Chiến lược gia tiền điện tử được theo dõi rộng rãi Michaël van de Poppe đang tiết lộ các mục tiêu tăng giá của mình cho Cardano, Litecoin, Ethereum và một số altcoin khác.

Trong một tweetstorm mới, Van De Poppe cung cấp các mục tiêu tăng giá của mình cho bốn tài sản tiền điện tử vốn hóa lớn, cùng với giao thức tập trung vào sharding Zilliqa (ZIL).

“Litecoin (LTC) có thể đạt 700 đô la không?

Cardano (ADA) có thể đạt $ 5 không?

Chainlink (LINK) có thể đạt $ 100 không?

Ethereum (ETH) có thể đạt $ 5.000 không?

Zilliqa có thể đạt $ 1 không?

Tôi nghĩ là có”.

Dựa trên phân tích của mình, Van de Poppe cho rằng Cardano đang để mắt đến mức cao mới trong năm 2021 cho cặp ADA/BTC.

“Cardano đang di chuyển lên phía trên và có thể sẽ sớm đạt mức cao mới”.

#bitcoin

TOP nhà phân tích tiết lộ các mục tiêu giá của ETH, ADA, LINK, LTC
1.10 GEEK