Nhiều người dùng Python có thể sẽ tự hỏi mình nên bắt đầu phiên bản Python nào? Và tất nhiên câu trả lời thường là ta hãy cứ dùng cái nào quen thuộc trước, sau đó tìm hiểu xem sự khác biệt giữa các phiên bản với nhau như thế chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Cả Python 2.x và Python 3.x đều có các thư viện hỗ trợ mà bạn dự định sử dụng. Tuy nhiên, bạn nên xem xét sự khác biệt chính giữa hai phiên bản phổ biến nhất của Python này để tránh những lỗi phổ biến khi viết code, và cũng là những chú ý để nhận biết dự án của bạn sử dụng phiên bản python nào?

#python

Python 2 và Python 3, đâu là sự lựa chọn phù hợp?
2.20 GEEK