Theo thông báo ngày 27 tháng 5 của Input Output Hong Kong, Cardano đã triển khai thành công testnet Alonzo đầu tiên.

Blockchain lớn thứ tư đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tung ra các hợp đồng thông minh Plutus, điều này sẽ giúp nó có thể triển khai một loạt các ứng dụng tài chính phi tập trung.

Ban đầu, testnet Alonzo Blue sẽ có sẵn cho một số nhà điều hành stake pool hạn chế, các thành viên của chương trình tiên phong Plutus cũng như một số đối tác.

Giám đốc điều hành IOHK Charles Hoskinson tuyên bố rằng hard fork sẽ được kích hoạt trên mainnet trong khoảng ba tháng nhưng cũng kêu gọi cộng đồng quản lý kỳ vọng của nó.

Theo kế hoạch triển khai cập nhật của Alonzo đã được trình bày trong sự kiện Cardano 360 gần đây nhất, các hợp đồng thông minh sẽ được tung ra đầy đủ vào khoảng tháng 9.

Cardano alonzo testnet 2

Điều này sẽ được bắt đầu bằng một số giai đoạn không liên tục. Với Alonzo White, Cardano sẽ mang lại nhiều đối tác hơn và chạy các tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất.

Ngay sau khi màu trắng chuyển sang màu tím, testnet sẽ được công khai hoàn toàn, có nghĩa là tất cả những người tiên phong của Plutus và SPO sẽ có thể tham gia.

Sau một số giai đoạn nhỏ, Cardano sẽ “rất gần” với sự kiện tổ hợp hard fork (HFC) của nó.

Charles Hoskinson: Cardano vượt trội hơn so với ETH 2.0, Ethereum đang tự giết chính mình
Các hợp đồng thông minh Cardano bước vào giai đoạn quan trọng khi Hoskinson lên kế hoạch hỗ trợ cho các nhà phát triển dApp

#cardano

Cardano đã triển khai thành công testnet Alonzo đầu tiên
1.50 GEEK