Memoization là một kĩ thuật lập trình khà là hay và bạn cũng đã đang sử dụng nó nhưng có thể bạn chưa biết thực sự nó là gì? Cùng mình xem hết video để giải đáp thắc mắc nhé.

Đây là một video trong chuỗi videos về React hooks của mình.
Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn.
✅ Giới thiệu memoization là gì?
✅ Một ví dụ đơn giản sử dụng kĩ thuật memoization
✅ React.memo() có liên quan gì tới memoization
✅ React.memo() là HOC hay là một react hooks?
✅ Sử dụng React.memo() như thế nào và code demo 😉
Hi vọng qua video này giúp các bạn có thể hiểu được về memoization cũng như là React.memo(). Lưu ý, trong video mình có đề cập tới việc khi nào sử dụng React.memo() nữa nhé, đừng bỏ sót nha 😍

🌐 Link tham khảo

#reactjs #web-development #javascript

React Hooks Tutorial: Giới thiệu Memoization và React.memo (2020) 🎉
1.25 GEEK