Học useEffect- Series React Hooks 2021

React Hooks là một tính năng mới được thêm vào React từ phiên bản 16.8 giúp chúng ta có thể sử dụng các tính năng của React như life cycle, quản lý state trong functional components.

Nếu như các bạn đã biết về React Hooks nhưng chưa thực sự hiểu rõ về nó, cũng như thắc mắc lý do vì sao chúng ta phải sử dụng React Hooks hay nếu như các bạn chưa biết gì về React Hooks thì ở trong series này mình sẽ giải đáp các thắc mắc đó và giới thiệu cho các bạn các React Hooks phổ biến mà bạn nên biết thông qua các ví dụ đơn giản để từ đó các bạn có thể áp dụng ngay vào trong dự án của mình sau khi hoàn thành xong series này.

#react

Học useEffect - React Hooks (2021)
2.20 GEEK