Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE nhé các bạn 🤩 !

Bước 1: Cài đặt Python 3.6 trở lên
Bước 2: Cài đặt cx_Freeze (mở dấu nhắc lệnh và gõ pip install cx_Freeze).
Bước 3: Cài đặt idna, (mở dấu nhắc lệnh và gõ pip install idna).
Bước 4: Viết một .pychương trình có tên myfirstprog.py.
Bước 5: Tạo một tệp python mới có tên setup.pytrên thư mục hiện tại của tập lệnh của bạn.
Bước 6: Trong setup.py tệp, sao chép mã dưới đây và lưu nó.
Khi nhấn shift, nhấp chuột phải vào cùng thư mục, do đó bạn có thể mở cửa sổ nhắc lệnh.

Trong dấu nhắc, gõ python setup.py build. Nếu tập lệnh của bạn không có lỗi, thì sẽ không có vấn đề gì khi tạo ứng dụng.
Kiểm tra thư mục vừa tạo build. Nó có một thư mục khác trong đó. Trong thư mục đó bạn có thể tìm thấy ứng dụng của mình. Chạy nó Làm cho mình hạnh phúc.

Có một dự án nguồn mở được gọi là auto-py-to-exe trên Github . Trên thực tế, nó cũng chỉ sử dụng Pyinstaller trong nội bộ nhưng vì nó có GUI đơn giản điều khiển Pyinstaller nên nó có thể là một sự thay thế thoải mái. Nó cũng có thể xuất ra một tệp độc lập trái ngược với các giải pháp khác. Họ cũng cung cấp một video cho thấy cách thiết lập nó.

#python #programming #developer

Hướng Dẫn Chuyển File Python .PY sang .EXE
55.40 GEEK