Tìm hiều về tỷ lệ tài trợ
Có khá nhiều chi phí ẩn khi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Cơ bản nhất là tỷ lệ tài trợ được tính cho tất cả các hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Những công cụ này còn được gọi là hoán đổi vĩnh viễn và khoản phí như vậy được áp dụng tại mỗi sàn giao dịch.

Tỷ lệ tài trợ có thể không phù hợp với các trader đòn bẩy ngắn hạn vì được tính phí sau mỗi 8 giờ và hiếm khi vượt quá 0,2%.

Đối với một nhà đầu tư dài hạn, con số này chiếm gần 20% mỗi tháng, gây thâm hụt đáng kể lợi nhuận dự kiến. Phí thay đổi khi nhu cầu đòn bẩy chuyển từ người mua long sang người bán short.

#bitcoin

3 điều mọi nhà đầu tư nên biết về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin
1.05 GEEK