Cách cài đặt công cụ Power Platform trong Vscode

Tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng Power Platform Tools, tiện ích mở rộng Visual Studio Code cho phép bạn phát triển ứng dụng canvas và luồng đám mây.

Điều kiện tiên quyết

Nhấp vào liên kết để cài đặt Visual Studio Code.

Thực hiện theo các bước dưới đây sau Điều kiện tiên quyết.

Bước 1. Khởi chạy Visual Studio Code.

Mã Visual Studio

Bước 2. Nhấp vào Tiện ích mở rộng.

Tiện ích mở rộng

Bước 3. Tìm kiếm Công cụ Power Platform.

Công cụ nền tảng điện

Bước 4. Nhấp vào Power Platform Tools.

Công cụ nền tảng điện

Bước 5. Nhấp vào Cài đặt.

Cài đặt

Công cụ Power Platform đã được cài đặt thành công trong Visual Studio Code.

Cài đặt hoàn tất

Bước 6. Nhấp vào biểu tượng Power Platform Tools ở phía bên trái.

Truy cập

Bạn có thể xem NỀN TẢNG ĐIỆN – HỒ SƠ AUTH và MÔI TRƯỜNG & CÁC GIẢI PHÁP.

Thêm hồ sơ xác thực

Tôi hy vọng bạn đã làm theo tất cả các bước và cài đặt Công cụ Power Platform trong Visual Studio Code.

#vscode  #visualstudiocode 

Cách cài đặt công cụ Power Platform trong Vscode
1.55 GEEK