Kì này, mình đăng lại livestream về lộ trình học lập trình căn bản cho các bạn trái ngành, mất căn bản nha! Tụi mình cũng sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm tự học lập trình luôn.

#developer #programming

Lộ trình học lập trình cơ bản siêu chi tiết - Chia sẻ kinh nghiệm tự học lập trình
2.05 GEEK