Cùng mình tìm hiểu cách thức tìm kiếm nội dung theo một format nào đó thay vì nội dung cố định nhé 😉

Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn:
✅ Cách tìm kiếm nội dung với Regular Expression trong VSCode
✅ Thay thế nội dung với Regular Expression trong VSCode

🌐 Link tham khảo:

#vscode #developer

VSCode - Tìm kiếm và thay thế với Regular Expression 😎
2.15 GEEK