Do nhiều bạn yêu cầu, hôm nay mình share clip phỏng vấn JavaScript, React và thuật toán cho các bạn Junior/Fresher nhe.
Có vài câu dài dài nữa nhưng mình cắt bớt á, thêm chắc dài 20p lun hihi.

#javascript #react #web-development #interview-questions #developer

Phỏng vấn siêu tốc JavaScript, React và thuật toán
2.15 GEEK