W dzisiejszym webinarze nauczymy się jak używać SASSa czyli CSSa z super siłami :)

Czego konkretnie się nauczymy?

  • Jak używać zmiennych i map
  • Jak zagnieżdżać dyrektywy
  • Jak używać funkcji i mixinów
  • Jak używać opcji import i extend

#sass

MDB Live: SASS crash course dla początkujących
1.05 GEEK