bạn vào đường link này https://testnet.binance.org/faucet-smart . Tiếp, bạn sao chép địa chỉ ví BNB của bạn và dán vào ô trong “Input your BSC Address”. Rồi click vào “Give me BNB” là xong.

Bây giờ sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin thì các bạn click “Save”. Vậy là ví metamask sẽ tự động chuyển mạng của bạn qua Binance smart chain như hình dưới.

Ví metamask sẽ tự động chuyển mạng của bạn qua Binance smart chain

Cách thêm BSC vào Metamask tự động

Đọc thêm: https://tienaogiatot.com/them-bsc-vao-metamask/

#tienaogiatot #bsc #metamask

Markus zusak

Markus zusak

1655618102

Create your IDO Launchpad on Binance Smart Chain

The BSC IDO Launchpad is a specific platform for BSC-related applications. It makes it simple to support these projects that are on the verge of becoming successful.

Check: https://bit.ly/3HyCLrl

#ido #idolaunchpad #bscidolaunchpad #initialdexoffering #binance #bsc #binancesmartchain #fundraising #blockchain #crypto #cryptocurrency #cryptocurrencies

Create your IDO Launchpad on Binance Smart Chain
Markus zusak

Markus zusak

1654669607

Create your BEP20 Token with us

Binance Smart Chain established the BEP20 Token, which you can use to create your own token. It's all the rage in the crypto world, especially on the Defi platform.

Check: https://bit.ly/3MoI9y0

#binance #bsc #binancesmartchain #bep20 #bep20token #bep20tokendevelopment #defi #blockchain #crypto #cryptocurrency #cryptocurrencies

Create your BEP20 Token with us
Markus zusak

Markus zusak

1653978588

BSC IDO Launchpad Development Company

The BSC IDO Launchpad is a tool for those who want to start a fundraising campaign. The Binance Smart Chain network was used to create this platform.

Check: https://bit.ly/3LZCsX1

#bsc #bsclaunchpad #bscidolaunchpad #binance #binancelaunchpad #binancesmartchain #blockchain #crypto #cryptocurrency #cryptocurrencies 

BSC IDO Launchpad Development Company
Markus zusak

Markus zusak

1653719406

Bep20 Token Development Company

The generation of BEP20 tokens aids the development of a cryptocurrency project with fungibility at its core. The Binance smart chain network is used to do this.

Check: https://bit.ly/3wWXM9Z

#binance #bsc #binancesmartchain #bep20token #bep20tokendevelopment #blockchains #blockchain #crypto #cryptocurrency #cryptocurrencies #ethereum #polygon

Bep20 Token Development Company
Markus zusak

Markus zusak

1653633256

Multi-Chain IDO Launchpad Development

Multi-chain IDO Launchpad is a digital world listing platform that allows people to launch cryptocurrency projects on a number of different blockchain networks.

Check: https://bit.ly/3Gp0XM8

#ido #idolaunchpad #idolaunchpaddevelopment #multichain #multichainidolaunchpad #blockchains #blockchain #crypto #cryptocurrency #cryptocurrencies #bsc #binance #ethereum #polygon

Multi-Chain IDO Launchpad Development
Markus zusak

Markus zusak

1653460363

Binance Smart Chain Development

The BSC network is one of the best platforms for constructing decentralized applications. As a result, you'll be able to take use of Binance's excellent Smart Chain development services.

Check: https://bit.ly/3lMjDM8

#bsc #binance #binancesmartchain #bscdevelopment #blockchain #crypto #cryptocurrency #cryptocurrencies #ethereum #polygon

Binance Smart Chain Development
Markus zusak

Markus zusak

1652942060

BEP20 Token Development Company | Create your BEP20 Token

BEP20 Token Company is here to help you create a fully functional BEP20 Token.

Check: https://bit.ly/38DLPhl

#binance #bsc #binancesmartchain #bep20 #bep20token #bep20tokendevelopment #blockchain #crypto #cryptocurrency #cryptocurrencies

BEP20 Token Development Company | Create your BEP20 Token
Castore DeRose

Castore DeRose

1652688166

How to Connect Trust Wallet to Binance Smart Chain (BSC)

The Binance Smart Chain (BSC) network has experienced significant growth since its inception in April 2020 and is now the largest blockchain in crypto. Connecting to the most widely used network is very easy. With just a few steps, one can interact with BSC using Trust Wallet.

Trust Wallet is very straightforward and only for mobile, users must connect to BSC via Trust wallet without using a desktop browser.

In this post, you'll learn How to Connect Trust Wallet to Binance Smart Chain (BSC), How to Use Trust Wallet for Binance Smart Chain (BSC)

1. What is Trust Wallet? 

Trust Wallet is a mobile crypto application and wallet that gives free access without registration. It is a decentralized wallet where only users have control of their funds. The Trust wallet does not store users’ personal information.  The product was created to make cryptocurrencies easily accessible globally.  

The Trust wallet offers easy access to Decentralized Exchanges (DEX) like PancakeSwap, ApeSwap, UniSwap, and others. As stated earlier, users do not need to register to gain access. All that is needed is to download the application on iOS, Android, and Google Play. The following guide utilizes images from the official Binance Chain Docs guide "Using Trust Wallet for Binance Smart Chain."

Most importantly, the application supports major blockchains in the Decentralized Finance (DeFi) market. Aside from BSC, Trust Wallet supports Ethereum network, Polygon, Callisto, and many others. In addition, the application currently supports over 160K crypto assets across supported blockchains. 

What is Binance Smart Chain (BSC)?

If you’re still on the edge about the Binance Smart Chain blockchain or want to make a more informed decision, here’s a little overview. Binance Smart Chain is a parallel blockchain platform for the Binance Chain network. Both blockchains are owned by the Binance cryptocurrency exchange.

The Binance Smart Chain blockchain doesn’t replace the Binance Chain blockchain. Instead, it was made to fix some programmability limitations with the latter. Both support cryptocurrency. But the main difference is that the BSC blockchain is equipped with support for Ethereum Virtual Machine (EVM) as well as smart contracts.

This has two major effects. First, BSC has support for NFTs. Second, it can also support Ethereum applications and projects to run natively on the Binance Smart Chain. Although both chains work independently of each other, both chains are still linked through a Binance bridge.

Binance Smart Chain uses a Proof of Staked Authority (PoSA) algorithm instead of the Proof-of-Work algorithm that makes gas on Ethereum so volatile. PoSA is a modified version of Proof-of-Stake which requires users to stake their identity and reputation instead of tokens.

Using BSC for NFTs has various benefits, like:

 • Low gas fees
 • Greater transaction speed
 • High Reliability

Read more:

2. Install Trust Wallet

Go to https://trustwallet.com to install the most recent version of Trust Wallet.

Trust Wallet can be downloded from the Apple Appstore or from the Google PlayStore.

Launch the app in order to create a new wallet and accept the terms of use.

Backup the recovery phrase and keep it secure at all times.

Complete the initial setup and you're wallet is ready for use.

3. Getting the Smart Chain Address

Tap on the toggle at the upper right and then search for "Smart Chain".

Get the Smart Chain address by tapping on Copy, or Receive to display the QR code.

4. Receive BNB and BEP20 tokens

Your Smart Chain address is able to receive BNB or BEP20 tokens.

Withdraw Binance Coin (BNB) from Binance.

☞ SIGN UP ON BINANCE


 

BEP20 tokens are also supported by Trust Wallet.

5. Sending BNB to a Smart Chain address

Tap on Send to initiate the transfer, then fill in Recepient address and Amount.

Confirm the transaction by tapping on Send. Transaction will be done in seconds.

6. Access Binance Smart Chain DApps

Switching to Smart Chain Network to access DApps.

Type the URL on the built in browser in order to access a DApp.

Tap on the ETH logon on the upper right corner to see Network options. Choose Smart Chain.

 

Trust Wallet is fully compatible with Binance Smart Chain DApps.

More DApps will be added on the built-in browser for convenience.

Connecting your BSC tokens and DApps to Trust Wallet is very easy. The application also supports numerous blockchains and tokens, making it one of the most widely used wallets worldwide. 

Top exchanges for token-coin trading. Follow instructions and make unlimited money

BinanceFTXPoloniexBitfinexHuobiMXCByBitGate.ioCoinbase

I hope this post will help you. Don't forget to leave a like, comment and sharing it with others. Thank you!

#blockchain #bsc #cryptocurrency 

How to Connect Trust Wallet to Binance Smart Chain (BSC)
Castore DeRose

Castore DeRose

1652684133

Connect MetaMask to Binance Smart Chain (BSC) | Use MetaMask For BSC

In recent years, Binance Smart Chain (BSC) has amassed a loyal audience due to the fact that it is a commendable alternative to the Ethereum blockchain. Blockchain enthusiasts are always looking for an Ethereum alternative because the way it is modeled has led to steep rises in the gas price—a fee, or pricing value, required to successfully carry out a transaction or execute a smart contract on the Ethereum blockchain.  

The volatile nature of gas might be pulling people away from Ethereum but it is still one of the most popular blockchains, especially with regard to non-fungible tokens (NFTs). Apart from NFTs, Ethereum hosts a myriad of solutions that make the blockchain network unmatched. One such solution is MetaMask, a popular crypto wallet. However, owing to the software wallet’s configuration allows it to only interact with the Ethereum blockchain. 

Luckily, there’s a way around it and MetaMask can be used with BSC. The combination of MetaMask and BSC opens up a whole lot of features to the users. To take advantage of these features, we will explain the process of connecting MetaMask to Binance Smart Chain. So, without any delay, let’s learn how to Connect MetaMask to Binance Smart Chain (BSC) for seamless transactions in BNB.

1. What is Binance Smart Chain (BSC)?

If you’re still on the edge about the Binance Smart Chain blockchain or want to make a more informed decision, here’s a little overview. Binance Smart Chain is a parallel blockchain platform for the Binance Chain network. Both blockchains are owned by the Binance cryptocurrency exchange.

The Binance Smart Chain blockchain doesn’t replace the Binance Chain blockchain. Instead, it was made to fix some programmability limitations with the latter. Both support cryptocurrency. But the main difference is that the BSC blockchain is equipped with support for Ethereum Virtual Machine (EVM) as well as smart contracts.

This has two major effects. First, BSC has support for NFTs. Second, it can also support Ethereum applications and projects to run natively on the Binance Smart Chain. Although both chains work independently of each other, both chains are still linked through a Binance bridge.

Binance Smart Chain uses a Proof of Staked Authority (PoSA) algorithm instead of the Proof-of-Work algorithm that makes gas on Ethereum so volatile. PoSA is a modified version of Proof-of-Stake which requires users to stake their identity and reputation instead of tokens.

Using BSC for NFTs has various benefits, like:

 • Low gas fees
 • Greater transaction speed
 • High Reliability

BSC Tokens

BSC runs on the native cryptocurrency of the Binance platform: BNB (Binance Coin). But while, the token standard for Binance Chain is BEP2, for the Binance Smart Chain, it’s BEP20. It’s the BEP20 token that has support for smart contracts. You need BNB to pay for gas and transaction fees as well as run smart contracts on BSC.

The dual nature of the BC and BSC chains offers users the best of both worlds. Users get a high transaction capacity of BC while BSC lets them enjoy smart contract functionality.

BSC also supports ERC20 tokens, or as they are called on the network, BEP2E tokens. Its BEP20 token is itself an extension of the ERC20 token standard for Ethereum. Since the BEP20 token is similar to both BEP2 and ERC20 tokens, its compatible with both. Hence, cross-exchange is very easy.

This gives users additional incentive to choose BSC over other blockchains that have been popping up. It’s also the reason BSC has become one of the top blockchains in the dApp world, with its total transaction volume exceeding well over $15 billion.

Binance has its own NFT marketplace. It is also home to one of the most popular dApps PancakeSwap which allows users to exchange assets without any hassle. Other dApps include BakerySwap, BurgerSwap, Venus, MOBOX, Bomb Crypto, etc.

What is MetaMask?

Before we get started, it's important to understand what MetaMask is. MetaMask is essentially a crypto wallet that can be used to connect to the Ethereum blockchain. Ethereum-based tokens, such as ERC20, 721, etc. are supported by the MetaMask wallet.

Primarily it is used to communicate with the Ethereum blockchain, but you can also connect MetaMask to the Binance Smart Chain network, which will enable you to make BNB transactions through MetaMask. Apart from this transaction, BNB can also be swapped for other tokens on decentralized exchanges.

Read more: 

2. Setting Up MetaMask

 • Open Extension Category in Brave: https://chrome.google.com/webstore/category/extensionsSearch for MetaMask

img

Warning

Note: Make sure it’s offered by metamask.io

 • Click on “Add to Brave”

That’s it! You have successfully installed MetaMask extension in Brave! img

Tip: The workflow is the same for all browsers

3. Create an account in MetaMask for Binance Smart Chain

 1. Click on the “Create a wallet” button

img 2. Create Password of at least 8 characters
img

 1. Click on “Create” and then write down your backup phrase.

img

 1. Select each phrase in order to make sure it is correct then click “Confirm”.

img

Congratulations! you have create your MetaMask account!

4. Connect Your MetaMask With Binance Smart Chain

 1. Go to setting page
   

img

Add a new network
img
 

Testnet

 • RPC URLs
 • ChainID: 0x61, 97 in decimal (if 97 doesn’t work, try 0x61)
 • Symbol: BNB
 • Block Explorer: https://testnet.bscscan.com

Mainnet

 • RPC URLs
 • ChainID: 0x38, 56 in decimal (if 56 doesn’t work, try 0x38)
 • Symbol: BNB
 • Block Explorer: https://bscscan.com

Claim some testnet token to your account Click on your address for copy img

Go to faucet page: https://testnet.binance.org/faucet-smart, then paste your address in the box and click on “Give me BNB”

Tip

Please note that you can only claim once every minute

img
After the transfer transaction is sent, you will see an increase of your balanceimg

5. Transfer BNB to other Binance Smart Chain address

Log in to your MetaMask
img

Click on Send button
img

Copy the receiver’s address in the box
img

Input the amount
img

Go to Advanced Options to modify default gas price when necessary
img

Confirm your transaction, then click Next
img

Click Confirm to send your transaction
img

 1. Wait for your transaction to be included in the new block
  img
 2. Once your transaction is confirmed, check it on block explorer by clicking Details
  img
 3. Click on your account to see "Details''
  img img

Verify your transaction in Explorer: img

6. Add BEP20 Tokens

Deploy an ERC20 contract at https://remix.ethereum.org/ You can create a new file or import a sample contract: https://gist.github.com/HaoyangLiu/3c4dc081b7b5250877e40b82667c8508
img
img

Connect your Binance Smart Chain Account to Remix
img

 1. Select “ABCToken” contract and compile img
 2. Deploy your compiled contract img

Adjust Gas Fee for your contract, then confirm your deploy contract
img
You can see that there is a new create contract transaction in block explorer img

In MetaMask, Click on “Add Token”
img

Choose “Custom Token” and copy the contract address in the box
img

Click on “Add Tokens”
img
Then you can see change of your balance
img img

7. Create Multiple Accounts

To create multiple accounts, you click on Profile icon on MetaMask and then click on Create Account
img

You can then add an account name and click on Create.
img

Then you can see a new account is created!
img

Top exchanges for token-coin trading. Follow instructions and make unlimited money

BinanceFTXPoloniexBitfinexHuobiMXCByBitGate.ioCoinbase

I hope this post will help you. Don't forget to leave a like, comment and sharing it with others. Thank you!

#blockchain #bsc #cryptocurrency 

Connect MetaMask to Binance Smart Chain (BSC) | Use MetaMask For BSC
Markus zusak

Markus zusak

1652250706

Binance Smart Chain Development

The Binance Smart Chain network's reliability makes Binance Smart Chain development an excellent choice for developing decentralized applications.

Check: https://bit.ly/3w010KS

#binance #bsc #binancesmartchain #binancesmartchaindevelopment #bscdevelopment #bscbep20token #blockchain #crypto #cryptocurrency

Binance Smart Chain Development
Markus zusak

Markus zusak

1652167170

BEP20 Token Development company

The BEP20 token, created by the Binance Smart Chain network, is a good method to get started with fungible token-based decentralized apps.

Check: https://bit.ly/3N4qImW

#bsc #bep20 #bep20token #bep20tokendevelopment #binance #binancesmartchain #bscbep20token #blockchain #crypto #cryptocurrency

BEP20 Token Development company