Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 số dự án hay ho các bạn nên làm để nâng cao kĩ năng lập trình, có cái làm đẹp bỏ vào CV nha:

  1. Web Crawler
  2. RestAPI
  3. Facebook Chat Bot
  4. Ứng dụng viết notes
  5. Web bán hàng

#web-development #api #developer

5 dự án hay ho bạn nên làm để nâng cao kĩ năng lập trình
1.95 GEEK