5 cách để làm mới một trang trong JavaScript

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn 5 cách để làm mới một trang trong JavaScript và hiểu những ưu và nhược điểm của từng phương pháp.

JavaScript là ngôn ngữ lập trình linh hoạt cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng web động và tương tác. Một nhiệm vụ phổ biến trong phát triển web là làm mới hoặc tải lại một trang web, để cập nhật nội dung của nó hoặc để kích hoạt một số hành động nhất định.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các cách khác nhau để làm mới một trang trong JavaScript và hiểu những ưu và nhược điểm của từng phương pháp.

Tại sao làm mới một trang trong JavaScript?

Làm mới một trang web có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau. Ví dụ:

 1. Cập nhật nội dung: Nếu nội dung trên trang web là động và thay đổi thường xuyên, bạn có thể cần làm mới trang để hiển thị dữ liệu hoặc thông tin mới nhất. Điều này thường thấy trên các trang web tin tức, công cụ theo dõi thị trường chứng khoán, ứng dụng thời tiết, v.v.
 2. Gửi biểu mẫu: Sau khi gửi biểu mẫu trên trang web, bạn có thể muốn làm mới trang để hiển thị thông báo thành công hoặc đặt lại biểu mẫu cho lần gửi mới.
 3. Đặt lại trạng thái: Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn đặt lại trạng thái của một trang web hoặc xóa một số dữ liệu nhất định để bắt đầu làm mới. Làm mới trang có thể giúp đạt được điều này.

Bây giờ, hãy khám phá các cách khác nhau để làm mới trang trong JavaScript.

Phương pháp 1: Cách làm mới trang bằng location.reload()

Cách đơn giản nhất để làm mới một trang trong JavaScript là sử dụng location.reload()phương thức. Phương pháp này tải lại trang web hiện tại từ máy chủ, loại bỏ nội dung hiện tại và tải nội dung mới nhất.

// Refresh the page
location.reload();

Ưu điểm của việc sử dụng location.reload()

 • Nó đơn giản và dễ sử dụng.
 • Nó tải lại toàn bộ trang từ máy chủ, đảm bảo rằng bạn nhận được nội dung mới nhất.

Nhược điểm của việc sử dụng location.reload()

 • Nó loại bỏ nội dung hiện tại của trang, điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc dữ liệu đầu vào của người dùng.
 • Nó có thể gây ra hiệu ứng nhấp nháy khi tải lại trang, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Phương pháp 2: Cách làm mới trang bằng location.replace()

Một cách khác để làm mới trang trong JavaScript là sử dụng location.replace()phương thức. Phương pháp này thay thế URL hiện tại của trang web bằng một URL mới, tải lại trang một cách hiệu quả với nội dung mới.

Khi bạn thử điều này trong bảng điều khiển của mình, bạn sẽ thấy nó hiển thị URL hiện tại của bạn:

console.log(location.href)

Điều này có nghĩa là, khi bạn sử dụng location.replace()phương pháp thay thế URL hiện tại của trang web bằng một URL mới (cùng một URL), trang của bạn sẽ được làm mới.

// Refresh the page by replacing the URL with itself
location.replace(location.href);

Ưu điểm của việc sử dụng location.replace()

 • Đó là một cách nhanh chóng để tải lại trang với nội dung mới.
 • Nó giữ nguyên nội dung hiện tại của trang và chỉ thay thế URL, tránh mất thông tin hoặc dữ liệu của người dùng.

Nhược điểm của việc sử dụng location.replace()

 • Nó thay thế toàn bộ URL của trang, điều này có thể dẫn đến mất lịch sử duyệt web hiện tại.
 • Nó có thể không hoạt động trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi trang web được mở trong một cửa sổ hoặc tab mới.

Phương pháp 3: Cách làm mới trang bằng location.reload(true)

Phương pháp này location.reload()cũng chấp nhận tham số boolean forceGet, khi được đặt thành true, buộc trang web phải tải lại từ máy chủ, bỏ qua bộ nhớ đệm.

Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng bạn nhận được nội dung mới nhất từ ​​máy chủ, ngay cả khi trang được lưu vào bộ đệm ẩn.

// Refresh the page and bypass the cache
location.reload(true);

Ưu điểm của việc sử dụng location.reload(true)

 • Nó đảm bảo rằng bạn nhận được nội dung mới nhất từ ​​máy chủ, ngay cả khi trang được lưu trong bộ nhớ cache.

Nhược điểm của việc sử dụng location.reload(true)

 • Nó loại bỏ nội dung hiện tại của trang, điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc dữ liệu đầu vào của người dùng.
 • Nó có thể gây ra hiệu ứng nhấp nháy khi tải lại trang, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Phương pháp 4: Cách làm mới trang bằng location.href

Một cách khác để làm mới trang trong JavaScript là sử dụng thuộc location.hreftính để đặt URL của trang web thành chính nó. Thao tác này sẽ tải lại trang một cách hiệu quả bằng URL mới, kích hoạt làm mới trang.

// Refresh the page by setting the URL to itself
location.href = location.href;

Ưu điểm của việc sử dụng location.href

 • Đó là một cách đơn giản và hiệu quả để làm mới trang.
 • Nó giữ nguyên nội dung hiện tại của trang và chỉ cập nhật URL, tránh mất dữ liệu hoặc dữ liệu đầu vào của người dùng.

Nhược điểm của việc sử dụng location.href

 • Nó thay thế toàn bộ URL của trang, điều này có thể dẫn đến mất lịch sử duyệt web hiện tại.
 • Nó có thể không hoạt động trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi trang web được mở trong một cửa sổ hoặc tab mới.

Phương pháp 5: Cách làm mới trang bằng độ trễ location.reload()

Nếu bạn muốn thêm độ trễ trước khi làm mới trang, bạn có thể sử dụng chức setTimeout()năng kết hợp với location.reload()phương pháp.

Điều này cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian tính bằng mili giây trước khi tải lại trang, giúp bạn kiểm soát thời gian làm mới.

// Refresh the page after a delay of 3 seconds
setTimeout(function(){
  location.reload();
}, 3000); // 3000 milliseconds = 3 seconds

Ưu điểm của việc sử dụng location.reload() với độ trễ

 • Nó cho phép bạn kiểm soát thời gian làm mới trang bằng cách thêm độ trễ.
 • Nó cung cấp tính linh hoạt trong các tình huống mà bạn muốn làm mới trang sau một sự kiện hoặc hành động nhất định.

Nhược điểm của việc sử dụng location.reload() với độ trễ

 • Nó có thể gây ra sự chậm trễ trong quá trình làm mới trang, điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
 • Nó có thể không hoạt động như mong đợi trong các tình huống có kết nối mạng chậm hoặc không ổn định.

kết thúc

Trong bài viết này, bạn đã học các cách khác nhau để làm mới một trang trong JavaScript. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn phương pháp tốt nhất cho dự án phát triển web của mình.

Khi sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong số này để làm mới trang, điều quan trọng là phải xem xét tác động đối với trải nghiệm người dùng, mất dữ liệu và lịch sử duyệt web.

Tôi hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu cách tải lại trang web bằng JavaScript và chọn phương pháp thích hợp cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Nguồn: https://www.freecodecamp.org

#javascript

1.05 GEEK