Các subreddit cho Dogecoin và CryptoCurrency đã thêm tổng cộng 247.170 người đăng ký vào tuần trước, vượt xa sự phát triển của tất cả các cộng đồng khác.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ ​​Reddit, với phần lớn thị trường được cố định về sự điều chỉnh giá đột ngột của Bitcoin vào cuối tuần qua, mối quan tâm từ các nhà đầu tư bán lẻ đối với tài sản kỹ thuật số dường như đang tăng lên.

Cộng đồng r / dogecoin đã thêm 152.928 người đăng ký trong tuần, theo Subreddit Stats. Mức tăng hầu như không có gì đáng ngạc nhiên với sự bùng nổ ấn tượng của DOGE trong tuần qua. Tiền điện tử dựa trên meme đã tăng vọt 400% trong khoảng thời gian đó, đưa lợi nhuận hàng năm của nó lên mức 5.000%.

#bitcoin #dogecoin

Cộng đồng Dogecoin, CryptoCurrency trên Reddit tăng vọt tiền điện tử càng gia tăng
1.50 GEEK