Oral Brekke

Oral Brekke

1670226780

Allow IAM User To Access EKS Resources

Hi Reader In this blog we are going to learn about How to Allow AWS IAM User To Access EKS Resources From AWS Console. When we create EKS Cluster by default EKS does not allow IAM users to access Its resources by AWS console. So we are going to find out the solution for how an IAM user can access EKS resources.

When you try to view resources from AWS Console you will see something like this in below image:

AWS Authenticator

AWS IAM Authenticator is a component that resides inside the EKS cluster’s control plane that enables authentication using AWS IAM identities such as users and roles. If you want to access your EKS Cluster using an IAM user then this can be enabled by the AWS authenticator. The configuration of the AWS authenticator resides on the master node as configmap inside kube-system as aws-auth. You have to specify user arn to allow users to access your cluster.

Default Configmap

The default configmap manifest look like this:

The above file is a default aws-auth ConfigMap and only the node instance role has access to the cluster.

Allow IAM User To Access EKS Resources

To allow users to access the EKS cluster we need to add users arn in Configmap that is deployed on the EKS control plane under the kube-system namespace. Use the below command to edit the configmap.

$ kubectl edit configmap aws-auth -n kube-system

Requirements:

 • Make sure the user that you are signed into the AWS Management Console or the role that you switch to once you’re signed in, must have specific minimum IAM and Kubernetes permissions.
 • userarn The arn of the IAM user to add
 • username: The user name within Kubernetes to map to the IAM user.
 • groups: The group in which you want to map a user. You can map a user to a list of groups. The group can be a default group or a group specified in a clusterrolebinding or rolebinding. For more information, see Default Roles and Role Bindings in the Kubernetes documentation.

save the configmap and you will be able to access EKS resources from the console. I have added a user in system:basic-user group which allows a user read-only access to basic information about themselves. You can add a user to multiple groups.

reference: https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/add-user-role.html

Conclusion

In this blog, we learn about how to give permission to an IAM user to your EKS Cluster. By default, EKS doesn’t allow AWS IAM user to access their resources, it only allows the IAM user who has created the EKS cluster. I hope you liked this blog. Thank You.

Original article source at: https://blog.knoldus.com/

#iam #eks #aws 

Allow IAM User To Access EKS Resources
Coding Life

Coding Life

1659944455

What is AWS IAM? AWS IAM Core Concepts You NEED to Know

IAM (Identity and Access Management) is a foundational concept/service in AWS. If you're just getting started on your cloud journey, you NEED to understand this well.

In this video, I walk through what IAM is and how it is used to grant permissions to access other AWS services. I walk you through what IAM is through a practical example, and explain concepts such as IAM Policies, IAM Roles, Permissions, IAM Groups, IAM Trust Relationships, and many more concepts.

Subscribe: https://www.youtube.com/c/BeABetterDev/featured 

#aws #iam 

What is AWS IAM? AWS IAM Core Concepts You NEED to Know
Thai Son

Thai Son

1649400960

AWS IAM - Chính Sách, Vai Trò Truy Cập Và Tại Sao Chúng Hữu Ích

IAM, hoặc Quản lý danh tính và quyền truy cập, là một trong những thuật ngữ phổ biến nhất mà bạn sẽ nghe thấy trong môi trường gốc đám mây.

Nhưng nó làm được gì? Và nếu bạn đã quen thuộc với IAM, bạn mất bao lâu để hiểu hết về nó?

Tôi sẽ giải thích các khái niệm chính đằng sau dòng phần mềm khổng lồ này, với bạn, một kỹ sư bận rộn, trong tâm trí của bạn.

Các nguyên tắc cơ bản được mô tả ở đây là bất khả tri của nhà cung cấp, mặc dù hầu hết kinh nghiệm của tôi là về việc triển khai AWS.

IAM là gì?

IAM là một hệ thống phức tạp bao gồm các thực thể (con người, ứng dụng, v.v.) yêu cầu quyền truy cập vào một hệ thống. Nó cũng là một bộ quy tắc phân cấp để cấp hoặc từ chối quyền truy cập được yêu cầu.

Trước khi chúng ta đi sâu hơn nữa, đây là những điều khoản chính mà bạn sẽ gặp phải:

 • Tài nguyên : Bất cứ thứ gì đáng được bảo vệ. Dịch vụ lưu trữ, máy ảo, v.v.
 • Chính sách : Một tập hợp các quy tắc chỉ định ai có thể và không thể làm điều gì đó trên một tài nguyên hoặc một nhóm tài nguyên.
 • Hành động : Bất cứ điều gì ai đó có thể làm trong môi trường đám mây. Ví dụ, tạo một máy ảo.
 • Người dùng : Chà ... Một người dùng :)
 • Nhóm : Một nhóm người dùng có cùng các quyền được áp dụng.
 • Chính : Một người dùng hoặc một ứng dụng yêu cầu quyền truy cập.
 • Vai trò : Một tập hợp các quyền hạn được giao cho một hiệu trưởng, thường là trong một khoảng thời gian giới hạn.

Tại sao IAM lại hữu ích

IAM chủ yếu được sử dụng để xác thực, ủy quyền, truy cập chi tiết và quản trị.

Hãy xem tất cả những điều đó có nghĩa là gì:

 • Xác thực : Hành động xác minh bạn là ai.
 • Ủy quyền : Hành động xác định xem ai đó có thể thực hiện hành động mà họ đang yêu cầu hay không. Điều này thường được kết hợp với xác thực, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
 • Quyền truy cập chi tiết : Quyền kiểm soát từng hành động có thể xảy ra trên tài nguyên. Ví dụ: một người dùng có thể có quyền xem các quy tắc tường lửa, nhưng không có quyền thay đổi chúng. Điều này được thực hiện với Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò .
 • Quản trị : Các hành động bạn thực hiện để biết những gì đang xảy ra trong môi trường của bạn, chủ yếu là vì lý do ngân sách, tuân thủ và phạm vi truy cập thích hợp.

Nếu bạn là một công ty có 1-3 người, thì việc thiết lập một giải pháp IAM toàn diện có lẽ là quá mức cần thiết. Nếu nhóm của bạn lớn hơn thế hoặc bạn đang có kế hoạch mở rộng quy mô, thì bạn nên bắt đầu cân nhắc.

Trụ cột IAM

Các vấn đề chung mà bạn không sử dụng IAM

Tôi tin rằng bạn có thể thấy những lợi ích của giải pháp IAM.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số vấn đề phổ biến mà các tổ chức gặp phải khi không có nó.

Thật khó để kiểm tra và quyền truy cập của quản trị viên

Bạn đã từng nghe về những trường hợp một nhân viên có nhiều quyền truy cập hơn mức họ nên làm chưa? Và thêm vào đó, không ai biết?

Điều này có thể được ngăn chặn bằng giải pháp IAM được thiết lập đúng cách.

Việc thiết lập tài khoản cho người mới thuê là một điều khó khăn

Với giải pháp IAM được cung cấp, đây sẽ chỉ là vấn đề của một vài cú nhấp chuột. Cụ thể, thiết lập người dùng và thêm họ vào các nhóm IAM mà nhóm của họ sử dụng. Đó là nó.

Nhưng không có giải pháp IAM? Bạn sẽ cần phải đặt tất cả các quyền cho từng tài khoản theo cách thủ công.

Bạn có thể có một người dùng tham chiếu để sao chép từ đó, nhưng mỗi tài khoản mới có cần tất cả các quyền mà người dùng tham chiếu có không? Bạn có cách xử lý đặc biệt nào đối với tài khoản người dùng dưới 6 tháng không? Người dùng tham chiếu có các quyền cấp trên không vô tình được gán cho tài khoản của người mới thuê không?

Du lịch mọi người là thời gian tiêu tốn

Ở đây bạn sẽ gặp các vấn đề tương tự như trường hợp tuyển dụng mới ở trên. Nhưng khi một đồng nghiệp rời đi, bạn sẽ cần thay đổi mật khẩu cho tất cả các tài khoản mà họ có thể sử dụng.

Điều này có thể trở nên xấu đi rất nhanh, chưa kể đến những tác dụng phụ mà điều này gây ra cho các thành viên khác của đội.

Và bạn sẽ phải làm điều này cho mọi tập lệnh, ứng dụng và tài nguyên khác bất cứ khi nào có phần giới thiệu. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một đội thay đổi 2-3 lần mỗi tháng? Bạn và nhóm của bạn sẽ gặp khó khăn trong việc làm việc hiệu quả.

Những điều đơn giản cần sự can thiệp của con người

Nếu không có giải pháp IAM, các tác vụ như đặt lại mật khẩu hoặc kích hoạt lại tài khoản đã bị khóa cần được thực hiện theo cách thủ công.

Các giải pháp IAM cấp cao nhất có cách giải quyết các vấn đề như vậy nhanh chóng mà không gặp nhiều rắc rối.

Thực hành tốt nhất

Thực hành tốt nhất

Nếu bạn đã quyết định thiết lập IAM, đây là một số phương pháp hay nhất. Đây không phải là một danh sách đầy đủ và dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi. Nhưng tôi đã thấy những cách làm này trên nhiều nhóm, vì vậy chúng cũng sẽ hiệu quả với bạn.

Không bao giờ cấp quyền truy cập đầy đủ ... BAO GIỜ

Trong một tình huống thực tế, bạn sẽ không muốn mọi người dùng có quyền truy cập không giới hạn vào một tài khoản. Tốt nhất, không ai có quyền truy cập đầy đủ vào bất kỳ thứ gì (ngoài chủ sở hữu tài khoản).

Ví dụ: nếu trách nhiệm của một nhân viên là theo dõi nhật ký, thì lẽ ra họ chỉ có thể đọc quyền truy cập vào công cụ đó. Họ sẽ không thể khởi động lại dịch vụ hoặc xem thông tin thanh toán.

Ưu tiên nhóm cho nhiều người dùng

Tốt hơn là sử dụng nhóm thay vì nhiều người dùng khi bạn có sự lựa chọn. Nhóm làm cho việc quản lý dễ dàng hơn theo cấp số nhân.

Ví dụ: nếu một người mới tham gia tổ chức của bạn với tư cách là nhà phát triển, họ có thể được thêm vào nhóm IAM dành cho nhà phát triển. Người mới đó sau đó sẽ kế thừa tất cả các quyền lực của nhóm IAM đó.

Phương án thay thế, tạo một người dùng cho mỗi nhóm (reader_susan, admin_susan) được coi là lỗi thời.

Ưu tiên các vai trò trên người dùng hiện tại để tạo người dùng mới

Khi được cung cấp tùy chọn, bạn nên gán vai trò cho người dùng hiện tại hơn là tạo người dùng mới.

Ví dụ: không tạo người dùng quản trị và chia sẻ mật khẩu giữa 10 người. Tạo vai trò quản trị viên và chỉ định vai trò đó cho bất kỳ ai cần trong một khoảng thời gian giới hạn.

Quyền kiểm tra thường xuyên

Rất dễ phạm sai lầm hoặc thực hiện các hành động ác ý. Ít nhất, một công ty nên kiểm tra quyền thường xuyên và đảm bảo rằng chỉ những người thích hợp mới có mức độ truy cập tối thiểu cần thiết cho vai trò của họ.

Bạn cũng có thể gửi email đến một nhóm nhất định khi có hành động đáng ngờ xảy ra. Ví dụ: chỉ định vai trò quản trị viên cho người mới thuê.

Thiết lập ranh giới trước

Nếu giải pháp IAM cho phép, hãy thêm ranh giới vào hệ sinh thái của bạn.

Theo tài liệu của Amazon:

Ranh giới quyền là một tính năng nâng cao để sử dụng chính sách được quản lý để đặt quyền tối đa mà chính sách dựa trên danh tính có thể cấp cho một thực thể IAM. Ranh giới quyền của một thực thể cho phép nó chỉ thực hiện các hành động được cho phép bởi cả chính sách dựa trên danh tính và ranh giới quyền của nó.

(Tôi biết, tôi biết - Tôi đã hứa là nhà cung cấp không theo thuyết bất khả tri 🙂)

Theo thuật ngữ của giáo dân, bạn có thể xác định quyền "tối đa" có thể được chỉ định cho bất kỳ ai.

Ví dụ: người dùng sẽ có thể xem nhật ký từ công cụ liên quan và khởi động lại dịch vụ. Nếu ai đó cố gắng nhận một vai trò để tạo một máy ảo mới, họ sẽ không được phép.

Phần kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Tôi hy vọng bạn thích phần giới thiệu này về IAM.

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/the-introduction-to-iam-i-wish-i-had/

#aws #iam 

AWS IAM - Chính Sách, Vai Trò Truy Cập Và Tại Sao Chúng Hữu Ích
Rory West

Rory West

1645634176

With AWS IAM, You May Use RBAC and ABAC

We talked about how AWS CIP, STS and IAM can serve as the foundation of application authorization in our last post, i.e., how the application gets the temporary credential representing a specific role (i.e. privileges) to access the resources of the applications — an architecture understanding how different building blocks work together under the hood.

Now, we need to strategize how we actually build the authorization mechanism. When talking about application authorizations, we often encounter two concepts RBAC (role-based access control) and ABAC (attribute-based access control).

#aws #iam 

With AWS IAM, You May Use RBAC and ABAC
Aurelio Yost

Aurelio Yost

1635411913

Find out AWS IAM: Users, Groups, Roles, and Policies

This video will go into a bit more detail on Amazon Web Services (AWS) IAM Users, Groups, Roles and Policies. These are really important elements of the IAM service.

Here, IAM stands for Identity and Access Management.

The content of the video:
0:00 - AWS Account
1:43 - AWS IAM Users
3:57 - AWS IAM Groups.
5:31 - AWS IAM Roles.
7:13 - AWS IAM Policies.
8:28 - Final Word and Why I made this video
8:58 - Best course to prepare for AWS Architect Solution Pro

Also this video covered such key points:
- Identity-based policy and Resource-based policy.
- AWS Identities.
- Root User
- Permissions and Polices for Users and Groups.
- Amazon Resource Name (ARN).
- AWS Access Key
- API action STS Assume Role.
- JSON Policies.

#aws #iam 

Find out AWS IAM: Users, Groups, Roles, and Policies
Rory West

Rory West

1635212381

Let's summarize AWS IAM in 10 minutes!

It’s been a while since I started to work with AWS. I like it a lot, but several things used to be particularly challenging to me, and IAM was one of them. More often than not, I had issues with services refusing to work together due to incorrectly set permissions.

IAM stands for Identity and Access Management. The majority of AWS services are region-based, but IAM is a global service. It means that all users, roles, et al. will be available in all regions accessible by your account.

#aws #iam 

Let's summarize AWS IAM in 10 minutes!

AWS IAM Is The Gatekeeper Of Your AWS Accounts

It doesn’t matter what kind of service you’re creating. If you’re building it on Amazon Web Services, there’s one thing you can’t run away from: IAM.

AWS IAM (Identity & Access Management) is the gatekeeper of your AWS accounts. It says who can access your account and what this person/service can and cannot do.

#aws #iam 

AWS IAM Is The Gatekeeper Of Your AWS Accounts

Identity and Access Management (IAM) in AWS

From the basic to advanced concepts of AWS own service for identity and access management: users, groups, permissions for resources and much more.

For seriously working with AWS, there's no way around its Identity and Access Management (IAM) service. Skipping to understand its core principles will bite you again and again in the future️.

#aws #iam 

Identity and Access Management (IAM) in AWS

Learn How to Make an AWS IAM User

AWS admins can rely on policies, rather than individual configurations, to set up security for accounts on the platform. They also have the benefit of programmatically creating and configuring users. This tutorial covers the basics of AWS Identity and Access Management as well as how to get started using it.

#aws #iam 

Learn How to Make an AWS IAM User
Jacob Banks

Jacob Banks

1630914360

Preview Public and Cross-account Access with IAM Access Analyzer APIs

AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer enables you to validate access before deploying permissions changes. This demonstration shows how you can preview and validate public and cross-account access in the Amazon S3 console or with IAM Access Analyzer APIs.

ABOUT AWS
Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud platform, offering over 200 fully featured services from data centers globally. Millions of customers — including the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading government agencies — are using AWS to lower costs, become more agile, and innovate faster.

#aws #amazonwebServices #cloudcomputing #cloud #developer #iam

Preview Public and Cross-account Access with IAM Access Analyzer APIs

How to add and remove IAM policies and roles with AWS

Have you ever wondered if you could assign IAM permissions to a role and not an individual user? Well, you can and in this episode, we’ll show you how to add and remove IAM roles and IAM policies through the AWS Management Console. This ensures that IAM users permissions are set accordingly to their role with permissions to deploy the resources that they need. It’s efficient, secure and a cost-effective process for your AWS environment.

0:00 - Introduction
0:47 - Creating an IAM role
1:12 - Creating an IAM policy
3:17 - Deleting an IAM role

#aws #iam

How to add and remove IAM policies and roles with AWS
Devyn Reilly

Devyn Reilly

1626425700

Cloud SQL for MySQL Launches IAM Database Authentication

When enterprise IT administrators design their data systems, security is among the most important considerations they have to make. Security is key to defining where data is stored and how users access it. Traditionally, IT administrators have managed user access to systems like SQL databases through issuing users a separate, dedicated username and password. Although it’s simple to set up, distributed access control requires administrators to spend a lot of time securing each system, instituting password complexity and rotation policies. For some enterprises, such as those bound by SOX or PCI-DSS rules, these measures may be required in each system for regulatory compliance. To minimize management effort and the risk of an oversight, IT administrators often prefer centralized access control, in which they can use a single hub to grant or revoke access to any system, including SQL databases.

To achieve that centralized access control, we’ve released IAM database authentication for Cloud SQL for MySQL into general availability. With IAM database authentication, administrators can use Cloud Identity and Access Management (IAM), Google Cloud’s centralized access management system, to govern not only administrative access, but also connection access for their MySQL databases. With Cloud IAM, administrators can reduce the administrative effort associated with managing passwords for each Cloud SQL database. Furthermore, with Cloud Identity’s robust password security system, administrators can establish a strong, unified security posture and maintain compliance across all Google Cloud systems, including Cloud SQL.

#google cloud #mysql #iam #cloud sql

Cloud SQL for MySQL Launches IAM Database Authentication

AWS SSO VS Cross-Account Role-Based IAM Access

Considered to be the best practices in AWS, one of the most popular ways to maximize AWS’s potential is to utilize multiple accounts.

An account enables you to run multiple workloads and draw a line on three crucial aspects:

 • Billing and Cost Management
 • Identity and Access Management
 • Limit Resources and API Request Management

Firstly, AWS encouraged creating multiple accounts, developed Consolidated billing to group all the billings of an AWS environment.

Then, in 2017, it introduced AWS Organization.

If we focus on IAM and access management, with Organization, AWS SSO has come as a gamechanger for a large number of situations.

Anyway, there are many circumstances where applying this kind of structure doesn’t fit the needs, for example:

 • Large Companies, where the Identity Provider is locked up in many sub-companies: as the company grows, or if a company with his Identity Provider got acquired into another, unifying access in a single point can be significant pain.
 • Consulting partners: If you are a consulting partner, you probably have to isolate Organizations for each customer you have, which can’t be done with a single organization and a single AWS SSO. Moreover, in the case of reselling, centralized billing and reserved instances at the organization level doesn’t work, too.
 • More than 50 accounts Organizations: the need of getting isolation for the workflows through accounts is difficult to achieve, and the danger of a blast radius in case of breaches is enormous.

#aws #sso #iam

AWS SSO VS Cross-Account Role-Based IAM Access
Rory West

Rory West

1624157880

Quick notes on AWS Identity and Access Management (IAM)

AWS Identity and Access Management (IAM) is a web service that helps you securely control access to AWS resources. You use IAM to control who is authenticated (signed in) and authorized (has permissions) to use resources.

If we breakdown the term Identity and Access Management,

Identity— stands for Authentication, and

Access — stands for Authorization.

In AWS, an API call is authenticated by signing the requests in HMAC signature with the secret key.

When we talk about authorization in AWS, IAM policies comes into picture.

Components of IAM

 1. Users
 2. Groups
 3. Roles
 4. Policies

Users — Using IAM, we can create and manage AWS users and use permissions to allow and deny their access to AWS resources.

Groups — The users created can also be divided into groups and then the rules and policies that apply on the group will also apply on the user level as well.

Roles — An IAM role is an IAM entity that defines a set of permissions for making AWS service requests. Trusted entities such as IAM users, applications or AWS services like EC2, Lambda etc. assumes these roles to carry out the task on our behalf.

Policies — We create policies to assign permission to a user, group, role or resource. It is a document that explicitly lists the permissions.

#authentication #aws #iam

Quick notes on AWS Identity and Access Management (IAM)

How to Create IAM User & Policy using Terraform on AWS

IAM Stands for Identity Access Management

IAM allows us to manage users, groups, roles, permissions, and their level of access to the AWS Console.

 1. Let’s setup Terraform with Visual Studio Code (basic code editor)
 • First you need to install Terraform on your local or remote machine using https://www.terraform.io/downloads.html & follow the instructions for the installation.
 • Then install Visual Studio Code using https://code.visualstudio.com/download according to your OS type & go to the Extensions on left & install HashiCorp Terraform Plugin.
 • Then create a file in Visual Studio Code, called Main.tf(or whatever you feel like depending if you wanna keep every block separate) copy & paste, then set default region & create access key in your AWS account and provide access key & secret key to authorize Terraform to function with your AWS account.
provider "aws" {
 region   = "us-west-2"
 access_key = "my-access-key"
 secret_key = "my-secret-key"
}

#terraform #devops #aws #iam

How to Create IAM User & Policy using Terraform on AWS