3 dự đoán về tương lai tiền điện tử của CEO Ripple | Tạp Chí Bitcoin

Dưới đây là ba bài học rút ra cho những gì tiếp theo trong tương lai của tiền điện tử từ cuộc phỏng vấn của Garlinghouse tại Collision.

Dòng vốn Ripple (XRP) từ các tổ chức bứt phá - Tia hy vọng nối lại "tình xưa"

Các nhà đầu tư tổ chức đã gia tăng việc bổ sung thêm XRP và các altcoin khác trong tuần qua, với gần 33 triệu USD được rót vào các sản phẩm đầu tư XRP.

The Rise Of Coins and Tokens in Todays World

**[The Rise Of Coins and Tokens in Todays World](https://www.hashogen.com/blog/the-rise-of-coins-and-tokens-in-todays-world "The Rise Of Coins and Tokens in Todays World")** It has primarily led to a new world of possibilities. Besides the...