Các nhà đầu tư rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch
Giống như mọi tài sản có thể giao dịch, giá Bitcoin được hình thành dựa trên cung và cầu. Trong thế giới của Bitcoin, số lượng nguồn cung có sẵn trên các sàn giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó vì các holder có thể nhanh chóng xử lý chúng.

Ngược lại, khi số coin trên các sàn giao dịch giảm thì áp lực bán sẽ ít hơn. Đây là điều mà CEO của CryptoQuant đã nhấn mạnh vào đầu ngày hôm nay.

Ki Young Ju đã phác thảo một lượng Bitcoin “đáng kể” đã bị rút ra khỏi các sàn giao dịch trong vài ngày qua. Do đó, ông ấy dự đoán rằng nó đã “sẵn sàng để có một bước tiến khác”.

Điều này xảy ra khi Bitcoin thực sự đã tăng từ mức 56.400 đô la lên mức cao nhất trong ba ngày là hơn 58.400 đô la.s

#stellar

Stellar To Power VISA’s New Partnership, XLM Begins Breakout
1.10 GEEK