Kháng cự dài hạn của TRON
TRX đã được giao dịch bên dưới vùng kháng cự $ 0,043 kể từ tháng 6 năm 2018. Khu vực này là mức Fib thoái lui 0,382 của phong trào giảm gần đây nhất. Cho đến nay, TRX đã thực hiện bốn lần đột phá không thành công, lần gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2020.

Nếu một sự đột phá xảy ra, vùng kháng cự gần nhất tiếp theo sẽ được tìm thấy ở mức $ 0,066 – mức Fib thoái lui 0,618 của toàn bộ chuyển động giảm trước đó.

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật là trung lập và không xác nhận sự bứt phá.

#tron

TRX bứt phá, giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên
1.10 GEEK