Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”. Và chủ đề của Video hôm này đó chính là “Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python” 🤩 !

Seaborn là một trong những thư viện Python được đánh giá cao nhất thế giới được xây dựng nhằm mục đích tạo ra các đồ thị thống kê trực quan đẹp mắt và Seaborn được xây dựng dựa trên Matplotlib. Seaborn giúp cho người sử dụng dễ dàng trực quan hoá dữ liệu chỉ qua một vài bước đơn giản. Các chức năng vẽ của Seaborn hoạt động trên các data frame và mảng có chứa toàn bộ tập dữ liệu và thực hiện các phép aggregations cần thiết và mô hình thống kê phù hợp để tạo ra các đồ thị thông tin.

✪ Hướng Dẫn Setup Môi Trường Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo | Cài Đặt Anaconda và Python: https://youtu.be/g5BdrxPhQU0
✪ Làm Quen vs Pandas và DataFrame: https://youtu.be/HPGYTWYM13s
✪ Hướng Dẫn Thành Thạo NumPy: https://youtu.be/1eSmR2EJjYM
✪ Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib: https://youtu.be/Ak7GamuoIr4

✪ Jupyter Notebook & CSV của Video: https://github.com/CodexploreRepo/data_science/tree/main/Code/A6_Seaborn

⏱ Timestamps
[0:00] Giới thiệu về Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”
[0:25] Giới thiệu về Nội Dung của Video
[0:55] So sánh Thư viện Matplotlib vs Seaborn
[3:50] Khởi tạo Jupyter Notebook
[10:00] Distribution Plot: Histogram, KDE, Displot
[18:45] Styling
[19:55] Bar Plot
[22:10] Count Plot
[23:20] Box Plot
[26:45] Facet Plot
[38:20] Join Plot
[42:20] Pair Plot
[43:30] Heat Map
[50:05] Visualisation Project về Nutrition Data in Cereals

► Full Series “Lập Trình Python Cơ Bản”: https://youtube.com/playlist?list=PLJcWUrckOCKK7tXpLTJJsl1MD98bQHHOg
► Full Series “Học Lập Trình Python qua Project”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJcWUrckOCKI1wTYujg2EEnSTXn0QdhEE
► Full Series “Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu”: https://youtube.com/playlist?list=PLJcWUrckOCKKwjjHALg6fnyQCHv8z92rs

Group Hỏi Đáp: https://www.facebook.com/groups/204281000722812

------------- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ------------
CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) dành cho các bạn trẻ Việt Nam.

Channel CodeXplore sẽ focus vào các chủ đề sau:
► Machine Learning (Máy Học) và Data Science (Khoa Học Dữ Liệu)
► Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)
► Lập Trình Python (Cơ Bản, Lập Trình Hướng Đối Tượng, Lập Trình Game)

✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
✪ Subscribe: https://bit.ly/youtube_codexplore

➥ Ủng Hộ CodeXplore 1 Ly Coffee tại: https://www.buymeacoffee.com/codexplore

➥ CodeXplore Social Links:
Fanpage: https://www.facebook.com/CodeXplore.dev/
GitHub: https://github.com/CodexploreRepo

----------------------------------------------/-------------
© Bản quyền thuộc về CodeXplore
© Copyright by CodeXplore & Do not Reup

#seaborn #python #machine-learning #data-science

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Seaborn và Python
6.90 GEEK