Hoang Ha

Hoang Ha

1678714092

GitLab vs Jenkins: Bạn nên chọn công cụ CI/CD nào?

Gitlab vs Jenkins là hai công cụ DevOps phổ biến nhất hiện có. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ so sánh GitLab và Jenkins và giúp bạn quyết định đâu là công cụ CI/CD tốt nhất cho bạn.

CI/CD (Tích hợp liên tục và Phân phối liên tục) là một phần thiết yếu của quá trình phát triển phần mềm hiện đại. Các công cụ CI/CD giúp các nhà phát triển tự động hóa quy trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện chất lượng mã. GitLab và Jenkins là hai công cụ CI/CD phổ biến đã được áp dụng rộng rãi trong ngành phát triển phần mềm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh GitLab và Jenkins và giúp bạn quyết định đâu là công cụ CI/CD tốt nhất cho tổ chức của bạn.

GitLab so với Jenkins

1. Dễ sử dụng

GitLab là một nền tảng tất cả trong một cung cấp giải pháp toàn diện cho CI/CD, kiểm soát phiên bản, quản lý dự án và cộng tác. Nó có giao diện người dùng đơn giản và trực quan giúp các nhà phát triển dễ dàng thiết lập và định cấu hình đường ống của họ. Mặt khác, Jenkins là một công cụ có khả năng tùy biến cao, yêu cầu một số chuyên môn kỹ thuật để thiết lập và định cấu hình. Nó có một đường cong học tập dốc và người dùng mới có thể gặp khó khăn khi bắt đầu.

2. Tích hợp

GitLab và Jenkins hỗ trợ tích hợp với nhiều loại công cụ và dịch vụ. Tuy nhiên, GitLab cung cấp nhiều tích hợp gốc hơn với các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp đám mây, nền tảng triển khai và công cụ giám sát. Điều này giúp các nhà phát triển dễ dàng thiết lập quy trình và tự động hóa quy trình làm việc của họ. Jenkins cũng có một thư viện plugin khổng lồ hỗ trợ tích hợp với nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau.

3. Hiệu suất

GitLab được biết đến với hiệu suất nhanh và đáng tin cậy. Nó có bộ nhớ đệm tích hợp và khả năng xử lý song song cho phép các nhà phát triển chạy các quy trình của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mặt khác, Jenkins có thể gặp phải các vấn đề về hiệu suất khi chạy các đường ống lớn và phức tạp. Nó yêu cầu tối ưu hóa thủ công để đảm bảo nó có thể xử lý tải.

4. Bảo mật

GitLab có các tính năng bảo mật tích hợp để đảm bảo mã được bảo mật ở mọi giai đoạn quy trình. Nó cung cấp các tính năng, như quét mã, quản lý lỗ hổng và quét vùng chứa, giúp các nhà phát triển xác định và khắc phục các sự cố bảo mật trước khi chúng được đưa vào sản xuất. Jenkins phụ thuộc rất nhiều vào các plugin cho các tính năng bảo mật. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đảm bảo quy trình của bạn an toàn, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng plugin của bên thứ ba.

5. Chi phí

GitLab cung cấp các gói miễn phí và trả phí. Gói miễn phí bao gồm hầu hết các tính năng mà một nhóm nhỏ sẽ cần cho CI/CD. Các gói trả phí bao gồm các tính năng bổ sung như giám sát triển khai, kiểm toán và tuân thủ. Jenkins là một công cụ nguồn mở miễn phí sử dụng. Tuy nhiên, nó yêu cầu các nguồn lực đáng kể để thiết lập và duy trì, điều này có thể làm tăng thêm chi phí sử dụng công cụ.

Sự khác biệt về kỹ thuật giữa GitLab và Jenkins

TÍNH NĂNGGITLABJENKINS
Kiểm soát phiên bảnGitKhông áp dụng (yêu cầu tích hợp với công cụ VCS riêng). 
Hội nhập liên tụcCó, tích hợp sẵn.Có, tích hợp sẵn.
giao hàng liên tụcCó, tích hợp sẵn.Yêu cầu plugin hoặc tập lệnh.
Bảo vệCác tính năng bảo mật tích hợp.Yêu cầu plugin hoặc tập lệnh.
Đánh giá mãCác tính năng xem xét mã tích hợp.Yêu cầu plugin hoặc tập lệnh.
Hiệu suấtNói chung nhanh hơn do kho lưu trữ Git tích hợpCó thể yêu cầu tài nguyên bổ sung cho hiệu suất
khả năng mở rộngQuy mô tốt cho các đội vừa và nhỏ.Quy mô tốt cho các đội lớn.
Trị giáMiễn phí cho các phiên bản tự lưu trữ và lưu trữ trên đám mây.Miễn phí đối với dịch vụ tự lưu trữ và có phí đối với dịch vụ lưu trữ trên đám mây.
Cộng đồngCộng đồng nguồn mở tích cực và hỗ trợ doanh nghiệp.Cộng đồng nguồn mở tích cực và hỗ trợ doanh nghiệp.

GitLab so với Jenkins: Cái nào là tốt nhất?

GitLab và Jenkins là hai công cụ phổ biến được sử dụng trong quy trình phát triển phần mềm. Tuy nhiên, thật khó để nói cái nào tốt hơn vì nó phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án và tổ chức của bạn.

GitLab là một nền tảng DevOps hoàn chỉnh bao gồm quản lý mã nguồn, tích hợp liên tục/phân phối liên tục (CI/CD), v.v. Nó cung cấp các tính năng như quản lý kho lưu trữ Git, theo dõi vấn đề, đánh giá mã và quy trình tích hợp liên tục/phân phối liên tục (CI/CD). GitLab cũng có sổ đăng ký vùng chứa tích hợp và tích hợp Kubernetes, giúp dễ dàng triển khai các ứng dụng cho môi trường vùng chứa.

Mặt khác, Jenkins là một máy chủ tự động hóa nguồn mở phổ biến được sử dụng rộng rãi cho các quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD). Nó cung cấp một số plugin cho các chức năng khác nhau, chẳng hạn như phân tích mã, thử nghiệm, triển khai và giám sát. Jenkins có thể dễ dàng tích hợp với các công cụ khác trong quy trình phát triển phần mềm, chẳng hạn như Git, GitHub và Bitbucket.

Cuối cùng, sự lựa chọn giữa GitLab và Jenkins sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn. GitLab là giải pháp tất cả trong một, trong khi Jenkins linh hoạt hơn và có thể tùy chỉnh bằng plugin. GitLab là lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn một giải pháp tích hợp với giao diện trực quan và các tính năng tích hợp. Jenkins sẽ tốt hơn nếu bạn muốn có một máy chủ tự động hóa có thể tùy chỉnh và mở rộng, có thể dễ dàng tích hợp với các công cụ khác trong quy trình làm việc của bạn.

Phần kết luận

GitLab và Jenkins là những công cụ CI/CD xuất sắc cung cấp nhiều tính năng và tích hợp. Tuy nhiên, GitLab có lợi thế khi dễ sử dụng, tích hợp, hiệu suất, bảo mật và chi phí. Nền tảng tất cả trong một của GitLab giúp các nhà phát triển dễ dàng thiết lập và định cấu hình quy trình của họ, trong khi các tích hợp gốc và tính năng tích hợp giúp nó hiệu quả và an toàn hơn Jenkins. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ CI/CD dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy, thì GitLab là lựa chọn tốt nhất cho tổ chức của bạn.

Nguồn: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: Bạn nên chọn công cụ CI/CD nào?
Enoch Barcenas

Enoch Barcenas

1678710420

GitLab vs Jenkins: qual ferramenta de CI/CD você deve escolher?

Gitlab vs Jenkins são as duas ferramentas DevOps mais populares disponíveis. Neste tutorial, compararemos o GitLab e o Jenkins e ajudaremos você a decidir qual é a melhor ferramenta de CI/CD para sua organização.

CI/CD (Integração Contínua e Entrega Contínua) é uma parte essencial do desenvolvimento de software moderno. As ferramentas de CI/CD ajudam os desenvolvedores a automatizar o processo de criação, teste e implantação de software, o que economiza tempo e melhora a qualidade do código. GitLab e Jenkins são duas ferramentas populares de CI/CD que ganharam ampla adoção no setor de desenvolvimento de software. Neste artigo, compararemos o GitLab e o Jenkins e ajudaremos você a decidir qual é a melhor ferramenta de CI/CD para sua organização.

GitLab x Jenkins

1. Facilidade de Uso

O GitLab é uma plataforma completa que fornece uma solução abrangente para CI/CD, controle de versão, gerenciamento de projetos e colaboração. Ele tem uma interface de usuário simples e intuitiva que torna mais fácil para os desenvolvedores definir e configurar seus pipelines. Por outro lado, o Jenkins é uma ferramenta altamente personalizável que requer algum conhecimento técnico para instalar e configurar. Ele tem uma curva de aprendizado íngreme e novos usuários podem achar difícil começar.

2. Integração

O GitLab e o Jenkins oferecem suporte à integração com uma ampla variedade de ferramentas e serviços. No entanto, o GitLab oferece mais integrações nativas com serviços de terceiros, incluindo provedores de nuvem, plataformas de implantação e ferramentas de monitoramento. Isso torna mais fácil para os desenvolvedores configurar seus pipelines e automatizar seus fluxos de trabalho. Jenkins também possui uma vasta biblioteca de plugins que suportam a integração com diversas ferramentas e serviços.

3. Desempenho

O GitLab é conhecido por seu desempenho rápido e confiável. Ele possui recursos integrados de cache e processamento paralelo que permitem aos desenvolvedores executar seus pipelines de maneira rápida e eficiente. Jenkins, por outro lado, pode sofrer com problemas de desempenho ao executar pipelines grandes e complexos. Requer otimização manual para garantir que possa lidar com a carga.

4. Segurança

O GitLab possui recursos de segurança integrados que garantem a segurança do código em todos os estágios do pipeline. Ele fornece recursos, como verificação de código, gerenciamento de vulnerabilidade e verificação de contêiner, que ajudam os desenvolvedores a identificar e corrigir problemas de segurança antes que eles entrem em produção. Jenkins depende muito de plugins para recursos de segurança. Isso pode tornar difícil garantir que seu pipeline esteja seguro, especialmente se você estiver usando plug-ins de terceiros.

5. Custo

O GitLab oferece planos gratuitos e pagos. O plano gratuito inclui a maioria dos recursos que uma equipe pequena precisaria para CI/CD. Os planos pagos incluem recursos adicionais, como monitoramento de implantação, auditoria e conformidade. Jenkins é uma ferramenta de código aberto de uso gratuito. No entanto, requer recursos significativos para configurar e manter, o que pode aumentar o custo geral do uso da ferramenta.

A diferença técnica entre GitLab e Jenkins

RECURSOGITLABJENKINS
Controle de versãogitN/A (requer integração com uma ferramenta VCS separada). 
Integração contínuaSim, embutido.Sim, embutido.
Entrega ContínuaSim, embutido.Requer plug-ins ou scripts.
SegurançaRecursos de segurança integrados.Requer plug-ins ou scripts.
Revisão de códigoRecursos de revisão de código integrados.Requer plug-ins ou scripts.
DesempenhoGeralmente mais rápido devido ao repositório Git integradoPode exigir recursos adicionais para desempenho
EscalabilidadeEscala bem para equipes de pequeno a médio porte.Escala bem para equipes grandes.
CustoGratuito para versões auto-hospedadas e hospedadas na nuvem.Gratuito para hospedagem própria e tem um custo para hospedagem na nuvem.
ComunidadeComunidade ativa de código aberto e suporte empresarial.Comunidade ativa de código aberto e suporte empresarial.

GitLab vs Jenkins: qual é o melhor?

GitLab e Jenkins são duas ferramentas populares usadas no processo de desenvolvimento de software. No entanto, é difícil dizer qual é o melhor, pois depende das necessidades específicas do seu projeto e organização.

O GitLab é uma plataforma DevOps completa que inclui gerenciamento de código-fonte, integração contínua/entrega contínua (CI/CD) e muito mais. Ele oferece recursos como gerenciamento de repositório Git, rastreamento de problemas, revisão de código e pipelines de integração/entrega contínua (CI/CD). O GitLab também possui um registro de contêiner integrado e integração com o Kubernetes, facilitando a implantação de aplicativos em ambientes de contêiner.

Por outro lado, Jenkins é um popular servidor de automação de código aberto amplamente usado para pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD). Oferece vários plugins para diversas funcionalidades, como análise de código, teste, implantação e monitoramento. O Jenkins pode ser facilmente integrado a outras ferramentas no processo de desenvolvimento de software, como Git, GitHub e Bitbucket.

Por fim, a escolha entre GitLab e Jenkins dependerá de suas necessidades e preferências específicas. O GitLab é uma solução completa, enquanto o Jenkins é mais flexível e pode ser personalizado com plugins. O GitLab é a melhor escolha se você deseja uma solução integrada com uma interface intuitiva e recursos integrados. Jenkins é melhor se você deseja um servidor de automação personalizável e extensível que pode ser facilmente integrado a outras ferramentas em seu fluxo de trabalho.

Conclusão

GitLab e Jenkins são excelentes ferramentas de CI/CD que oferecem uma variedade de recursos e integrações. No entanto, o GitLab tem vantagem quando se trata de facilidade de uso, integração, desempenho, segurança e custo. A plataforma tudo-em-um do GitLab torna mais fácil para os desenvolvedores definir e configurar seus pipelines, enquanto suas integrações nativas e recursos integrados o tornam mais eficiente e seguro do que o Jenkins. Portanto, se você está procurando uma ferramenta de CI/CD fácil de usar, econômica e confiável, o GitLab é a melhor opção para sua organização.

Fonte: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: qual ferramenta de CI/CD você deve escolher?
최 호민

최 호민

1678706769

GitLab vs Jenkins: 어떤 CI/CD 도구를 선택해야 할까요?

Gitlab과 Jenkins는 가장 널리 사용되는 두 가지 DevOps 도구입니다. 이 튜토리얼에서는 GitLab과 Jenkins를 비교하고 조직에 가장 적합한 CI/CD 도구를 결정하는 데 도움을 드립니다.

CI/CD(Continuous Integration and Continuous Delivery)는 최신 소프트웨어 개발의 필수 요소입니다. CI/CD 도구는 개발자가 소프트웨어 구축, 테스트 및 배포 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 코드 품질을 향상시키는 데 도움이 됩니다. GitLab과 Jenkins는 소프트웨어 개발 산업에서 널리 채택된 두 가지 인기 있는 CI/CD 도구입니다. 이 기사에서는 GitLab과 Jenkins를 비교하고 조직에 가장 적합한 CI/CD 도구를 결정하는 데 도움을 줄 것입니다.

GitLab 대 젠킨스

1. 사용의 용이성

GitLab은 CI/CD, 버전 제어, 프로젝트 관리 및 협업을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하는 올인원 플랫폼입니다. 개발자가 파이프라인을 쉽게 설정하고 구성할 수 있도록 하는 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스가 있습니다. 반면에 Jenkins는 설정 및 구성에 약간의 기술 전문 지식이 필요한 고도로 사용자 정의 가능한 도구입니다. 학습 곡선이 가파르고 신규 사용자가 시작하기 어려울 수 있습니다.

2. 통합

GitLab 및 Jenkins는 다양한 도구 및 서비스와의 통합을 지원합니다. 그러나 GitLab은 클라우드 공급자, 배포 플랫폼 및 모니터링 도구를 포함하여 타사 서비스와의 기본 통합을 더 많이 제공합니다. 이를 통해 개발자는 더 쉽게 파이프라인을 설정하고 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 또한 Jenkins에는 다양한 도구 및 서비스와의 통합을 지원하는 방대한 플러그인 라이브러리가 있습니다.

3. 성능

GitLab은 빠르고 안정적인 성능으로 유명합니다. 개발자가 파이프라인을 빠르고 효율적으로 실행할 수 있도록 하는 캐싱 및 병렬 처리 기능이 내장되어 있습니다. 반면에 Jenkins는 크고 복잡한 파이프라인을 실행할 때 성능 문제를 겪을 수 있습니다. 로드를 처리할 수 있도록 수동 최적화가 필요합니다.

4. 보안

GitLab에는 모든 파이프라인 단계에서 코드의 보안을 보장하는 보안 기능이 내장되어 있습니다. 코드 스캐닝, 취약성 관리, 컨테이너 스캐닝과 같은 기능을 제공하여 개발자가 생산에 들어가기 전에 보안 문제를 식별하고 수정하는 데 도움을 줍니다. Jenkins는 보안 기능을 위해 플러그인에 크게 의존합니다. 이로 인해 특히 타사 플러그인을 사용하는 경우 파이프라인의 보안을 유지하기가 어려울 수 있습니다.

5. 비용

GitLab은 무료 및 유료 플랜을 제공합니다. 무료 요금제에는 소규모 팀이 CI/CD에 필요한 대부분의 기능이 포함되어 있습니다. 유료 요금제에는 배포 모니터링, 감사 및 규정 준수와 같은 추가 기능이 포함됩니다. Jenkins는 무료로 사용할 수 있는 오픈 소스 도구입니다. 그러나 설정 및 유지 관리에 상당한 리소스가 필요하므로 전체 도구 사용 비용이 추가될 수 있습니다.

GitLab과 Jenkins의 기술적 차이점

특징깃랩젠킨스
버전 제어힘내N/A(별도의 VCS 도구와 통합 필요). 
지속적인 통합예, 내장되어 있습니다.예, 내장되어 있습니다.
지속적 전달예, 내장되어 있습니다.플러그인 또는 스크립팅이 필요합니다.
보안내장된 보안 기능.플러그인 또는 스크립팅이 필요합니다.
코드 검토기본 제공 코드 검토 기능.플러그인 또는 스크립팅이 필요합니다.
성능내장된 Git 리포지토리로 인해 일반적으로 더 빠름성능을 위해 추가 리소스가 필요할 수 있음
확장성중소 규모의 팀에 적합합니다.대규모 팀에 적합합니다.
비용자체 호스팅 및 클라우드 호스팅 버전은 무료입니다.자체 호스팅은 무료이며 클라우드 호스팅은 비용이 있습니다.
지역 사회활발한 오픈 소스 커뮤니티 및 기업 지원.활발한 오픈 소스 커뮤니티 및 기업 지원.

GitLab vs Jenkins: 어느 것이 가장 좋습니까?

GitLab과 Jenkins는 소프트웨어 개발 프로세스에서 널리 사용되는 두 가지 도구입니다. 그러나 프로젝트 및 조직의 특정 요구 사항에 따라 달라지므로 어느 것이 더 낫다고 말하기는 어렵습니다.

GitLab은 소스 코드 관리, 지속적 통합/지속적 제공(CI/CD) 등을 포함하는 완전한 DevOps 플랫폼입니다. Git 리포지토리 관리, 문제 추적, 코드 검토, CI/CD(지속적인 통합/지속적인 배포) 파이프라인과 같은 기능을 제공합니다. 또한 GitLab에는 컨테이너 레지스트리와 Kubernetes 통합이 내장되어 있어 애플리케이션을 컨테이너 환경에 쉽게 배포할 수 있습니다.

반면 Jenkins는 CI/CD(지속적인 통합 및 지속적인 제공) 파이프라인에 널리 사용되는 인기 있는 오픈 소스 자동화 서버입니다. 코드 분석, 테스트, 배포 및 모니터링과 같은 다양한 기능을 위한 여러 플러그인을 제공합니다. Jenkins는 Git, GitHub 및 Bitbucket과 같은 소프트웨어 개발 프로세스의 다른 도구와 쉽게 통합될 수 있습니다.

궁극적으로 GitLab과 Jenkins 중에서 선택하는 것은 특정 요구 사항과 선호도에 따라 달라집니다. GitLab은 올인원 솔루션인 반면 Jenkins는 더 유연하고 플러그인으로 사용자 지정할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스와 기본 제공 기능을 갖춘 통합 솔루션을 원하는 경우 GitLab이 더 나은 선택입니다. 워크플로의 다른 도구와 쉽게 통합할 수 있는 사용자 정의 및 확장 가능한 자동화 서버를 원하는 경우 Jenkins가 더 좋습니다.

결론

GitLab 및 Jenkins는 다양한 기능과 통합을 제공하는 뛰어난 CI/CD 도구입니다. 그러나 사용 편의성, 통합, 성능, 보안 및 비용 면에서 GitLab이 우위에 있습니다. GitLab의 올인원 플랫폼을 사용하면 개발자가 파이프라인을 쉽게 설정하고 구성할 수 있으며 기본 통합 및 기본 제공 기능을 통해 Jenkins보다 더 효율적이고 안전합니다. 따라서 사용하기 쉽고 비용 효율적이며 신뢰할 수 있는 CI/CD 도구를 찾고 있다면 GitLab이 조직에 가장 적합한 옵션입니다.

출처: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: 어떤 CI/CD 도구를 선택해야 할까요?

GitLab vs Jenkins: какой инструмент CI/CD выбрать?

Gitlab и Jenkins — два самых популярных доступных инструмента DevOps. В этом руководстве мы сравним GitLab и Jenkins и поможем вам решить, какой из них лучше всего подходит для вашей организации.

CI/CD (непрерывная интеграция и непрерывная доставка) — неотъемлемая часть современной разработки программного обеспечения. Инструменты CI/CD помогают разработчикам автоматизировать процесс создания, тестирования и развертывания программного обеспечения, что экономит время и повышает качество кода. GitLab и Jenkins — два популярных инструмента CI/CD, которые получили широкое распространение в индустрии разработки программного обеспечения. В этой статье мы сравним GitLab и Jenkins и поможем вам решить, какой из них лучше всего подходит для вашей организации.

GitLab против Дженкинса

1. Простота использования

GitLab — это универсальная платформа, предоставляющая комплексное решение для CI/CD, контроля версий, управления проектами и совместной работы. Он имеет простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который позволяет разработчикам легко устанавливать и настраивать свои конвейеры. С другой стороны, Jenkins — это инструмент с широкими возможностями настройки, для установки и настройки которого требуются определенные технические знания. У него крутая кривая обучения, и новым пользователям может быть сложно начать работу.

2. Интеграция

GitLab и Jenkins поддерживают интеграцию с широким спектром инструментов и сервисов. Однако GitLab предлагает более нативную интеграцию со сторонними сервисами, включая облачных провайдеров, платформы развертывания и инструменты мониторинга. Это упрощает для разработчиков настройку конвейеров и автоматизацию рабочих процессов. Jenkins также имеет обширную библиотеку плагинов, поддерживающих интеграцию с различными инструментами и сервисами.

3. Производительность

GitLab известен своей быстрой и надежной работой. Он имеет встроенные возможности кэширования и параллельной обработки, которые позволяют разработчикам быстро и эффективно запускать свои конвейеры. Jenkins, с другой стороны, может страдать от проблем с производительностью при работе с большими и сложными конвейерами. Требуется ручная оптимизация, чтобы убедиться, что он может справиться с нагрузкой.

4. Безопасность

GitLab имеет встроенные функции безопасности, которые обеспечивают безопасность кода на каждом этапе конвейера. Он предоставляет такие функции, как сканирование кода, управление уязвимостями и сканирование контейнеров, которые помогают разработчикам выявлять и устранять проблемы безопасности до того, как они перейдут в производство. Jenkins в значительной степени полагается на плагины для функций безопасности. Это может затруднить обеспечение безопасности вашего конвейера, особенно если вы используете сторонние плагины.

5. Стоимость

GitLab предлагает бесплатные и платные планы. Бесплатный план включает в себя большинство функций, которые могут понадобиться небольшой команде для CI/CD. Платные планы включают дополнительные функции, такие как мониторинг развертывания, аудит и соответствие требованиям. Jenkins — это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом. Однако для его настройки и обслуживания требуются значительные ресурсы, что может увеличить общую стоимость использования инструмента.

Техническая разница между GitLab и Jenkins

ОСОБЕННОСТЬГИТЛАБДЖЕНКИНС
Контроль версийГитН/Д (требуется интеграция с отдельным инструментом контроля версий). 
Непрерывная интеграцияДа, встроенный.Да, встроенный.
Непрерывная доставкаДа, встроенный.Требуются плагины или скрипты.
БезопасностьВстроенные функции безопасности.Требуются плагины или скрипты.
Обзор кодаВстроенные функции проверки кода.Требуются плагины или скрипты.
ПроизводительностьКак правило, быстрее благодаря встроенному репозиторию Git.Могут потребоваться дополнительные ресурсы для производительности
МасштабируемостьХорошо масштабируется для небольших и средних команд.Хорошо масштабируется для больших команд.
РасходыБесплатно для самостоятельных и облачных версий.Бесплатно для собственного хостинга и имеет стоимость для облачного хостинга.
СообществоАктивное сообщество открытого исходного кода и корпоративная поддержка.Активное сообщество открытого исходного кода и корпоративная поддержка.

GitLab против Jenkins: какой из них лучше?

GitLab и Jenkins — два популярных инструмента, используемых в процессе разработки программного обеспечения. Однако трудно сказать, какой из них лучше, поскольку это зависит от конкретных потребностей вашего проекта и организации.

GitLab — это полная платформа DevOps, которая включает в себя управление исходным кодом, непрерывную интеграцию/непрерывную доставку (CI/CD) и многое другое. Он предлагает такие функции, как управление репозиторием Git, отслеживание проблем, проверка кода и конвейеры непрерывной интеграции/непрерывной доставки (CI/CD). GitLab также имеет встроенный реестр контейнеров и интеграцию с Kubernetes, что упрощает развертывание приложений в средах контейнеров.

С другой стороны, Jenkins — это популярный сервер автоматизации с открытым исходным кодом, широко используемый для конвейеров непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD). Он предлагает несколько плагинов для различных функций, таких как анализ кода, тестирование, развертывание и мониторинг. Jenkins можно легко интегрировать с другими инструментами в процессе разработки программного обеспечения, такими как Git, GitHub и Bitbucket.

В конечном итоге выбор между GitLab и Jenkins будет зависеть от ваших конкретных потребностей и предпочтений. GitLab — это комплексное решение, в то время как Jenkins более гибок и может быть настроен с помощью плагинов. GitLab — лучший выбор, если вам нужно интегрированное решение с интуитивно понятным интерфейсом и встроенными функциями. Jenkins лучше, если вам нужен настраиваемый и расширяемый сервер автоматизации, который можно легко интегрировать с другими инструментами в вашем рабочем процессе.

Заключение

GitLab и Jenkins — отличные инструменты CI/CD, которые предлагают ряд функций и интеграций. Однако GitLab имеет преимущество, когда речь идет о простоте использования, интеграции, производительности, безопасности и стоимости. Платформа GitLab «все в одном» позволяет разработчикам легко устанавливать и настраивать свои пайплайны, а ее собственные интеграции и встроенные функции делают ее более эффективной и безопасной, чем Jenkins. Поэтому, если вы ищете простой в использовании, экономичный и надежный инструмент CI/CD, GitLab — лучший вариант для вашей организации.

Источник: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: какой инструмент CI/CD выбрать?
曾 俊

曾 俊

1678699454

GitLab vs Jenkins: どちらの CI/CD ツールを選ぶべきか?

Gitlab と Jenkins は、利用可能な最も人気のある 2 つの DevOps ツールです。このチュートリアルでは、GitLab と Jenkins を比較し、どちらが組織に最適な CI/CD ツールであるかを判断するのに役立ちます。

CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery) は、最新のソフトウェア開発に不可欠な要素です。CI/CD ツールは、開発者がソフトウェアのビルド、テスト、デプロイのプロセスを自動化するのに役立ち、時間を節約し、コードの品質を向上させます。GitLab と Jenkins は、ソフトウェア開発業界で広く採用されている 2 つの人気のある CI/CD ツールです。この記事では、GitLab と Jenkins を比較し、どちらが組織に最適な CI/CD ツールであるかを判断するのに役立ちます。

GitLab vs ジェンキンス

1. 使いやすさ

GitLab は、CI/CD、バージョン管理、プロジェクト管理、およびコラボレーションのための包括的なソリューションを提供するオールインワン プラットフォームです。開発者がパイプラインを簡単にセットアップおよび構成できるようにする、シンプルで直感的なユーザー インターフェイスを備えています。一方、Jenkins は高度にカスタマイズ可能なツールであり、セットアップと構成には技術的な専門知識が必要です。それは急な学習曲線を持っており、新しいユーザーは始めるのが難しいかもしれません.

2.統合

GitLab と Jenkins は、幅広いツールやサービスとの統合をサポートしています。ただし、GitLab は、クラウド プロバイダー、デプロイ プラットフォーム、監視ツールなど、サードパーティ サービスとのよりネイティブな統合を提供します。これにより、開発者はパイプラインをセットアップしてワークフローを自動化することが容易になります。Jenkins には、さまざまなツールやサービスとの統合をサポートするプラグインの膨大なライブラリもあります。

3. パフォーマンス

GitLab は、高速で信頼性の高いパフォーマンスで知られています。キャッシング機能と並列処理機能が組み込まれており、開発者はパイプラインを迅速かつ効率的に実行できます。一方、Jenkins は、大規模で複雑なパイプラインを実行すると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。負荷を処理できるようにするには、手動で最適化する必要があります。

4. セキュリティ

GitLab には組み込みのセキュリティ機能があり、すべてのパイプライン ステージでコードが安全であることを保証します。コード スキャン、脆弱性管理、コンテナ スキャンなどの機能を提供し、開発者が本番環境に移行する前にセキュリティの問題を特定して修正するのに役立ちます。Jenkins は、セキュリティ機能をプラグインに大きく依存しています。これにより、特にサードパーティのプラグインを使用している場合、パイプラインが安全であることを確認することが困難になる可能性があります.

5. 費用

GitLab には無料プランと有料プランがあります。無料プランには、小規模なチームが CI/CD に必要とするほとんどの機能が含まれています。有料プランには、展開の監視、監査、コンプライアンスなどの追加機能が含まれています。Jenkins は無料で使用できるオープンソースのツールです。ただし、セットアップと保守にはかなりのリソースが必要であり、ツールを使用するための全体的なコストが増加する可能性があります。

GitLab と Jenkins の技術的な違い

特徴ギットラボジェンキンス
バージョン管理ギット該当なし (別の VCS ツールとの統合が必要)。 
継続的インテグレーションはい、組み込み。はい、組み込み。
継続的デリバリーはい、組み込み。プラグインまたはスクリプトが必要です。
安全組み込みのセキュリティ機能。プラグインまたはスクリプトが必要です。
コードレビュー組み込みのコード レビュー機能。プラグインまたはスクリプトが必要です。
パフォーマンスGit リポジトリが組み込まれているため、通常は高速ですパフォーマンスのために追加のリソースが必要になる場合があります
スケーラビリティ小規模から中規模のチームに適しています。大規模なチームに適しています。
料金自己ホスト バージョンとクラウド ホスト バージョンは無料です。セルフホストは無料、クラウドホストは有料です。
コミュニティアクティブなオープンソース コミュニティとエンタープライズ サポート。アクティブなオープンソース コミュニティとエンタープライズ サポート。

GitLab vs Jenkins: どっちがいい?

GitLab と Jenkins は、ソフトウェア開発プロセスで使用される 2 つの一般的なツールです。ただし、プロジェクトや組織の特定のニーズに依存するため、どちらが優れているとは言えません。

GitLab は、ソース コード管理、継続的インテグレーション/継続的デリバリー (CI/CD) などを含む完全な DevOps プラットフォームです。Git リポジトリ管理、問題追跡、コード レビュー、継続的インテグレーション/継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインなどの機能を提供します。GitLab には組み込みのコンテナー レジストリと Kubernetes 統合もあり、アプリケーションをコンテナー環境に簡単にデプロイできます。

一方、Jenkins は、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインに広く使用されている、人気のあるオープンソースの自動化サーバーです。コード分​​析、テスト、展開、監視など、さまざまな機能用のいくつかのプラグインを提供します。Jenkins は、Git、GitHub、Bitbucket など、ソフトウェア開発プロセスの他のツールと簡単に統合できます。

最終的に、GitLab と Jenkins のどちらを選択するかは、特定のニーズと好みによって異なります。GitLab はオールインワン ソリューションですが、Jenkins はより柔軟で、プラグインでカスタマイズできます。直感的なインターフェイスと組み込み機能を備えた統合ソリューションが必要な場合は、GitLab を選択することをお勧めします。ワークフロー内の他のツールと簡単に統合できる、カスタマイズ可能で拡張可能な自動化サーバーが必要な場合は、Jenkins が適しています。

結論

GitLab と Jenkins は、さまざまな機能と統合を提供する優れた CI/CD ツールです。ただし、使いやすさ、統合、パフォーマンス、セキュリティ、およびコストに関しては、GitLab が優れています。GitLab のオールインワン プラットフォームにより、開発者はパイプラインのセットアップと構成を簡単に行うことができ、ネイティブ統合と組み込み機能により、Jenkins よりも効率的かつ安全になります。したがって、使いやすく、費用対効果が高く、信頼できる CI/CD ツールを探している場合、GitLab は組織にとって最適な選択肢です。

ソース: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: どちらの CI/CD ツールを選ぶべきか?
Alfie Mellor

Alfie Mellor

1678695840

GitLab vs Jenkins: quel outil CI/CD choisir ?

Gitlab vs Jenkins sont les deux outils DevOps les plus populaires disponibles. Dans ce didacticiel, nous comparerons GitLab et Jenkins et vous aiderons à décider lequel est le meilleur outil CI/CD pour votre organisation.

CI/CD (intégration continue et livraison continue) est une partie essentielle du développement logiciel moderne. Les outils CI/CD aident les développeurs à automatiser le processus de création, de test et de déploiement de logiciels, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité du code. GitLab et Jenkins sont deux outils CI/CD populaires qui ont été largement adoptés dans l'industrie du développement logiciel. Dans cet article, nous comparerons GitLab et Jenkins et vous aiderons à décider lequel est le meilleur outil CI/CD pour votre organisation.

GitLab contre Jenkins

1. Facilité d'utilisation

GitLab est une plate-forme tout-en-un qui fournit une solution complète pour CI/CD, contrôle de version, gestion de projet et collaboration. Il possède une interface utilisateur simple et intuitive qui permet aux développeurs d'installer et de configurer facilement leurs pipelines. D'autre part, Jenkins est un outil hautement personnalisable qui nécessite une certaine expertise technique pour être installé et configuré. Il a une courbe d'apprentissage abrupte et les nouveaux utilisateurs peuvent avoir du mal à démarrer.

2. Intégration

GitLab et Jenkins prennent en charge l'intégration avec une large gamme d'outils et de services. Cependant, GitLab propose davantage d'intégrations natives avec des services tiers, notamment des fournisseurs de cloud, des plates-formes de déploiement et des outils de surveillance. Cela permet aux développeurs de configurer plus facilement leurs pipelines et d'automatiser leurs flux de travail. Jenkins dispose également d'une vaste bibliothèque de plugins qui prennent en charge l'intégration avec divers outils et services.

3. Performances

GitLab est connu pour ses performances rapides et fiables. Il dispose de capacités de mise en cache et de traitement parallèle intégrées qui permettent aux développeurs d'exécuter leurs pipelines rapidement et efficacement. Jenkins, en revanche, peut souffrir de problèmes de performances lors de l'exécution de pipelines volumineux et complexes. Il nécessite une optimisation manuelle pour s'assurer qu'il peut gérer la charge.

4. Sécurité

GitLab dispose de fonctionnalités de sécurité intégrées qui garantissent que le code est sécurisé à chaque étape du pipeline. Il fournit des fonctionnalités, telles que l'analyse du code, la gestion des vulnérabilités et l'analyse des conteneurs, qui aident les développeurs à identifier et à résoudre les problèmes de sécurité avant qu'ils ne passent en production. Jenkins s'appuie fortement sur les plugins pour les fonctionnalités de sécurité. Cela peut rendre difficile la sécurisation de votre pipeline, en particulier si vous utilisez des plugins tiers.

5. Coût

GitLab propose des forfaits gratuits et payants. Le plan gratuit inclut la plupart des fonctionnalités dont une petite équipe aurait besoin pour CI/CD. Les plans payants incluent des fonctionnalités supplémentaires telles que la surveillance du déploiement, l'audit et la conformité. Jenkins est un outil open source dont l'utilisation est gratuite. Cependant, sa configuration et sa maintenance nécessitent des ressources importantes, ce qui peut augmenter le coût global d'utilisation de l'outil.

La différence technique entre GitLab et Jenkins

FONCTIONNALITÉGITLABJENKINS
Contrôle de versionGiteN/A (nécessite une intégration avec un outil VCS séparé). 
Intégration continueOui, intégré.Oui, intégré.
Livraison continueOui, intégré.Nécessite des plugins ou des scripts.
SécuritéFonctions de sécurité intégrées.Nécessite des plugins ou des scripts.
Révision des codesFonctionnalités intégrées de révision du code.Nécessite des plugins ou des scripts.
PerformanceGénéralement plus rapide grâce au référentiel Git intégréPeut nécessiter des ressources supplémentaires pour les performances
ÉvolutivitéS'adapte bien aux petites et moyennes équipes.S'adapte bien aux grandes équipes.
CoûtGratuit pour les versions auto-hébergées et hébergées dans le cloud.Gratuit pour l'auto-hébergé et a un coût pour l'hébergé dans le cloud.
CommunautéAssistance active de la communauté open source et de l'entreprise.Assistance active de la communauté open source et de l'entreprise.

GitLab vs Jenkins : lequel est le meilleur ?

GitLab et Jenkins sont deux outils populaires utilisés dans le processus de développement logiciel. Cependant, il est difficile de dire lequel est le meilleur car cela dépend des besoins spécifiques de votre projet et de votre organisation.

GitLab est une plate-forme DevOps complète qui inclut la gestion du code source, l'intégration continue/livraison continue (CI/CD), et plus encore. Il offre des fonctionnalités telles que la gestion du référentiel Git, le suivi des problèmes, la révision du code et les pipelines d'intégration/livraison continue (CI/CD). GitLab dispose également d'un registre de conteneurs intégré et d'une intégration Kubernetes, ce qui facilite le déploiement d'applications dans des environnements de conteneurs.

D'autre part, Jenkins est un serveur d'automatisation open source largement utilisé pour les pipelines d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD). Il propose plusieurs plugins pour diverses fonctionnalités, telles que l'analyse de code, les tests, le déploiement et la surveillance. Jenkins peut être facilement intégré à d'autres outils du processus de développement logiciel, tels que Git, GitHub et Bitbucket.

En fin de compte, le choix entre GitLab et Jenkins dépendra de vos besoins et préférences spécifiques. GitLab est une solution tout-en-un, tandis que Jenkins est plus flexible et peut être personnalisé avec des plugins. GitLab est un meilleur choix si vous souhaitez une solution intégrée avec une interface intuitive et des fonctionnalités intégrées. Jenkins est préférable si vous souhaitez un serveur d'automatisation personnalisable et extensible qui peut être facilement intégré à d'autres outils de votre flux de travail.

Conclusion

GitLab et Jenkins sont d'excellents outils CI/CD qui offrent une gamme de fonctionnalités et d'intégrations. Cependant, GitLab a l'avantage en termes de facilité d'utilisation, d'intégration, de performances, de sécurité et de coût. La plate-forme tout-en-un de GitLab permet aux développeurs d'installer et de configurer facilement leurs pipelines, tandis que ses intégrations natives et ses fonctionnalités intégrées la rendent plus efficace et sécurisée que Jenkins. Par conséquent, si vous recherchez un outil CI/CD facile à utiliser, rentable et fiable, GitLab est la meilleure option pour votre organisation.

Source : https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: quel outil CI/CD choisir ?

GitLab vs Jenkins: ¿Qué herramienta de CI/CD debería elegir?

Gitlab vs Jenkins son las dos herramientas DevOps más populares disponibles. En este tutorial, compararemos GitLab y Jenkins y lo ayudaremos a decidir cuál es la mejor herramienta de CI/CD para su organización.

CI/CD (Integración Continua y Entrega Continua) es una parte esencial del desarrollo de software moderno. Las herramientas de CI/CD ayudan a los desarrolladores a automatizar el proceso de creación, prueba e implementación de software, lo que ahorra tiempo y mejora la calidad del código. GitLab y Jenkins son dos herramientas populares de CI/CD que han obtenido una adopción generalizada en la industria del desarrollo de software. En este artículo, compararemos GitLab y Jenkins y lo ayudaremos a decidir cuál es la mejor herramienta de CI/CD para su organización.

GitLab frente a Jenkins

1. Facilidad de uso

GitLab es una plataforma todo en uno que proporciona una solución integral para CI/CD, control de versiones, gestión de proyectos y colaboración. Tiene una interfaz de usuario simple e intuitiva que facilita a los desarrolladores la instalación y configuración de sus canalizaciones. Por otro lado, Jenkins es una herramienta altamente personalizable que requiere cierta experiencia técnica para instalarse y configurarse. Tiene una curva de aprendizaje empinada, y los nuevos usuarios pueden tener dificultades para comenzar.

2. Integración

GitLab y Jenkins admiten la integración con una amplia gama de herramientas y servicios. Sin embargo, GitLab ofrece más integraciones nativas con servicios de terceros, incluidos proveedores de nube, plataformas de implementación y herramientas de monitoreo. Esto facilita a los desarrolladores configurar sus canalizaciones y automatizar sus flujos de trabajo. Jenkins también tiene una amplia biblioteca de complementos que admiten la integración con varias herramientas y servicios.

3. Rendimiento

GitLab es conocido por su rendimiento rápido y confiable. Tiene capacidades integradas de almacenamiento en caché y procesamiento paralelo que permiten a los desarrolladores ejecutar sus canalizaciones de manera rápida y eficiente. Jenkins, por otro lado, puede sufrir problemas de rendimiento cuando ejecuta canalizaciones grandes y complejas. Requiere optimización manual para garantizar que pueda manejar la carga.

4. Seguridad

GitLab tiene funciones de seguridad integradas que garantizan que el código sea seguro en cada etapa de la canalización. Proporciona características, como escaneo de código, administración de vulnerabilidades y escaneo de contenedores, que ayudan a los desarrolladores a identificar y solucionar problemas de seguridad antes de que entren en producción. Jenkins depende en gran medida de los complementos para las funciones de seguridad. Esto puede hacer que sea un desafío garantizar que su canalización sea segura, especialmente si está utilizando complementos de terceros.

5. Costo

GitLab ofrece planes gratuitos y de pago. El plan gratuito incluye la mayoría de las funciones que necesitaría un equipo pequeño para CI/CD. Los planes pagos incluyen características adicionales como monitoreo de implementación, auditoría y cumplimiento. Jenkins es una herramienta de código abierto de uso gratuito. Sin embargo, requiere recursos significativos para configurar y mantener, lo que puede aumentar el costo total de usar la herramienta.

La diferencia técnica entre GitLab y Jenkins

CARACTERÍSTICAGITLABJENKINS
Control de versionesGitN/A (requiere integración con una herramienta VCS independiente). 
Integración continuaSí, incorporado.Sí, incorporado.
Entrega continuaSí, incorporado.Requiere complementos o secuencias de comandos.
SeguridadFunciones de seguridad integradas.Requiere complementos o secuencias de comandos.
Revisión de códigoFunciones de revisión de código integradas.Requiere complementos o secuencias de comandos.
ActuaciónGeneralmente más rápido debido al repositorio Git incorporadoPuede requerir recursos adicionales para el rendimiento
EscalabilidadSe adapta bien a equipos pequeños y medianos.Se adapta bien a equipos grandes.
CostoGratis para las versiones autoalojadas y alojadas en la nube.Gratis para alojamiento propio y tiene un costo para alojamiento en la nube.
ComunidadComunidad activa de código abierto y soporte empresarial.Comunidad activa de código abierto y soporte empresarial.

GitLab vs Jenkins: ¿Cuál es mejor?

GitLab y Jenkins son dos herramientas populares utilizadas en el proceso de desarrollo de software. Sin embargo, es difícil decir cuál es mejor, ya que depende de las necesidades específicas de su proyecto y organización.

GitLab es una plataforma DevOps completa que incluye administración de código fuente, integración continua/entrega continua (CI/CD) y más. Ofrece funciones como gestión de repositorios Git, seguimiento de problemas, revisión de código y canalizaciones de integración continua/entrega continua (CI/CD). GitLab también tiene un registro de contenedores incorporado e integración con Kubernetes, lo que facilita la implementación de aplicaciones en entornos de contenedores.

Por otro lado, Jenkins es un popular servidor de automatización de código abierto ampliamente utilizado para canalizaciones de integración continua y entrega continua (CI/CD). Ofrece varios complementos para diversas funcionalidades, como análisis de código, pruebas, implementación y monitoreo. Jenkins se puede integrar fácilmente con otras herramientas en el proceso de desarrollo de software, como Git, GitHub y Bitbucket.

En última instancia, la elección entre GitLab y Jenkins dependerá de sus necesidades y preferencias específicas. GitLab es una solución todo en uno, mientras que Jenkins es más flexible y se puede personalizar con complementos. GitLab es una mejor opción si desea una solución integrada con una interfaz intuitiva y funciones integradas. Jenkins es mejor si desea un servidor de automatización personalizable y extensible que pueda integrarse fácilmente con otras herramientas en su flujo de trabajo.

Conclusión

GitLab y Jenkins son excelentes herramientas de CI/CD que ofrecen una variedad de funciones e integraciones. Sin embargo, GitLab tiene la ventaja cuando se trata de facilidad de uso, integración, rendimiento, seguridad y costo. La plataforma todo en uno de GitLab facilita a los desarrolladores la instalación y configuración de sus canalizaciones, mientras que sus integraciones nativas y funciones integradas la hacen más eficiente y segura que Jenkins. Por lo tanto, si está buscando una herramienta de CI/CD que sea fácil de usar, rentable y confiable, GitLab es la mejor opción para su organización.

Fuente: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: ¿Qué herramienta de CI/CD debería elegir?

GitLab vs Jenkins: คุณควรเลือกเครื่องมือ CI/CD ใด

Gitlab vs Jenkins เป็นเครื่องมือ DevOps ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองรายการ ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเปรียบเทียบ GitLab และ Jenkins และช่วยคุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเป็นเครื่องมือ CI/CD ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery) เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เครื่องมือ CI/CD ช่วยให้นักพัฒนาสร้างกระบวนการสร้าง ทดสอบ และปรับใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพของโค้ด GitLab และ Jenkins เป็นเครื่องมือ CI/CD ยอดนิยมสองตัวที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ GitLab และ Jenkins และช่วยคุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเป็นเครื่องมือ CI/CD ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

GitLab กับเจนกินส์

1. ใช้งานง่าย

GitLab เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ให้โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับ CI/CD การควบคุมเวอร์ชัน การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งทำให้นักพัฒนาสามารถตั้งค่าและกำหนดค่าไปป์ไลน์ได้ง่าย ในทางกลับกัน Jenkins เป็นเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สูงซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการตั้งค่าและกำหนดค่า มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน และผู้ใช้รายใหม่อาจพบว่าการเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องท้าทาย

2. การบูรณาการ

GitLab และ Jenkins รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องมือและบริการที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม GitLab มีการผสานรวมแบบเนทีฟมากขึ้นกับบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการระบบคลาวด์ แพลตฟอร์มการปรับใช้ และเครื่องมือตรวจสอบ สิ่งนี้ทำให้นักพัฒนาสามารถตั้งค่าไปป์ไลน์และทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น Jenkins ยังมีไลบรารีปลั๊กอินมากมายที่รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องมือและบริการต่างๆ

3. ประสิทธิภาพ

GitLab เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ มีแคชในตัวและความสามารถในการประมวลผลแบบขนานที่ช่วยให้นักพัฒนาเรียกใช้ไปป์ไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน เจนกินส์อาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อใช้งานไปป์ไลน์ขนาดใหญ่และซับซ้อน ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับโหลดได้

4. ความปลอดภัย

GitLab มีฟีเจอร์ความปลอดภัยในตัวที่รับประกันว่าโค้ดจะปลอดภัยในทุกขั้นตอนไปป์ไลน์ มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสแกนโค้ด การจัดการช่องโหว่ และการสแกนคอนเทนเนอร์ ที่ช่วยให้นักพัฒนาระบุและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยก่อนที่จะนำไปใช้จริง Jenkins พึ่งพาปลั๊กอินอย่างมากสำหรับคุณลักษณะด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไปป์ไลน์ของคุณปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้ปลั๊กอินของบุคคลที่สาม

5. ค่าใช้จ่าย

GitLab เสนอแผนแบบฟรีและแบบชำระเงิน แผนฟรีมีคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่ทีมขนาดเล็กต้องการสำหรับ CI/CD แผนชำระเงินประกอบด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบการปรับใช้ การตรวจสอบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด Jenkins เป็นเครื่องมือโอเพ่นซอร์สที่ใช้งานได้ฟรี อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการตั้งค่าและบำรุงรักษา ซึ่งสามารถเพิ่มต้นทุนโดยรวมของการใช้เครื่องมือ

ความแตกต่างทางเทคนิคระหว่าง GitLab และ Jenkins

คุณสมบัติGITLABเจนกินส์
การควบคุมเวอร์ชันคอมไพล์ไม่มีข้อมูล (ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ VCS แยกต่างหาก) 
การบูรณาการอย่างต่อเนื่องใช่ในตัวใช่ในตัว
การจัดส่งอย่างต่อเนื่องใช่ในตัวต้องใช้ปลั๊กอินหรือสคริปต์
ความปลอดภัยคุณสมบัติความปลอดภัยในตัวต้องใช้ปลั๊กอินหรือสคริปต์
ตรวจสอบรหัสคุณสมบัติการตรวจสอบโค้ดในตัวต้องใช้ปลั๊กอินหรือสคริปต์
ผลงานโดยทั่วไปเร็วกว่าเนื่องจากที่เก็บ Git ในตัวอาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับประสิทธิภาพ
ความสามารถในการปรับขนาดปรับขนาดได้ดีสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางปรับขนาดได้ดีสำหรับทีมขนาดใหญ่
ค่าใช้จ่ายฟรีสำหรับรุ่นที่โฮสต์เองและโฮสต์บนคลาวด์ฟรีสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเองและมีค่าใช้จ่ายสำหรับการโฮสต์บนคลาวด์
ชุมชนการสนับสนุนชุมชนโอเพ่นซอร์สและองค์กรที่ใช้งานอยู่การสนับสนุนชุมชนโอเพ่นซอร์สและองค์กรที่ใช้งานอยู่

GitLab vs Jenkins: อันไหนดีที่สุด?

GitLab และ Jenkins เป็นเครื่องมือสองอย่างที่นิยมใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะบอกว่าแบบใดดีกว่ากัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของโครงการและองค์กรของคุณ

GitLab เป็นแพลตฟอร์ม DevOps ที่สมบูรณ์แบบที่มีการจัดการซอร์สโค้ด การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง/การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) และอื่นๆ นำเสนอคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล Git การติดตามปัญหา การตรวจสอบโค้ด และไปป์ไลน์การผสานรวม/การส่งต่อเนื่อง (CI/CD) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ GitLab ยังมีรีจีสทรีคอนเทนเนอร์ในตัวและการรวม Kubernetes ทำให้ง่ายต่อการปรับใช้แอปพลิเคชันกับสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์

ในทางกลับกัน Jenkins เป็นเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพ่นซอร์สยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งต่อเนื่อง (CI/CD) ไปป์ไลน์ มีปลั๊กอินหลายตัวสำหรับการทำงานที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์โค้ด การทดสอบ การปรับใช้ และการมอนิเตอร์ Jenkins สามารถรวมเข้ากับเครื่องมืออื่นๆ ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย เช่น Git, GitHub และ Bitbucket

ท้ายที่สุด ตัวเลือกระหว่าง GitLab และ Jenkins จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ GitLab เป็นโซลูชันแบบครบวงจร ในขณะที่ Jenkins มีความยืดหยุ่นมากกว่าและสามารถปรับแต่งได้ด้วยปลั๊กอิน GitLab เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณต้องการโซลูชันแบบบูรณาการที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติในตัว Jenkins ดีกว่าถ้าคุณต้องการเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติที่ปรับแต่งได้และขยายได้ซึ่งสามารถรวมเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

บทสรุป

GitLab และ Jenkins เป็นเครื่องมือ CI/CD ที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีฟีเจอร์และการผสานการทำงานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม GitLab มีความได้เปรียบในด้านความง่ายในการใช้งาน การผสานรวม ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย แพลตฟอร์มแบบ all-in-one ของ GitLab ช่วยให้นักพัฒนาตั้งค่าและกำหนดค่าไปป์ไลน์ได้ง่าย ในขณะที่การผสานรวมแบบเนทีฟและคุณสมบัติในตัวทำให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่า Jenkins ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ CI/CD ที่ใช้งานง่าย คุ้มราคา และเชื่อถือได้ GitLab คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

ที่มา: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: คุณควรเลือกเครื่องมือ CI/CD ใด
许 志强

许 志强

1678684920

GitLab vs Jenkins:你應該選擇哪個 CI/CD 工具?

Gitlab 與 Jenkins 是兩種最流行的 DevOps 工具。在本教程中,我們將比較 GitLab 和 Jenkins,並幫助您確定哪一個是最適合您的組織的 CI/CD 工具。

CI/CD(持續集成和持續交付)是現代軟件開發的重要組成部分。CI/CD 工具可幫助開發人員自動化構建、測試和部署軟件的過程,從而節省時間並提高代碼質量。GitLab 和 Jenkins 是兩種流行的 CI/CD 工具,已在軟件開發行業得到廣泛採用。在本文中,我們將比較 GitLab 和 Jenkins,並幫助您確定哪一個是最適合您的組織的 CI/CD 工具。

GitLab 與詹金斯

1. 易用性

GitLab 是一個一體化平台,為 CI/CD、版本控制、項目管理和協作提供全面的解決方案。它具有簡單直觀的用戶界面,使開發人員可以輕鬆設置和配置他們的管道。另一方面,Jenkins 是一個高度可定制的工具,需要一些技術專長來設置和配置。它具有陡峭的學習曲線,新用戶可能會發現上手具有挑戰性。

2.整合

GitLab 和 Jenkins 支持與各種工具和服務的集成。但是,GitLab 提供與第三方服務的更多原生集成,包括雲提供商、部署平台和監控工具。這使開發人員可以更輕鬆地設置他們的管道並自動化他們的工作流程。Jenkins 還有一個龐大的插件庫,支持與各種工具和服務的集成。

3.性能

GitLab 以其快速可靠的性能而聞名。它具有內置的緩存和並行處理功能,使開發人員能夠快速高效地運行他們的管道。另一方面,Jenkins 在運行大型複雜管道時可能會遇到性能問題。它需要手動優化以確保它可以處理負載。

4. 安全

GitLab 具有內置的安全功能,可確保代碼在每個管道階段都是安全的。它提供代碼掃描、漏洞管理和容器掃描等功能,可幫助開發人員在將其投入生產之前識別和修復安全問題。Jenkins 嚴重依賴插件來提供安全功能。這會使確保您的管道安全變得具有挑戰性,尤其是在您使用第三方插件的情況下。

5.成本

GitLab 提供免費和付費計劃。免費計劃包括小型團隊 CI/CD 所需的大部分功能。付費計劃包括部署監控、審計和合規性等附加功能。Jenkins 是一個可以免費使用的開源工具。但是,它需要大量資源來設置和維護,這會增加使用該工具的總體成本。

GitLab 和 Jenkins 之間的技術差異

特徵GITLAB詹金斯
版本控制混帳N/A(需要與單獨的 VCS 工具集成)。 
持續集成是的,內置。是的,內置。
持續交付是的,內置。需要插件或腳本。
安全內置安全功能。需要插件或腳本。
代碼審查內置代碼審查功能。需要插件或腳本。
表現由於內置 Git 存儲庫,通常速度更快可能需要額外的性能資源
可擴展性適合中小型團隊。適合大型團隊。
成本自託管和雲託管版本免費。自託管免費,雲託管收費。
社區活躍的開源社區和企業支持。活躍的開源社區和企業支持。

GitLab vs Jenkins:哪個最好?

GitLab 和 Jenkins 是軟件開發過程中使用的兩種流行工具。但是,很難說哪個更好,因為這取決於您的項目和組織的具體需求。

GitLab 是一個完整的 DevOps 平台,包括源代碼管理、持續集成/持續交付 (CI/CD) 等。它提供 Git 存儲庫管理、問題跟踪、代碼審查和持續集成/持續交付 (CI/CD) 管道等功能。GitLab 還具有內置的容器註冊表和 Kubernetes 集成,可以輕鬆地將應用程序部署到容器環境。

另一方面,Jenkins 是一種流行的開源自動化服務器,廣泛用於持續集成和持續交付 (CI/CD) 管道。它為各種功能提供了多個插件,例如代碼分析、測試、部署和監控。Jenkins 可以很容易地與軟件開發過程中的其他工具集成,例如 Git、GitHub 和 Bitbucket。

最終,GitLab 和 Jenkins 之間的選擇將取決於您的具體需求和偏好。GitLab 是一個一體化的解決方案,而 Jenkins 更靈活,可以使用插件進行定制。如果您想要一個具有直觀界面和內置功能的集成解決方案,GitLab 是更好的選擇。如果你想要一個可定制和可擴展的自動化服務器,它可以很容易地與工作流中的其他工具集成,Jenkins 會更好。

結論

GitLab 和 Jenkins 是出色的 CI/CD 工具,可提供一系列功能和集成。然而,GitLab 在易用性、集成、性能、安全性和成本方面具有優勢。GitLab 的一體式平台使開發人員可以輕鬆設置和配置他們的管道,而其原生集成和內置功能使其比 Jenkins 更高效、更安全。因此,如果您正在尋找易於使用、經濟高效且可靠的 CI/CD 工具,那麼 GitLab 是您組織的最佳選擇。

資料來源:https: //dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins:你應該選擇哪個 CI/CD 工具?

GitLab vs Jenkins: quale strumento CI/CD dovresti scegliere?

Gitlab vs Jenkins sono i due strumenti DevOps più popolari disponibili. In questo tutorial, confronteremo GitLab e Jenkins e ti aiuteremo a decidere qual è il miglior strumento CI/CD per la tua organizzazione.

CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery) è una parte essenziale del moderno sviluppo software. Gli strumenti CI/CD aiutano gli sviluppatori ad automatizzare il processo di creazione, test e distribuzione del software, risparmiando tempo e migliorando la qualità del codice. GitLab e Jenkins sono due popolari strumenti CI/CD che hanno ottenuto un'ampia adozione nel settore dello sviluppo software. In questo articolo, confronteremo GitLab e Jenkins e ti aiuteremo a decidere qual è il miglior strumento CI/CD per la tua organizzazione.

GitLab contro Jenkins

1. Facilità d'uso

GitLab è una piattaforma all-in-one che fornisce una soluzione completa per CI/CD, controllo della versione, gestione dei progetti e collaborazione. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva che rende facile per gli sviluppatori impostare e configurare le proprie pipeline. D'altra parte, Jenkins è uno strumento altamente personalizzabile che richiede alcune competenze tecniche per l'installazione e la configurazione. Ha una curva di apprendimento ripida e i nuovi utenti potrebbero trovare difficile iniziare.

2. Integrazione

GitLab e Jenkins supportano l'integrazione con un'ampia gamma di strumenti e servizi. Tuttavia, GitLab offre più integrazioni native con servizi di terze parti, inclusi fornitori di servizi cloud, piattaforme di distribuzione e strumenti di monitoraggio. Ciò rende più facile per gli sviluppatori impostare le proprie pipeline e automatizzare i propri flussi di lavoro. Jenkins ha anche una vasta libreria di plugin che supportano l'integrazione con vari strumenti e servizi.

3. Prestazioni

GitLab è noto per le sue prestazioni veloci e affidabili. Dispone di funzionalità di memorizzazione nella cache e di elaborazione parallela integrate che consentono agli sviluppatori di eseguire le proprie pipeline in modo rapido ed efficiente. Jenkins, d'altra parte, può soffrire di problemi di prestazioni durante l'esecuzione di pipeline grandi e complesse. Richiede l'ottimizzazione manuale per garantire che possa gestire il carico.

4. Sicurezza

GitLab ha funzionalità di sicurezza integrate che garantiscono la sicurezza del codice in ogni fase della pipeline. Fornisce funzionalità, come la scansione del codice, la gestione delle vulnerabilità e la scansione dei contenitori, che aiutano gli sviluppatori a identificare e risolvere i problemi di sicurezza prima che entrino in produzione. Jenkins fa molto affidamento sui plug-in per le funzionalità di sicurezza. Ciò può rendere difficile garantire la sicurezza della pipeline, soprattutto se si utilizzano plug-in di terze parti.

5. Costo

GitLab offre piani gratuiti ea pagamento. Il piano gratuito include la maggior parte delle funzionalità di cui un piccolo team avrebbe bisogno per CI/CD. I piani a pagamento includono funzionalità aggiuntive come il monitoraggio della distribuzione, il controllo e la conformità. Jenkins è uno strumento open source gratuito. Tuttavia, richiede risorse significative per l'installazione e la manutenzione, che possono aumentare il costo complessivo dell'utilizzo dello strumento.

La differenza tecnica tra GitLab e Jenkins

CARATTERISTICAGITLABJENKINS
Controllo della versioneIdiotaN/A (richiede l'integrazione con uno strumento VCS separato). 
Integrazione continuaSì, integrato.Sì, integrato.
Consegna continuaSì, integrato.Richiede plug-in o script.
SicurezzaFunzionalità di sicurezza integrate.Richiede plug-in o script.
Revisione del codiceFunzionalità di revisione del codice integrate.Richiede plug-in o script.
PrestazioneGeneralmente più veloce grazie al repository Git integratoPotrebbe richiedere risorse aggiuntive per le prestazioni
ScalabilitàSi adatta bene a team di piccole e medie dimensioni.Scala bene per i grandi team.
CostoGratuito per le versioni self-hosted e cloud-hosted.Gratuito per self-hosted e ha un costo per cloud-hosted.
ComunitàComunità open source attiva e supporto aziendale.Comunità open source attiva e supporto aziendale.

GitLab vs Jenkins: qual è il migliore?

GitLab e Jenkins sono due strumenti popolari utilizzati nel processo di sviluppo del software. Tuttavia, è difficile dire quale sia il migliore in quanto dipende dalle esigenze specifiche del progetto e dell'organizzazione.

GitLab è una piattaforma DevOps completa che include gestione del codice sorgente, integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD) e altro ancora. Offre funzionalità come la gestione del repository Git, il monitoraggio dei problemi, la revisione del codice e le pipeline di integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD). GitLab dispone anche di un registro dei contenitori integrato e dell'integrazione con Kubernetes, che semplificano la distribuzione delle applicazioni negli ambienti dei contenitori.

D'altra parte, Jenkins è un popolare server di automazione open source ampiamente utilizzato per pipeline di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD). Offre diversi plug-in per varie funzionalità, come analisi del codice, test, distribuzione e monitoraggio. Jenkins può essere facilmente integrato con altri strumenti nel processo di sviluppo del software, come Git, GitHub e Bitbucket.

In definitiva, la scelta tra GitLab e Jenkins dipenderà dalle tue esigenze e preferenze specifiche. GitLab è una soluzione all-in-one, mentre Jenkins è più flessibile e può essere personalizzato con plugin. GitLab è una scelta migliore se desideri una soluzione integrata con un'interfaccia intuitiva e funzionalità integrate. Jenkins è migliore se desideri un server di automazione personalizzabile ed estensibile che possa essere facilmente integrato con altri strumenti nel tuo flusso di lavoro.

Conclusione

GitLab e Jenkins sono eccellenti strumenti CI/CD che offrono una gamma di funzionalità e integrazioni. Tuttavia, GitLab ha il vantaggio quando si tratta di facilità d'uso, integrazione, prestazioni, sicurezza e costi. La piattaforma all-in-one di GitLab rende facile per gli sviluppatori impostare e configurare le proprie pipeline, mentre le sue integrazioni native e le funzionalità integrate lo rendono più efficiente e sicuro di Jenkins. Pertanto, se stai cercando uno strumento CI/CD facile da usare, economico e affidabile, GitLab è l'opzione migliore per la tua organizzazione.

Fonte: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: quale strumento CI/CD dovresti scegliere?
Corey Brooks

Corey Brooks

1678677093

GitLab vs Jenkins: Which CI/CD Tool Should You Choose?

Gitlab vs Jenkins are the two most popular DevOps tools available. In this tutorial, we will compare GitLab and Jenkins and help you decide which one is the best CI/CD tool for your organization.

CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery) is an essential part of modern software development. CI/CD tools help developers automate the process of building, testing, and deploying software, which saves time and improves code quality. GitLab and Jenkins are two popular CI/CD tools that have gained widespread adoption in the software development industry. In this article, we will compare GitLab and Jenkins and help you decide which one is the best CI/CD tool for your organization.

GitLab vs Jenkins

1. Ease of Use

GitLab is an all-in-one platform that provides a comprehensive solution for CI/CD, version control, project management, and collaboration. It has a simple and intuitive user interface that makes it easy for developers to set up and configure their pipelines. On the other hand, Jenkins is a highly customizable tool that requires some technical expertise to set up and configure. It has a steep learning curve, and new users may find it challenging to get started.

2. Integration

GitLab and Jenkins support integration with a wide range of tools and services. However, GitLab offers more native integrations with third-party services, including cloud providers, deployment platforms, and monitoring tools. This makes it easier for developers to set up their pipelines and automate their workflows. Jenkins also has a vast library of plugins that support integration with various tools and services.

3. Performance

GitLab is known for its fast and reliable performance. It has built-in caching and parallel processing capabilities that allow developers to run their pipelines quickly and efficiently. Jenkins, on the other hand, can suffer from performance issues when running large and complex pipelines. It requires manual optimization to ensure it can handle the load.

4. Security

GitLab has built-in security features that ensure code is secure at every pipeline stage. It provides features, like code scanning, vulnerability management, and container scanning, that help developers identify and fix security issues before they make it into production. Jenkins relies heavily on plugins for security features. This can make it challenging to ensure your pipeline is secure, especially if you are using third-party plugins.

5. Cost

GitLab offers free and paid plans. The free plan includes most features a small team would need for CI/CD. The paid plans include additional features like deployment monitoring, auditing, and compliance. Jenkins is an open-source tool that is free to use. However, it requires significant resources to set up and maintain, which can add to the overall cost of using the tool.

The Technical Difference Between GitLab and Jenkins

FEATUREGITLABJENKINS
Version ControlGitN/A (requires integration with a separate VCS tool). 
Continuous IntegrationYes, built-in.Yes, built-in.
Continuous DeliveryYes, built-in.Requires plugins or scripting.
SecurityBuilt-in security features.Requires plugins or scripting.
Code ReviewBuilt-in code review features.Requires plugins or scripting.
PerformanceGenerally faster due to built-in Git repositoryMay require additional resources for performance
ScalabilityScales well for small to medium-sized teams.Scales well for large teams.
CostFree for self-hosted and cloud-hosted versions.Free for self-hosted and has a cost for cloud-hosted.
CommunityActive open-source community and enterprise support.Active open-source community and enterprise support.

GitLab vs Jenkins: Which One Is Best?

GitLab and Jenkins are two popular tools used in the software development process. However, it’s difficult to say which one is better as it depends on the specific needs of your project and organization.

GitLab is a complete DevOps platform that includes source code management, continuous integration/continuous delivery (CI/CD), and more. It offers features such as Git repository management, issue tracking, code review, and continuous integration/continuous delivery (CI/CD) pipelines. GitLab also has a built-in container registry and Kubernetes integration, making it easy to deploy applications to container environments.

On the other hand, Jenkins is a popular open-source automation server widely used for continuous integration and continuous delivery (CI/CD) pipelines. It offers several plugins for various functionalities, such as code analysis, testing, deployment, and monitoring. Jenkins can be easily integrated with other tools in the software development process, such as Git, GitHub, and Bitbucket.

Ultimately, the choice between GitLab and Jenkins will depend on your specific needs and preferences. GitLab is an all-in-one solution, while Jenkins is more flexible and can be customized with plugins. GitLab is a better choice if you want an integrated solution with an intuitive interface and built-in features. Jenkins is better if you want a customizable and extensible automation server that can be easily integrated with other tools in your workflow.

Conclusion

GitLab and Jenkins are excellent CI/CD tools that offer a range of features and integrations. However, GitLab has the edge when it comes to ease of use, integration, performance, security, and cost. GitLab’s all-in-one platform makes it easy for developers to set up and configure their pipelines, while its native integrations and built-in features make it more efficient and secure than Jenkins. Therefore, if you are looking for a CI/CD tool that is easy to use, cost-effective, and reliable, GitLab is the best option for your organization.

Source: https://dzone.com

#gitlab #jenkins 

GitLab vs Jenkins: Which CI/CD Tool Should You Choose?
Oral Brekke

Oral Brekke

1678184400

Gitlab-skyline: Your Gitlab's contributions in a 3D Skyline

Your Gitlab's contributions in a 3D Skyline

gitlab-skyline is a Python command to generate a skyline figure from Gitlab contributions as Github did at https://skyline.github.com/

~ usage: gitlab-skyline [-h] [--domain [DOMAIN]] [--max_requests [MAX_REQUESTS]] username [year]

Create STL from Gitlab contributions

positional arguments:
 username       Gitlab username (without @)
 year         Year of contributions to fetch

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --domain [DOMAIN]   GitlabEE/CE custom domain
 --max_requests [MAX_REQUESTS]
            Max. simultaneous requests to Gitlab. Don't mess with their server!

Enjoy!

View a sample result of the preview at samples/gitlab_felixgomez_2020.stl and OpenSCAD generated code at samples/gitlab_felixgomez_2020.scad.

Requirements and installation

gitlab-skyline requires python3 and OpenSCAD. (need Python version >= 3.7)

Create your virtual environment as usual and install dependencies with

pip install -r requirements.txt

Install OpenSCAD from https://www.openscad.org/downloads.html and ensure that openSCAD executable is working with

openscad --version

Quickstart

python gitlab-skyline felixgomez 2020

or

./gitlab-skyline felixgomez 2020

if file has execution permissions.

If you want to get contributions from a custom installation you can use

./gitlab-skyline felixgomez 2020 --domain="https://customdomain.dev:8080"

Docker Usage

For convience, a docker image is produced to generate the stl image file for you:

docker run -v $PWD:/data registry.gitlab.com/felixgomez/gitlab-skyline <username> [<year>]

Example: docker run -v $PWD:/data registry.gitlab.com/felixgomez/gitlab-skyline felixgomez

To use any custom parameters, simply append to the docker run command.

Using it in private/custom Gitlab installations

As said before, you can use it in custom installations through the --domain modifier.

Don't forget to make your contributions public in your user profile settings.

Motivation

A few days ago I came across the Github skyline web application and it seemed like a good idea to be able to export the activity in skyline format to STL.

It quickly became viral among my friends, but in my daily work I use Gitlab more. That's when I came up with the idea to replicate it for Gitlab: I needed to have my own contribution skyline!

Some details

The project was developed on a Friday afternoon, although I had consulted some information previously, so do not expect quality code and wonders. As always pull requests are welcome! 😍

At first I was thinking to use the well known Gitlab endpoint https://gitlab.com/users/username/calendar.json but the information it provides is for one year back from now.

As far as I know Gitlab does not provide an endpoint to obtain contribution information by year but digging a bit I found that a call to https://gitlab.com/users/username/calendar_activities?date=2021-02-01 returns an HTML response easy to scrape.

I made use of classic BeautifulSoup for scraping, aiohttp and asyncio to go asynchronous and speed up the scraping process.

There is an extra option (--max-requests) to the gitlab-skyline command to control concurrent requests to Github to avoid the "Too many requests" message from their server.

SolidPython is a beautiful piece of code allowing to generate OpenSCAD code from Python.

Inkscape was used to vectorize the Gitlab logo for extrusion (pending to correct the Viewbox due to lack of time).

Mesh optimization

I love openSCAD for a long time but there are some old well known issues related with errors in the generated geometry. If you detect some on the final STL you could use https://www.meshlab.net/ to correct them.

Thanks!

I hope you like it!


Download Details:

Author: felixgomez
Source Code: https://github.com/felixgomez/gitlab-skyline 
License: Unlicense license

#python #gitlab #3d 

Gitlab-skyline: Your Gitlab's contributions in a 3D Skyline
Lawson Wehner

Lawson Wehner

1676540640

How to Manage OpenStack using Terraform and GitLab

How to Manage OpenStack using Terraform and GitLab

Follow this tutorial to see how using GitLab can further enhance collaboration in your OpenStack cluster.

One virtue of GitOps is Infrastructure as Code. It encourages collaboration by using a shared configuration and policy repository. Using GitLab can further enhance collaboration in your OpenStack cluster. GitLab CI can serve as your source control and orchestration hub for CI/CD, and it can even manage the state of Terraform.

To achieve this, you need the following:

 1. GitLab account or instance.
 2. Private OpenStack cluster. If you don't have one, read my article Set up OpenStack on a Raspberry Pi cluster.
 3. A computer (preferably a container host).

GitLab and Terraform state

The goal is to achieve collaboration through Terraform, so you need to have a centralized state file. GitLab has a managed state for Terraform. With this feature, you can enable individuals to manage OpenStack collaboratively.

Create a GitLab group and project

Log in to GitLab, click on the hamburger menu, and click GroupsView all groups.

view all groups

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Create a group by clicking on New group and then on Create group.

Create Group

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Name the group to generate a unique group URL, and invite your team to work with you.

Name Group

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

After creating a group, create a project by clicking Create new project, and then Create blank project:

Create from blank project

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Name your project. GitLab generates a unique project URL for you. This project contains the repository for your Terraform scripts and Terraform state.

Create a personal access token

The repository needs a personal access token to manage this Terraform state. In your profile, select Edit Profile:

Edit profile

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Click Access Token in the side panel to access a menu for creating an access token. Save your token because you can't view it again.

Access Token

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Clone the empty repository

On a computer with direct access to your OpenStack installation, clone the repository and then change to the resulting directory:

$ git clone git@gitlab.com:testgroup2170/testproject.git

$ cd testproject

Create the backend .tf and provider file

Create a backend file to configure GitLab as your state backend:

$ cat >> backend.tf << EOF
terraform {
 backend "http" {
 }
}
EOF

This provider file pulls the provider for OpenStack:

$ cat >> provider.tf << EOF
terraform {
 required_version = ">= 0.14.0"
 required_providers {
  openstack = {
   source = "terraform-provider-openstack/openstack"
   version = "1.49.0"
  }
 }
}

provider "openstack" {
 user_name  = var.OS_USERNAME
 tenant_name = var.OS_TENANT
 password  = var.OS_PASSWORD
 auth_url  = var.OS_AUTH_URL
 region   = var.OS_REGION
}
EOF

Because you've declared a variable in the provider, you must declare it in a variable file:

$ cat >> variables.tf << EOF
variable "OS_USERNAME" {
 type    = string
 description = "OpenStack Username"
}

variable "OS_TENANT" {
 type    = string
 description = "OpenStack Tenant/Project Name"
}

variable "OS_PASSWORD" {
 type    = string
 description = "OpenStack Password"
}

variable "OS_AUTH_URL" {
 type    = string
 description = "OpenStack Identitiy/Keystone API for authentication"
}

variable "OS_REGION" {
 type    = string
 description = "OpenStack Region"
}

EOF

Because you're initially working locally, you must set those variables to make it work:

$ cat >> terraform.tfvars << EOF
OS_USERNAME = "admin"
OS_TENANT  = "admin"
OS_PASSWORD = "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"
OS_AUTH_URL = "http://X.X.X.X:35357/v3"
OS_REGION  = "RegionOne"
EOF

These details are available on your rc file on OpenStack.

Initialize the project in Terraform

Initializing the project is quite different because you need to tell Terraform to use GitLab as your state backend:

PROJECT_ID="<gitlab-project-id>"
TF_USERNAME="<gitlab-username>"
TF_PASSWORD="<gitlab-personal-access-token>"
TF_STATE_NAME="<your-unique-state-name>"
TF_ADDRESS="https://gitlab.com/api/v4/projects/${PROJECT_ID}/terraform/state/${TF_STATE_NAME}"

$ terraform init \
 -backend-config=address=${TF_ADDRESS} \
 -backend-config=lock_address=${TF_ADDRESS}/lock \
 -backend-config=unlock_address=${TF_ADDRESS}/lock \
 -backend-config=username=${TF_USERNAME} \
 -backend-config=password=${TF_PASSWORD} \
 -backend-config=lock_method=POST \
 -backend-config=unlock_method=DELETE \
 -backend-config=retry_wait_min=5

To view the gitlab-project-id, look in the project details just above the Project Information tab in the side panel. It's usually your project name.

Project ID

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

For me, it's 42580143.

Use your username for gitlab-username. Mine is ajohnsc.

The gitlab-personal-access-token is the token you created earlier in this exercise. In this example, I use wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww. You can name your-unique-state-name anything. I used homelab.

Here is my initialization script:

PROJECT_ID="42580143"
TF_USERNAME="ajohnsc"
TF_PASSWORD="wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww"
TF_STATE_NAME="homelab"
TF_ADDRESS="https://gitlab.com/api/v4/projects/${PROJECT_ID}/terraform/state/${TF_STATE_NAME}"

To use the file:

$ terraform init \
 -backend-config=address=${TF_ADDRESS} \
 -backend-config=lock_address=${TF_ADDRESS}/lock \
 -backend-config=unlock_address=${TF_ADDRESS}/lock \
 -backend-config=username=${TF_USERNAME} \
 -backend-config=password=${TF_PASSWORD} \
 -backend-config=lock_method=POST \
 -backend-config=unlock_method=DELETE \
 -backend-config=retry_wait_min=5

The output is similar to this:

terraform init

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Test the Terraform script

This sets the size of the VMs for my OpenStack flavors:

$ cat >> flavors.tf << EOF
resource "openstack_compute_flavor_v2" "small-flavor" {
 name   = "small"
 ram    = "4096"
 vcpus   = "1"
 disk   = "0"
 flavor_id = "1"
 is_public = "true"
}

resource "openstack_compute_flavor_v2" "medium-flavor" {
 name   = "medium"
 ram    = "8192"
 vcpus   = "2"
 disk   = "0"
 flavor_id = "2"
 is_public = "true"
}

resource "openstack_compute_flavor_v2" "large-flavor" {
 name   = "large"
 ram    = "16384"
 vcpus   = "4"
 disk   = "0"
 flavor_id = "3"
 is_public = "true"
}

resource "openstack_compute_flavor_v2" "xlarge-flavor" {
 name   = "xlarge"
 ram    = "32768"
 vcpus   = "8"
 disk   = "0"
 flavor_id = "4"
 is_public = "true"
}
EOF

The settings for my external network are as follows:

$ cat >> external-network.tf << EOF
resource "openstack_networking_network_v2" "external-network" {
 name      = "external-network"
 admin_state_up = "true"
 external    = "true"
 segments {
  network_type   = "flat"
  physical_network = "physnet1"
 }
}

resource "openstack_networking_subnet_v2" "external-subnet" {
 name      = "external-subnet"
 network_id   = openstack_networking_network_v2.external-network.id
 cidr      = "10.0.0.0/8"
 gateway_ip   = "10.0.0.1"
 dns_nameservers = ["10.0.0.254", "10.0.0.253"]
 allocation_pool {
  start = "10.0.0.2"
  end  = "10.0.254.254"
 }
}
EOF

Router settings look like this:

$ cat >> routers.tf << EOF
resource "openstack_networking_router_v2" "external-router" {
 name        = "external-router"
 admin_state_up   = true
 external_network_id = openstack_networking_network_v2.external-network.id
}
EOF

Enter the following for images:

$ cat >> images.tf << EOF
resource "openstack_images_image_v2" "cirros" {
 name       = "cirros"
 image_source_url = "https://download.cirros-cloud.net/0.6.1/cirros-0.6.1-x86_64-disk.img"
 container_format = "bare"
 disk_format   = "qcow2"
}
EOF

Here is a Demo tenant:

$ cat >> demo-project-user.tf << EOF
resource "openstack_identity_project_v3" "demo-project" {
 name = "Demo"
}

resource "openstack_identity_user_v3" "demo-user" {
 name        = "demo-user"
 default_project_id = openstack_identity_project_v3.demo-project.id
 password = "demo"
}
EOF

When complete, you will have this file structure:

.
├── backend.tf
├── demo-project-user.tf
├── external-network.tf
├── flavors.tf
├── images.tf
├── provider.tf
├── routers.tf
├── terraform.tfvars
└── variables.tf

Issue plan

After the files are complete, you can create the plan files with the terraform plan command:

$ terraform plan
Acquiring state lock. This may take a few moments...

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
 + create

Terraform will perform the following actions:

 # openstack_compute_flavor_v2.large-flavor will be created
 + resource "openstack_compute_flavor_v2" "large-flavor" {
   + disk     = 0
   + extra_specs = (known after apply)
   + flavor_id  = "3"
   + id      = (known after apply)
   + is_public  = true
   + name     = "large"
   + ram     = 16384
   + region    = (known after apply)
   + rx_tx_factor = 1
   + vcpus    = 4
  }

[...]

Plan: 10 to add,
Releasing state lock. This may take a few moments...

After all plan files have been created, apply them with the terraform apply command:

$ terraform apply -auto-approve
Acquiring state lock. This may take a few moments...
[...]
Plan: 10 to add, 0 to change, 0 to destroy.
openstack_compute_flavor_v2.large-flavor: Creating...
openstack_compute_flavor_v2.small-flavor: Creating...
openstack_identity_project_v3.demo-project: Creating...
openstack_networking_network_v2.external-network: Creating...
openstack_compute_flavor_v2.xlarge-flavor: Creating...
openstack_compute_flavor_v2.medium-flavor: Creating...
openstack_images_image_v2.cirros: Creating...
[...]
Releasing state lock. This may take a few moments...

Apply complete! Resources: 10 added, 0 changed, 0 destroyed.

After applying the infrastructure, return to GitLab and navigate to your project. Look in InfrastructureTerraform to confirm that the state homelab has been created.

Gitlab State file

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Destroy the state to test CI

Now that you've created a state, try destroying the infrastructure so you can apply the CI pipeline later. Of course, this is purely for moving from Terraform CLI to a Pipeline. If you have an existing infrastructure, you can skip this step.

$ terraform destroy -auto-approve
Acquiring state lock. This may take a few moments...
openstack_identity_project_v3.demo-project: Refreshing state... [id=5f86d4229003404998dfddc5b9f4aeb0]
openstack_networking_network_v2.external-network: Refreshing state... [id=012c10f3-8a51-4892-a688-aa9b7b43f03d]
[...]
Plan: 0 to add, 0 to change, 10 to destroy.
openstack_compute_flavor_v2.small-flavor: Destroying... [id=1]
openstack_compute_flavor_v2.xlarge-flavor: Destroying... [id=4]
openstack_networking_router_v2.external-router: Destroying... [id=73ece9e7-87d7-431d-ad6f-09736a02844d]
openstack_compute_flavor_v2.large-flavor: Destroying... [id=3]
openstack_identity_user_v3.demo-user: Destroying... [id=96b48752e999424e95bc690f577402ce]
[...]
Destroy complete! Resources: 10 destroyed.

You now have a state everyone can use. You can provision using a centralized state. With the proper pipeline, you can automate common tasks.

Set up a GitLab runner

Your OpenStack cluster isn't public-facing, and the OpenStack API isn't exposed. You must have a GitLab runner to run GitLab pipelines. GitLab runners are services or agents that run and perform tasks on the remote GitLab server.

On a computer on a different network, create a container for a GitLab runner:

$ docker volume create gitlab-runner-config

$ docker run -d --name gitlab-runner --restart always \
 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
 -v gitlab-runner-config:/etc/gitlab-runner \
 gitlab/gitlab-runner:latest

$ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE              COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS                    NAMES
880e2ed289d3  gitlab/gitlab-runner:latest   "/usr/bin/dumb-init …"  3 seconds ago  Up 2 seconds                        gitlab-runner-test

Now register it with your project in your GitLab project's SettingsCI/CD panel:

Gitlab runner register

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Scroll down to RunnersCollapse:

Gitlab runner registration

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

The GitLab runner registration token and URL are required. Disable the shared runner on the right side to ensure it works on the runner only. Run the gitlab-runner container to register the runner:

$ docker exec -ti gitlab-runner /usr/bin/gitlab-runner register
Runtime platform                  arch=amd64 os=linux pid=18 revision=6d480948 version=15.7.1
Running in system-mode.              
                          
Enter the GitLab instance URL (for example, https://gitlab.com/):
https://gitlab.com/
Enter the registration token:
GR1348941S1bVeb1os44ycqsdupRK
Enter a description for the runner:
[880e2ed289d3]: dockerhost
Enter tags for the runner (comma-separated):
homelab
Enter optional maintenance note for the runner:

WARNING: Support for registration tokens and runner parameters in the 'register' command has been deprecated in GitLab Runner 15.6 and will be replaced with support for authentication tokens. For more information, see https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/380872 
Registering runner... succeeded           runner=GR1348941S1bVeb1o
Enter an executor: docker-ssh, shell, virtualbox, instance, kubernetes, custom, docker, parallels, ssh, docker+machine, docker-ssh+machine:
docker
Enter the default Docker image (for example, ruby:2.7):
ajscanlas/homelab-runner:3.17
Runner registered successfully. Feel free to start it, but if it's running already the config should be automatically reloaded!
 
Configuration (with the authentication token) was saved in "/etc/gitlab-runner/config.toml" 

Upon success, your GitLab interface displays your runner as valid. It looks like this:

Specific Runner

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

You can now use that runner to automate provisioning with a CI/CD pipeline in GitLab.

Set up the GitLab pipeline

Now you can set up a pipeline. Add a file named .gitlab-ci.yaml in your repository to define your CI/CD steps. Ignore the files you don't need, like .terraform directories and sensitive data like variable files.

Here's my .gitignore file:

$ cat .gitignore
*.tfvars
.terraform*

Here are my CI pipeline entries in .gitlab-ci.yaml:

$ cat .gitlab-ci.yaml
default:
 tags:
  - homelab

variables:
 TF_ROOT: ${CI_PROJECT_DIR}
 TF_ADDRESS: ${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/terraform/state/homelab

cache:
 key: homelab
 paths:
  - ${TF_ROOT}/.terraform*

stages:
 - prepare
 - validate
 - build
 - deploy

before_script:
 - cd ${TF_ROOT}

tf-init:
 stage: prepare
 script:
  - terraform --version
  - terraform init -backend-config=address=${BE_REMOTE_STATE_ADDRESS} -backend-config=lock_address=${BE_REMOTE_STATE_ADDRESS}/lock -backend-config=unlock_address=${BE_REMOTE_STATE_ADDRESS}/lock -backend-config=username=${BE_USERNAME} -backend-config=password=${BE_ACCESS_TOKEN} -backend-config=lock_method=POST -backend-config=unlock_method=DELETE -backend-config=retry_wait_min=5

tf-validate:
 stage: validate
 dependencies:
  - tf-init
 variables:
  TF_VAR_OS_AUTH_URL: ${OS_AUTH_URL}
  TF_VAR_OS_PASSWORD: ${OS_PASSWORD}
  TF_VAR_OS_REGION: ${OS_REGION}
  TF_VAR_OS_TENANT: ${OS_TENANT}
  TF_VAR_OS_USERNAME: ${OS_USERNAME}
 script:
  - terraform validate

tf-build:
 stage: build
 dependencies:
  - tf-validate
 variables:
  TF_VAR_OS_AUTH_URL: ${OS_AUTH_URL}
  TF_VAR_OS_PASSWORD: ${OS_PASSWORD}
  TF_VAR_OS_REGION: ${OS_REGION}
  TF_VAR_OS_TENANT: ${OS_TENANT}
  TF_VAR_OS_USERNAME: ${OS_USERNAME}
 script:
  - terraform plan -out "planfile"
 artifacts:
  paths:
   - ${TF_ROOT}/planfile

tf-deploy:
 stage: deploy
 dependencies:
  - tf-build
 variables:
  TF_VAR_OS_AUTH_URL: ${OS_AUTH_URL}
  TF_VAR_OS_PASSWORD: ${OS_PASSWORD}
  TF_VAR_OS_REGION: ${OS_REGION}
  TF_VAR_OS_TENANT: ${OS_TENANT}
  TF_VAR_OS_USERNAME: ${OS_USERNAME}
 script:
  - terraform apply -auto-approve "planfile"

The process starts by declaring that every step and stage is under the homelab tag, allowing your GitLab runner to run it.

default:
 tags:
  - homelab

Next, the variables are set on the pipeline. The variables are only present when the pipeline is running:

variables:
 TF_ROOT: ${CI_PROJECT_DIR}
 TF_ADDRESS: ${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/terraform/state/homelab

There's a cache that saves specific files and directories upon running from stage to stage:

cache:
 key: homelab
 paths:
  - ${TF_ROOT}/.terraform*

These are the stages that the pipeline follows:

stages:
 - prepare
 - validate
 - build
 - deploy

This declares what to do before any stages are run:

before_script:
 - cd ${TF_ROOT}

In the prepare stage, the tf-init initializes the Terraform scripts, gets the provider, and sets its backend to GitLab. Variables that aren't declared yet are added as environment variables later.

tf-init:
 stage: prepare
 script:
  - terraform --version
  - terraform init -backend-config=address=${BE_REMOTE_STATE_ADDRESS} -backend-config=lock_address=${BE_REMOTE_STATE_ADDRESS}/lock -backend-config=unlock_address=${BE_REMOTE_STATE_ADDRESS}/lock -backend-config=username=${BE_USERNAME} -backend-config=password=${BE_ACCESS_TOKEN} -backend-config=lock_method=POST -backend-config=unlock_method=DELETE -backend-config=retry_wait_min=5

In this part, the CI job tf-validate and the stage validate run Terraform to validate that the Terraform scripts are free of syntax errors. Variables not yet declared are added as environment variables later.

tf-validate:
 stage: validate
 dependencies:
  - tf-init
 variables:
  TF_VAR_OS_AUTH_URL: ${OS_AUTH_URL}
  TF_VAR_OS_PASSWORD: ${OS_PASSWORD}
  TF_VAR_OS_REGION: ${OS_REGION}
  TF_VAR_OS_TENANT: ${OS_TENANT}
  TF_VAR_OS_USERNAME: ${OS_USERNAME}
 script:
  - terraform validate

Next, the CI job tf-build with the stage build creates the plan file using terraform plan and temporarily saves it using the artifacts tag.

tf-build:
 stage: build
 dependencies:
  - tf-validate
 variables:
  TF_VAR_OS_AUTH_URL: ${OS_AUTH_URL}
  TF_VAR_OS_PASSWORD: ${OS_PASSWORD}
  TF_VAR_OS_REGION: ${OS_REGION}
  TF_VAR_OS_TENANT: ${OS_TENANT}
  TF_VAR_OS_USERNAME: ${OS_USERNAME}
 script:
  - terraform plan -out "planfile"
 artifacts:
  paths:
   - ${TF_ROOT}/planfile

In the next section, the CI job tf-deploy with the stage deploy applies the plan file.

tf-deploy:
 stage: deploy
 dependencies:
  - tf-build
 variables:
  TF_VAR_OS_AUTH_URL: ${OS_AUTH_URL}
  TF_VAR_OS_PASSWORD: ${OS_PASSWORD}
  TF_VAR_OS_REGION: ${OS_REGION}
  TF_VAR_OS_TENANT: ${OS_TENANT}
  TF_VAR_OS_USERNAME: ${OS_USERNAME}
 script:
  - terraform apply -auto-approve "planfile"

There are variables, so you must declare them in SettingsCI/CDVariablesExpand.

Gitlab Environment Variables

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Add all the variables required:

BE_ACCESS_TOKEN => GitLab Access Token
BE_REMOTE_STATE_ADDRESS => This was the rendered TF_ADDRESS variable
BE_USERNAME => GitLab username
OS_USERNAME => OpenStack Username
OS_TENANT  => OpenStack tenant
OS_PASSWORD => OpenStack User Password
OS_AUTH_URL => Auth URL
OS_REGION  => OpenStack Region

So for this example, I used the following:

BE_ACCESS_TOKEN = "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww"
BE_REMOTE_STATE_ADDRESS = https://gitlab.com/api/v4/projects/42580143/terraform/state/homelab
BE_USERNAME = "ajohnsc"
OS_USERNAME = "admin"
OS_TENANT  = "admin"
OS_PASSWORD = "YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"
OS_AUTH_URL = "http://X.X.X.X:35357/v3"
OS_REGION  = "RegionOne"

And it is masked GitLab for its protection.

Gitlab variable view

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

The last step is to push the new files to the repository:

$ git add .

$ git commit -m "First commit"
[main (root-commit) e78f701] First commit
 10 files changed, 194 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 .gitlab-ci.yml
 create mode 100644 backend.tf
 create mode 100644 demo-project-user.tf
 create mode 100644 external-network.tf
 create mode 100644 flavors.tf
 create mode 100644 images.tf
 create mode 100644 provider.tf
 create mode 100644 routers.tf
 create mode 100644 variables.tf

$ git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (12/12), 2.34 KiB | 479.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To gitlab.com:testgroup2170/testproject.git
 * [new branch]   main -> main

View the results

View your new pipelines in the CI/CD section of GitLab.

Pipelines

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

On the OpenStack side, you can see the resources created by Terraform.

The networks:

Networks

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

The flavors:

Flavors

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

The images:

Images

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

The project:

Project

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

The user:

user

(AJ Canlas, CC BY-SA 4.0)

Next steps

Terraform has so much potential. Terraform and Ansible are great together. In my next article, I'll demonstrate how Ansible can work with OpenStack

Original article source at: https://opensource.com/

#gitlab #terraform #openstack 

How to Manage OpenStack using Terraform and GitLab
Bongani Ngema

Bongani Ngema

1671171300

Create Parent-Child Gitlab Pipeline

GitLab parent-child pipeline run under the same get lab project. It can be useful when you want to run your pipeline under multiple conditions for example you may want to run your pipeline on merge requests, issue events, push events, on file changes, etc.

Problem with single global pipeline

Configuration for the single Global pipeline becomes very long and may become complicated and may be hard to manage in a single Global pipeline where all the steps in a stage must be completed before the next job begins. So this makes slowing things down in a pipeline.

And also it increases complexity, Reduces readability & not very flexible. You then need to write a lot of pipeline rules for different conditions for your pipeline.

Solution – Parent Child Pipeline

And to reduce complexity and increase the velocity of all steps in the stages then you should use the parent-child pipeline in GitLab that way you can reduce the complexity and increase the readability. Let’s look at how to create a pipeline in GitLab.

Prerequisites

 • Gitlab account & Repo
 • Basic Understanding of Gitlab

Parent-Child Pipeline

Directory Structure

The directory structure for your application or pipeline repo should look like this. Command to check directory structure is tree -I .git -a

tree -I .git -a

The output will look like this:

.
├── app
│   └── index.html
├── .gitlab
│   ├── parent-pipe.yaml
│   └── workflows
│     ├── artifact-to-child.yaml
│     ├── build_app.yaml
│     └── merge-request-pipeline.yaml
├── .gitlab-ci.yml
└── README.md

.gitlab-ci.yml

The main Gitlab pipeline is defined in .gitlab-ci.yml file. It should be present at application’s directory as shown in the directory structure.

Create a file named .gitlab-ci.yml & add the below content in this file.

## Details

# Author:      Rahul Soni ( rahul.soni@knoldus.com )
# Gitlab ID:    @Rahul-Soni28
# Github ID:    @Rahul-Soni28
# LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/in/rahul-soni-6592811b2/


## This will include content of local file into this file.
include:
 - local: .gitlab/parent-pipe.yaml

The include keyword is a list of objects or dictionaries. It includes the content of the file in the main .gitlab-ci.yml file.

It is including the parent pipeline code which we will be creating in the next step.

parent-pipe.yaml

Create a file called parent-pipe.yaml which will act as a parent pipeline & it runs in the first place.

Copy this content in the parent pipeline file.

stages:
 - artifacts
 - parent

## This job will generate artifacts and will send to artifact-to-child.yaml child pipeline
artifacts:
 stage: artifacts
 variables:
  key1: value1
  key2: value2
 artifacts:
  paths: 
   - ./artifacts.txt
 script:
  - echo "Generated Artifacts" > artifacts.txt

## This pipeline will only trigger when a MR 
## is created.
merge_request_pipeline:
 stage: parent
 variables: 
  pipeline: parent
  event: $CI_PIPELINE_SOURCE
 rules:
  - if: $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"
  - if: "$CI_MERGE_REQUEST_IID"
  - if: "$CI_COMMIT_TAG"
 trigger:
  include: .gitlab/workflows/merge-request-pipeline.yaml

  ## trigger:strategy to force the trigger job to wait for the downstream pipeline to complete before it is marked as success.
  strategy: depend

## This job will run triggers a child which downloads artifacts generate in previous jobs.
artifact-to-child:
 stage: parent
 variables:
  ## Needs: to make child download parent artifacts. ID of parent pipeline needs to pass.
  PARENT_PIPELINE_ID: $CI_PIPELINE_ID
 trigger:
  include: .gitlab/workflows/artifact-to-child.yaml
  strategy: depend

## This job will trigger a child only when changes are made in particular directory
build_app:
 stage: parent
 rules:
  - changes:
    - app/**/*
 trigger:
  include: .gitlab/workflows/build_app.yaml
  strategy: depend

Explaination: This pipeline contains two stages & 4 jobs. These Jobs can be controlled by rules: keyword to define when to run the job. These jobs act as parent jobs that trigger their child pipeline.

Child Pipelines

artifact-to-child.yaml

Create a file called artifact-to-child.yaml & copy this content in this file shown below.


stages:
 - build

artifact_job:
 stage: build 
 needs:
  - pipeline: $PARENT_PIPELINE_ID
   job: artifacts
 script:
  - echo $CI_PIPELINE_SOURCE
  - echo $CI_COMMIT_TAG
  - ls

Explanation: This Job will receive the artifacts generated & received from the parent pipeline & parent job. With this artifact, further processes & jobs can be run in the child pipeline.

build_app.yaml

Create a file called build_app.yaml & copy the content in this file. This is simple child pipeline can be used to build your application. You can apply rules to change behavior for when to trigger this pipeline code.

stages:
 - build

app_build:
 stage: build 
 script:
  - echo $CI_PIPELINE_SOURCE
  - echo $CI_COMMIT_TAG
  - ls

merge-request-pipeline.yaml

Create a file called merge-request-pipeline.yaml. This is merge request child pipeline which will run every time someone creates or updates a merge request.

workflow:
 rules:
  - if: "$CI_MERGE_REQUEST_IID"
  - if: "$CI_COMMIT_TAG"
stages:
 - merge

merge_request:
 stage: merge  
 variables:
  name: rahul

 script:
  - echo $name
  - echo "$pipeline triggred this child when $event event is created"
  - date
  - echo $CI_PIPELINE_SOURCE
  - echo $CI_COMMIT_TAG
  - echo $CI_COMMIT_BRANCH
  - echo "$CI_MERGE_REQUEST_IID Merge Request created from \"$CI_MERGE_REQUEST_SOURCE_BRANCH_NAME\" branch ---> \"$CI_MERGE_REQUEST_TARGET_BRANCH_NAME\" branch"

Running the pipeline

 • Commit all pipeline codes in the main branch. This will trigger jobs that are configured to run on push events.
   

 • Create a Merge Request on base branch main. This will run jobs that are configured to run on push events & merge request events.
   

References

Github Code link: https://github.com/knoldus/parent-child-gitlab

Original article source at: https://blog.knoldus.com/

#gitlab 

Create Parent-Child Gitlab Pipeline

How to Use infracost CI Template for Gitlab To Forecast Cost

Infracost is an open-source tool used to forecast & estimates your cloud cost on every pull request on terraform.

Multiple scenarios & scripts can be created to forecast cloud costs. It supports AWS, Azure, GCP cloud platforms & over 230 Terraform resources.

It also works with Terraform Cloud & Terragrunt. Infracost can use hosted Cloud Pricing API or self-host.

Infracost can be integrated with any CICD tool which will break down the cost of new terraform resources every time a Pull request or Merge request is created. In this blog, we will see how we can use Gitlab CI templates for the merge request pipeline to estimate & forecast cloud costs.

Prerequisites

 • Gitlab knowledge
 • Gitlab Repo
 • CICD variables

Directory Structure

The directory structure for your application or pipeline repo should look like this. Command to check directory structure is tree -I .git -a

tree -I .git -a

The output will look like this:

.
├── .gitlab
│   └── plan-json.yml
├── .gitlab-ci.yml
├── README.md
└── terraform
  ├── .infracost
  │   └── terraform_modules
  ├── main.tf
  └── README.md

Steps to create job template

1. Create .gitlab-ci.yml file in the main directory. The main Gitlab pipeline is defined in .gitlab-ci.yml file.

This acts as parent job which triggers a downstream pipeline that is called the child pipeline.

stages:
- all_stage

mr-gitlab-terraform:
 stage: all_stage
 rules:
 - if: "$CI_MERGE_REQUEST_IID"
 - if: "$CI_COMMIT_TAG"
 - if: "$CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH"
 trigger:
  include: ".gitlab/plan-json.yml"
  strategy: depend

2. Create GitLab merge request job template.

Create a file plan-json.yml & copy the below content in it. This will act as downstream pipeline triggered by the parent pipeline.


workflow:
 rules:
 - if: "$CI_MERGE_REQUEST_IID"
 - if: "$CI_COMMIT_TAG"
 - if: "$CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH"
 

variables:
 # If your terraform files are in a subdirectory, set TF_ROOT accordingly
 TF_ROOT: terraform

stages:
 - plan
 - infracost

cache:
 key: "${TF_ROOT}"
 paths:
  - ${TF_ROOT}/.terraform

plan:
 stage: plan
 image:
  name: hashicorp/terraform:latest
  entrypoint: [""]
 before_script:
  - cd ${TF_ROOT}
  - terraform init
 script: 
  - terraform plan -out tfplan.binary
  - terraform show -json tfplan.binary > tplan.json
 artifacts:
  paths:
   - ${TF_ROOT}/tplan.json

infracost:
 stage: infracost
 image:
  name: infracost/infracost:ci-0.10
  entrypoint: [""] 
 dependencies:
  - plan
 script:
  - git clone $CI_REPOSITORY_URL --branch=$CI_MERGE_REQUEST_TARGET_BRANCH_NAME --single-branch /tmp/base
  - ls /tmp/base
  - infracost configure set api_key $INFRACOST_API_KEY
  - infracost breakdown --path=/tmp/base/${TF_ROOT} --format=json --out-file=infracost-base.json
  - INFRACOST_ENABLE_CLOUD=true infracost diff --path=${TF_ROOT} --compare-to=infracost-base.json --format=json --out-file=infracost.json
  - infracost comment gitlab --path=infracost.json --repo=$CI_PROJECT_PATH --merge-request=$CI_MERGE_REQUEST_IID --gitlab-server-url=$CI_SERVER_URL --gitlab-token=$GITLAB_TOKEN --behavior=update

 variables:
  INFRACOST_API_KEY: $INFRACOST_API_KEY
  GITLAB_TOKEN: $GITLAB_TOKEN 

Explanation: First this downstream pipeline creates terraform plan in JSON from the current branch. Then it plans out in JSON but from the target branch that is main in this case. Then it compares both terraform plans & breakdowns the cost difference and finally comments on the merge request.

3. Now whenever you create a MR in Gitlab it will forecast terraform infrastructure cost for you

 1. Checkout a branch from Master
 2. Make some changes in terraform file
 3. Push the newly created branch
 4. Create an MR on the base main branch
 5. The pipeline will automatically trigger as soon as MR is created.

When pipeline succeeds It will comment down on your MR with cost estimation & breakdowns

Usage

 • Use extends: keyword to extend this job template.
 • (Optionally) You can keep this stage as it is and apply rules to control the behavior of the job.
 • Put your terraform code into terraform/ dir.
 • Create a MR on your GitLab repo.

Conclusion

Infracost is used to forecast cloud infra costs before it creates any resources. You can integrate this tool with any CICD to forecast cost whenever a pull or merge request is created.

Original article source at: https://blog.knoldus.com/

#gitlab #ci #template 

How to Use infracost CI Template for Gitlab To Forecast Cost