CODE VN

Thêm hiệu ứng cuộn vào ứng dụng React

Đây là Thành phần nhà cung cấp phản ứng bao bọc toàn bộ phần thân ứng dụng của bạn và thêm hiệu ứng cuộn mượt mà cho nó.

Cài đặt & Nhập khẩu:

# Yarn
$ yarn add react-smooth-scrolling

# NPM
$ npm i react-smooth-scrolling --saveimport { SmoothProvider } from 'react-smooth-scrolling'

Cách sử dụng cơ bản:

function App() {
  return (
    <SmoothProvider skew={true} ease={myEasing}>
      <MyCustomPage />
    </SmoothProvider>
  )
}

Xem trước:

Thêm hiệu ứng cuộn mượt mà vào toàn bộ nội dung ứng dụng

Tải xuống chi tiết:

Tác giả: guilhermerodz

Bản demo trực tiếp: Xem bản demo

Liên kết tải xuống: Tải xuống mã nguồn

Trang web chính thức: https://github.com/guilhermerodz/react-smooth-scrolling

Giấy phép: MIT

2.10 GEEK